Jun 102014
 
Вентилатори, охлаждащи процесорите на компютрите

Всеки компютър се нуждае от процесор, за да функционира правилно. Централният процесор е най-важният елемент на компютърната система, който е отговорен за изпълнението на основните функции на компютъра и обработката на данни, които са от съществено значение за безпроблемната работа на всеки компютър. Модерните компютри работят интензивно и денонощно и съответно създават голямо количество топлинна енергия. Колкото по-сложен е компютърният софтуер, толкова по-енергоемко работи процесорът и генерира повече топлина. За безупречното му функциониране е важно да се поддържа постоянен контрол на нивото на температурата, като се охлажда с помощта на вентилатори.
Вентилаторите са един от основните компоненти на процесора и помагат за ефективното разпръскване на топлината, генерирана и от другите елементи. Ако не се използват охлаждащи устройства, количеството на генерираната топлина може да причини непоправимо или тежко увреждане на другите елементи в процесора, като дънната платка, RAM паметта, както и други важни компоненти, които са от основно значение за функционирането на компютъра.

Видове вентилатори за охлаждане на процесори

Компютрите са оборудвани с различни инсталации за охлаждане, които разпръскват излишната топлина, генерирана от компонентите, като основните такива съоръжения включват вентилаторите за централния процесор, компютърната кутия и твърдите дискове. Най-често срещаните размери на тези устройства с квадратна форма са 60 mm, 80 mm, 92 mm и 120 mm.

Вентилатори за процесори

Процесорът използва много енергия, когато работи, и като резултат от това отделя големи количества топлинна енергия, произведена от оперативните компоненти. Генерираната топлина трябва веднага да бъде разпръсната, за да се запазят елементите хладни и да се избегне каквато и да е повреда или пълен срив на системата. Охлаждащият вентилатор премахва топлината, която се натрупва в резултат на продължителна употреба и гарантира, че нивата на температура са стабилни чрез изкарване на горещия въздух навън и вкарване на хладен въздух към нагретите елементи. Един висококачествен охлаждащ вентилатор контролира риска от прегряване, като поддържа нормално ниво на топлина, докато машината работи и позволява на потребителя да използва компютърната система комфортно.
Вентилаторът работи в комбинация с метални устройства наречени радиатори. Тези устройства подпомагат процеса на охлаждане чрез поемане на топлината от активния елеменв своята алуминиева конструкция и я разсейват. Охлаждащият вентилатор, прикрепен към радиатора, издърпва топлината от него и вкарва по-хладен въздух през отворите на радиатора.
Повечето компютри използват мултискоростни процесорни вентилатори, които следят температурата на дънната платка, процесорите и видеокартите. Колкото тези компоненти стават по-горещи, толкова по-бързо вентилаторът се върти, като по този начин разпръсква горещия въздух на разстояние от радиатора и гарантира, че компонентите остават хладни и в оптимална работна кондиция.

Вентилатори за компютърна кутия

Само процесорните вентилатори не могат да разсеят топлината от компонентите, особено ако се отделя много горещина при интензивна работа. Вентилаторите за компютърни кутии са също полезни за охлаждането на елементите, като осигуряват циркулация на свеж въздух в кутията. В зависимост от това как е конструирана вашата компютърна кутия, този тип устройства могат да извеждат горещия въздух навън, да засмукват студения въздух навътре или и двете.
Ако вашият компютър има само един вентилатор, той най-често се намира в задната част на кутията и спомага за отвеждане на горещия въздух навън от вътрешността. Също така често срещана конфигурация е, когато има един вентилатор на предния панел на кутията (тъй като в тази област обикновено има повече място), който всмуква хладен въздух отвън и след като този въздух премине през нагорещените елементи и се затопли, се изкарва от задния вентилатор. Понякога може да има и трето такова устройство за охлаждане, който се намира отгоре или отстрани, за да вкарва хладен въздух в директна близост до процесора. Тези устройства са лесно забележими и поради това ги има в различни модификации. Те също така имат въздушни филтри, които предотвратяват влизането на прах в кутията на компютъра.

Вентилатори за твърд диск

Твърдите дискове не генерират толкова топлина, колкото процесора или видеокартите и в зависимост от конфигурацията на системата, те консумират около 10 или 12 вата при натоварване и около 7 вата, когато не са в употреба. Повечето от топлината в твърдия диск се причинява от триене, тъй като главите трябва да се движат напред и назад, което може да го повреди. За доброто на компютъра ви е да имате специален вентилатор за твърдия диск, който дава възможност за подходящо охлаждане, тъй като прегряването на същия може да доведе до срив в най-деликатните части в електрониката на твърдия диск, а също и до получаването на лоши сектори.
Алтернативен начин за поддържане на необходимата температура за компютри, които работят много с твърдия си диск, са охладителите за твърд диск. Използването на такива охладители засилва стабилността и устойчивостта на системата, като я държи в оптимално състояние и способна да оперира ефикасно с жизненоважната за твърдия диск информация. Охладителите за твърд диск могат да бъдат активни или пасивни. Активното охлаждане означава хладният въздух да бъде насочен директно върху твърдия диск, а пасивните охладители (примерно радиаторите) са разпръснати на различни места и осигуряват охлаждане на по-голяма повърхност. Тези устройства могат да се поставят във външна на компютъра кутия, която е свързана към дънната му платка.

Поддържайте компютърните си вентилатори ефективни

За да работи ефективно вашият компютър, е добре да почиствате периодично вентилаторите му. Натрупването на прах може да забави действието на тези устройства, а дори и да ги задръсти. Използвайте четка, за да почиствате охлаждащите устройства старателно. Друг трик за поддържане на оптималната работа на вашите компютърни вентилатори и съответно да удължите живота на вашия компютър е да поставите процесора на място, където ще има приток на свеж въздух, тъй като горещия въздух вътре в кутията трябва да се заменя със хладен. Избягвайте да закривате гърба на процесора, като го поставяте до стена, тъй като това може да попречи на вентилатора за охлаждане да върши работата си. Като следвате тези съвети и с малко съобразителност можете да постигнете удивителна дълготрайност и ефикасност на компютърната си конфигурация.

Автор: Янчо Янев

Jun 102014
 
Какво представлява индустриалният вентилатор?

Промишлените вентилатори имат широко приложение в индустрията – за контролиране на температурата, изсмукване на влагата и много други. Разбира се, те имат някои особености, които ги различават от обикновените вентилатори.
1. Материал
Тези индустриални съоръжения са направени от високотехнологични метали, най-често стоманени сплави, известни със своята здравина.
2. Дебелина
Поради факта, че самите материали, от които се изработват, са по-здрави, дебелината им обикновено е по-малка от тази на обикновените вентилатори.
3. Приложение
Индустриалните вентилатори се използват в производството. Често се прилагат за вентилация на големи складове и халета. За изсмукване на вредните изпарения в работна среда, а и за изсушаване на килими във фирми, предлагащи услуги в професионалното почистване.
4. Мобилност
Обикновено са два вида – фиксирани и мобилни. Първите са част от цялостната вентилационна система, а мобилните са тези, които се използват във вече споменатия пример – за изсушаване на килими – и трябва да имат метална решетка, покриваща перките им, за да се предотврати нараняване или повреда.

Как да отстраняваме проблемите, възникващи при индустриалните вентилатори?

Индустриалният процес е свързан със замърсяването на въздуха в работната среда. Следователно всеки отрасъл поема отговорност на първо място да ограничи броя за замърсителите и второ, да се погрижи въздухът да е пречистен до необходимия работен стандарт. Циркулиращият въздух е много по-здравословен, отколкото неподвижния, застоял въздух. За тази цел в предприятията се използват вентилатори и въздухопроводи. Когато механизмът им не работи правилно, или спре да работи напълно, отстраняването на неизправностите става главен приоритет.

Отправни точки при отстраняване на неизправности:

1 . Гледайте и слушайте когато вентилаторът работи, дали не е прекалено шумeн. Едно от най-честите оплаквания срещу огромните промишлени вентилатори е нивото на шум. Първата причина за този проблем, на която трябва да обърнете внимание е вибрацията. Когато се появят прекомерни вибрации това трябва да се провери веднага.
2 . Отидете до работещия вентилатор и положете ръката си на неговия корпус, за да получите представа за сериозността на вибрациите. Погледнете първо в основата на вентилатора и проследете внимателно всяко движение, без значение колко леко е то в тази област. Подложката може да е разместена или самата основа на устройството може да е била неравномерно фиксирана.
3 . Проверете херметичността на монтажните болтове и винтовете, както и на лагерите и съединителите. Прегледайте всеки разместен или прекомерно износен съединител или лагер. Проверете мотора на вентилатора, дали е правилно подравнен или за небалансиран монтаж.
4 . Проверете вала на вентилатора дали е прав и вижте дали е центриран. Потърсете доказателства дали е бил удрян или повреден по някакъв начин. Разгледайте перката за отломки и натрупан прах, както и за прекомерно износване.
5 . Проверете амортисьорите, за да видите, дали те са затворени и дали функционират правилно. Те могат да се разхлабят вследствие на вибрации с течение на времето, докато се стигне до момент, в който спират да изпълняват своята функция. Вижте за наличието на всякакви други признаци на прекомерно налягане в системата или за запушване на въздушния поток .
6 . Анализирайте ефективността на вентилатора. Дали той премества количеството въздух, което е по дефиниция? Проверете инсталацията на перката на вентилатора, ако тя не се представя на ниво. Уверете се, че тя не е монтирана по-назад върху вала, или пък дали не се върти в грешната посока. Ако перката на вентилатора не работи достатъчно бързо, проверете инсталацията на задвижващите елементи – да се види дали те са монтирани правилно, забавяйки въртящата се част, вместо да я ускоряват.
7 . Проверете вентилатора дали е правилно смазан и преразгледайте времетраенето, през което е работило устройството.

Изчисление на мощността

За да се изчисли мощността на мотора на индустриалния вентилатор, можете да използвате следната формула: средното напрежение Х средния ток Х корен квадратен от 3 Х фактора на мощността и накрая да разделите полученото на 1000. Факторът на мощността е отношението между реалната мощност към пълната мощност в дадена верига.

Енергийна консумация и изчисляване на цената

Мощността, с която работи моторът, може да се използва, за да разберете колко енергия е нужна на промишления вентилатор и колко излиза да работи това устройство една година. Като умножите мощността по часовете, в които оперира вентилаторът, бихте могли да определите използваната от вентилатора енергия. Като умножите използваната енергия по големината на тока, можете да определите консумацията на вентилатора за една година.

Неефективност

Има редица начини, по които може да се покаже дали системата с промишлени вентилатори работи неефективно: дали често се претоварват моторите им; дали устройствата са шумни и дали има прекомерни вибрации; дали има необходимост от чест ремонт на тръбопроводите – всичко това показва, че вентилаторите работят неефективно.

И накрая – нека изброим видовете индустриални вентилатори
Таванни вентилатори

Промишлените вентилатори приличат на жилищните, монтирани към тавана на сградата, с разликата, че те имат имат по-големи перки и мотори, които са в състояние да движат много по-бързо въздуха. Целта на тези устройства е най-вече осигуряването на температурен комфорт и вентилация за големи площи от предприятието.

Стенни вентилатори

Тези приспособления са много ефективни, най-вече поради факта, че са ефективни и не заемат ценно подово пространство, защото са вградени в стената на сградата. Те са мощни и имат голям капацитет на движение на въздуха. Мощността им се определя от две неща: първо- перките им са проектирани като тези на самолетен двигател и второ – те имат големи мотори с директно задвижване. Завдижващият двигател може да е или ремъчен, или със задвижващ вал. Друго предимство на тези устройства е тяхната сигурност. В повечето случаи са инсталирани високо над служителите и са покрити с надеждни предпазни решетки, които ги правят много безопасни за всеки тип сграда.

Вентилатори със стойка

Обикновено се поставят на пода на магазини. Те са големи, с различна мощност, но основното им предимство е, че са преносими- могат да се преместват на различни места, в зависимост от това къде е най-голяма нуждата от въздушна циркулация в конкретен момент. Също така височината им е регулируема, а много от тях могат да се въртят на 360 градуса.

Подови вентилатори

Подовите вентилатори както показва името им, се поставят на пода, но за разлика от тези, които са на стойка, заемат повече пространство. Положителното тук обаче е, че разноообразието от модели и размери е много по-голямо от това на събратята им на стойка. Те могат да са с големината на битови вентилатори или пък огромни. Също като стенните могат да осигуряват мощно течение, с преимуществото, че са мобилни и въздушният поток се насочва много по-прецизно.

Вентилатори с водна мъгла

Сравнително нови на пазара, с много добро приложение в конкретни ситуации. Свързани са с източник на вода и правят фина водна завеса заедно с въздушния поток. Този тип устройство е чудесен за места с високи температури, тъй като водата придава добър допълнителен охлаждащ ефект, който увеличава този на въздушното течение. Недостатъкът му е, че не може да работи в близост до уреди, които са чувствителни към вода. Много подходящ е за места, които не са климатизирани.

Като цяло съществува огромно разнообразие от индустриални вентилатори – за монтиране на покрива, на стените на сградата или свободно стоящи модели, за поставяне на места, нуждаещи се от още по-интензивна циркулация на въздуха. От вас зависи да направите възможно най-добрия избор, а Викиват ще ви помогне в тази сложна задача!

Автор: Янчо Янев

Jun 032014
 

В съвременния свят много често ни се налага сами да ремонтираме настолният си компютър. В тази статия ще се опитам да  пресъздам често срещаните проблеми с вентилатори за процесор, захранване , видео карта и шаси.

вентилатор за компютър

вентилатор за компютър (шаси)

Вентилатор за процесор

Вентилатор за процесор на преносим компютър

Симптоми:

1. Шум от вентилатора- това е често срещано явление при стартиране на ПК. Причината най-често е в липсата на  маслото смазващо лагера или втулката (зависи от типа вентилатор)

2. Спиране на перката – в следствие на изхвърлена смазка и/или замърсяване на лагер или втулка.  Води до загряване или прегряване на елементи. Тук бих ви посъветвал да преглеждате машината от време на време (на един два месеца) особено лятото в жегите и ако забележите  неработещ  или съмнително шумящ вентилатор да предприемете мерки.

3. Липса на захранване до вентилатора.

4. Прах

Какво може да се направи:

1. Най евтиния вариант е да се смаже лагера/втулката. Това не е за препоръчване, но ако няма друг възможен вариант или пък ви се налага, това е временно решение.

–     Махнете лепенката на вентилатора след това ако има капаче предпазващо оста махнете и него.

–     Вземете фино машинно  масло и капнете една капка.

–     Раздвижете перката, докато не усетите, че олеква. Трябва да се движи свободно.

–     Забършете корпуса на вентилатора от маслото, така че да може да се залепи лепенката отново.

–    Монтирайте вентилатора и тествайте.

2. Закупете нов вентилатор със същите характеристики от близкия магазин за електроника. Това е препоръчително.

3. Почистете с мека четка (за боядисване или рисуване) праха по перката и носещата конзола.

4. Ако сте изпълнили всичко горе описано и вентилатора пак не върти то може да не стига захранване до него. Друга възможност е да не се подава правилно информация към него (вентилатора на процесора и някои от видео картите имат възможност за регулиране на оборотите и старт-стоп функции).

–    Трябва да измерите дали има захранване с помощта на мултицет. Обикновено проблемът е в захранващия блок на ПК и смяната му решава проблема.

–    Друга възможност е да се проверят настройките в BIOS, където също може да се спират и пускат някои вентилатори (зависи от дънната платка и др.).  Най-често вентилаторите на шасито могат да спират и пускат от BIOS.

Jun 022014
 

Пусковите кондензатори са предназначени за стартиране на променливотокови асинхронни двигатели. Пусковите кондензатори имат две съществени роли: 1. Намаляват искренето между контактите. 2. Осигуряват бързо нарастване на магнитното поле (т.н. сгъстяване на магнитното поле ) Пусковите кондензатори, както и всички останали кондензатори имат следните основни параметри, които ги характеризират и по които могат да бъдат избирани: Капацитет на кондензатора. Дава се във Фаради (най-често микрофаради) и зависи от материала на диелектрика, технологията на производство, околната температура и др. Номинално напрежение – дава се във волтове и се възприема като нормално работно напрежение на кондензатора, при идеални условия на околната среда. Толеранс на кондензатора – обикновено е +/-5% или +/-10% . Изписва се от производителя, заедно с капацитета и номиналното напрежение на корпуса на кондензатора. Тангенс от ъгъла на загубите. Стойността му показва количествата загуби в диелектрика и е величина, зависеща изключително от материала на непроводимата част на кондензатора – това е частта между двата полюса. Материал на корпуса. Има изключително много видове кондензатори в зависимост от материала, от който е изграден техния корпус. Най-разпространени са кондензаторите с корпус от алуминий, с пластмасов корпус, залетите с различни видове смоли и битуми, както и пластмасовите корпуси. Видове изводи. Кондензаторите могат да бъдат с различни изводи. При някои, от корпуса им излизат гъвкави проводници, други са с твърди пинове и др. Основен параметър също така е степента на защита. IP00 означава липса на защита IP64 означава влагозащитени и т.н. Повече за кондензаторите можете да прочетете в статията „Кондезатори„. За да изясним работата на един пусков кондензатор ще вземем за пример кондензатор с метал-хартиена конструкция. Той се състои от плочи от метализирана хартия, които са отделени една от друга с два листа изолиращ материал (например восъчна хартия) Тези плочи, заедно с изолационния материал (диелектрика) са навити на руло и поставени в метален корпус. Едната плоча е съединена със заземеният метален корпус, а другата е изведена към контактен прекъсвач. Когато на изводите има напрежение, токът може да тече вътре, но не и през кондензатора. Напрежението зарежда кондензатора до стойност съизмерима със стойността на това напрежение. Когато кондензаторът се зареди – токът спира. Ако сега отстраните проводниците, чрез утечки напрежението на двата полюса постепенно ще започне бавно да намалява. Ако зареденият кондензатор се включи към мрежата, ще протече разряд с направление обратно на посоката, в която е протичал зарядния ток. За да разберем принципа на работа на кондензатора, нека разгледаме система на пуск на двигател с отстранен кондензатор. Когато контактите са отворени, силовите линии пресичат както първичната, така и вторичната намотка и по такъв начин електродвижещата сила се натрупва в първичната намотка. Това води създаване на толкова силно електромагнитно поле, че то може да пробие въздушната междина между контактите. Създава се електрическа дъга, която поддържа протичането на ток с много висок ампераж, което води до силно обгаряне на контактните тела. Това много напомня работата на проста хидравлична система изобразена на фиг.1

kondensator-zajiganie

фиг.1

Водата протичаща през тръбата с голяма скорост води до бързо покачване на налягането ако кранът бързо се затвори. Това налягане, обаче постепенно намалява при наличие на място, където водата да отиде при затворен кран (камбановидното разширение). Наличието на въздушен калпак в системата позволява на водата да отиде в него, когато кранът внезапно се затвори, като след известно време въздушното налягане ще избута водата обратно по тръбата. Кондензаторът изпълнява работата на буфер, подобно на въздушния калпак в хидравлическата система. Когато контактите започнат да се отварят, кондензатора поглъща токът на самоиндукция, затова когато е напълно зареден, контактите могат да се отворят без риск от поява на искри. След това кондензатора се разрежда в посока обратна на посоката на първоначално протеклият ток.

Схеми на еднофазни асинхронни двигатели с пускови кондензатори

За работата на всеки асинхронен двигател е необходимо наличие на въртящо се електромагнитно поле. При включването асинхронен двигател в трифазната мрежа е лесно да се изпълни това условия: имаме три фази отместени една от друга на 120°, създаващи поле, което в пространството между ротора и статора се изменя именно циклично. Проблемът произтича от необходимостта да се използва асинхронен двигател в битови условия, където напрежението е еднофазно и е 220 VAC. Да се създаде въртящо се магнитно поле в такава мрежа, не е съвсем просто, затова еднофазните асинхронни двигатели не са така разпространени, както трифазните им аналози. Въпреки това, се използват в битовите вентилатори, помпте и други устройства. Трябва разбира се да се има предвид, че мощността на еднофазната верига не е много голяма, а електрическите характеристики на еднофазните двигатели, като цяло съществено отстъпват от характеристиките на трифазните асинхронни двигатели, а като мощност, рядко превишават един киловат. Роторът на еднофазните АД се изпълнява като накъсосъединен, тъй като заради ниската си мощност тези машини нямат нужда от регулиране в роторната верига. Схемата на статора представлява две намотки, включени паралелно във веригата. Една от тях е работна и осигурява работата на двигателя на 220 волта, а втората се счита за спомагателна или пускова. Към втората намотка се свързва елемент, който осигурява дефазирането на тока в намотките, което е необходимо за създаването на въртящо се електромагнитно поле. В 99% от случаите този елемент е пусков кондензатор, но все пак съществуват електродвигатели имащи включени със същата цел резистори или индуктивности. В зависимост от схемите на свързване кондензаторните електродвигатели се делят на такива с пусков кондензатор, с пусков и работен и само с работен. sheme Cp and Cp Най-разпространен е случаят на еднофазен асинхронен двигател с допълнителна намотка и кондензатор включен във веригата само за времето на пуска, като след това се изключва, както това беше пояснено във статията за кондензаторите в този блог. Във вариантът с работен кондензатор, той е постоянно включен във веригата. Електрическите машини, чиито схеми са реализирани с пускови кондензатори, имат добър пусков въртящ момент в началото на работния цикъл, но по време на работния процес параметрите на тези двигатели се влошават, защото полето създавано от едната работна намотка се явява елептично, а не кръгово. От своя страна двигателите с работен кондензатор имат добри работни характеристики, които се поддържат през целия работен процес, за сметка на влошени пускови. Очевидно е, че е неизбежно създаването на компромисна схема с пусков и работен кондензатор, при която двигателя има сравнително добри пускови и нелоши работни характеристики. Схемите с пусков кондензатор са задължителни при тежки пускови режими, а схемите с работен кондензатор – там, където нуждата от висок пусков момент не е така важна. Практически, коя от схемите ще изберете решавате вие, защото всички изводи, както на двигателя, така и на кондензаторите са изведени в клемната кутия и там, чрез проста промяна на местата на проводниците, можете да реализирате един или друг схемен вариант. Ако се наложи да избирате кондензатори, може да се ръководите от следните стойности: работният кондензатор трябва да е около 0.7 -0.8uF на киловат, а пусковия – 2.5 пъти с по-голям капацитет. Ако се чудите как да разберете, кои изводи са на пусковата, кои на работната намотка (ако те не се означени, разбира се), можете да се ориентирате по тяхното сечение: пусковата е значително с по-голямо сечение. Има и случаи, които не са много редки, при които пусковата и работната намотка са свързани вътре в корпуса на двигателя и са изведени с един общ извод. В този случай не може да се осъществява реверс, защото не трябва да се сменят местата на пусковата намотка. На практика в този случай ще имаме три силови извода в клемната кутия. Кой извод е на пусковата, кой на работната намотка, а кой общ, може да се определи единствено чрез прозвъняване. Най-голямо съпротивление ще се получи между изводите на пусковата и работната намотки, а съпротивлението между общия извод и пусковия е по-голямо, от това – между общия и работния край.

Включване на трифазен асинхронен двигател към еднофазна мрежа, чрез кондензатор.

В практиката често възниква необходимост от използване на трифазен двигател в еднофазната битова мрежа. Може да се използва следната схема, която осигурява 75% от мощността на трифазната машина. star Как да изчислим кондензатора? Ако двигателят е изчислен с фазно напрежение 127 VAC (127х3=380VAC) то: С=2800.I/U=12,72.I uF, където U и I са номиналните ток и напрежение в еднофазната мрежа. triangle Ако двигателят е изчислен на фазно напрежение 220 VAC, то: C=4800I/U=21,82.I uF Като при изчислението винаги трябва да се предвижда известен резерв.