Oct 292014
 

При работа на камините с водни ризи включени в система за локално парно е от съществено значение непрекъсваемата работа на водната циркулационна помпа. Ако тази помпа спре, водата в системата няма да може да се охлажда в радиаторите на парното, това може да доведе до прегряването и в тази част от системата, която е най-близо до работещата камина и да се стигне до тежка авария, затова в тези системи, както и в системите със слънчеви колектори винаги се предвижда допълнително аварийно захранване, което да се включи автоматично, при отпадане на основното захранване. Това аварийно захранване включва инвертор със подходящата мощност, акумулатор като източник на аварийно захранване, както и защити и кабели.

Схема на свързване

Схема на свързване

 

 

Наричано често UPS (Uninterruptible Power Supply) за камини, това представлява устройство, което при прекъсване на мрежовото захранване произвежда напрежение, което осигурява нормалната работа на локалното парно при прекъсване или колебание на мрежовото напрежение. Освен това устройството автоматично зарежда акумулаторната батерия при наличие на мрежово захранване, като след пълното зареждане преминава в режим – резерв, до следващото спиране на централното захранване. Сърцето на това устройство е инверторът

original_36605

Инвертор с истинска синусоида

преобразуващ постоянното напрежение идващо от акумулатора със стойност около 12 волта в променливо мрежово напрежение с големина 220 волта. За нормалната работа на циркулационните помпи в системата е желателно инверторът да произвежда напрежение със синусоидален характер. Инверторът с чиста синусоида  (Pure sine wave) осигурява качествено захранване на помпата. Ако в системата участва инвертор с модифицирана синусоида, помпата ще загрява, ще издава висок шум и при продължителна работа може да изгори. Времето, през което може да се поддържа аварийното захранване зависи от силата (капацитета) на акумулаторната батерия, измерван в Ah (амперчаса).

Car-battery

Акумулаторна батерия

При изборът на мощността на инвертора, най-добре е да се направи консултация със специалист. Трябва да се има предвид, че товари с индуктивен или капацитивен характер, като помпи, хладилници, климатици и др. изискват мощността на инвертора да е 4 -5 пъти по-голяма от тази на включените консуматори. Трябва също да се съблюдава поляритета на свързване във постояннотоковата част на веригата. Ако все пак размените поляритета инвертора има предпазител, който ще изгори и ще спаси скъпоструващата техника от повреди. При избор на инвертори е важно да се обърне внимание на характеристиките на устройството.

thumb-3961-ups2

Цените варират в много широки граници и е необходимо да се потърси най-ефективното решение с най-добра цена. В заключение ще уточним, че независимо от качеството и цената на инсталираното оборудване за постигане на максимален комфорт чрез локално парно, при което енергията се извлича от фосилни източници, газова горелка или фотоволтаичен панел, електрозахранването по същество си остава най-несигурната компонента в системата. Проблемите с електричеството са една от най-честите причини за сериозни аварии на домашно парно, затова разходите за аварийно захранване, трябва да се впишат в графата „задължителни“  иначе рискувате изведнъж да се окажете в ситуация, в която вложените усилия и средства са били напразни.

Коментари от Google+

 Leave a Reply

(required)

(required)


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>