Mar 102014
 
push_button_switch

Разновидности „пуш“ бутони

 

Switches

Разновидности превключватели

 

 

 

 

 

 

Бутони, ключове, превключватели… Без това просто по устройство изделие не биха могли да работят много машини. В областта на техническите решения различаваме огромно разнообразие от бутони, превключватели, галети, ЦК ключове, плъзгащи превключватели, клавишен тип превключватели т.н.

Razor On&Off Switch

„on-off“ бутон

 

on-off-switch

ЦК ключ

 

Някои от тях след включване започват да светят, други имат само едно устойчиво състояние, други преминават в активно състояния чрез ключ.  Други са съвсем малки и се монтират върху печатни платки (микрек).

Микро ключе

Микрек с рамо и ролка

Бутонните мрежови превключватели управляват чрез комутация изпълнителни механизми, като контактори и релета.

switches

Превключватели

SPST-diagram

Двупозиционен ключ

Монтират се на управляващ панел, най често в отвор и се фиксират чрез гайка от задната страна на панела. Електрическото им присъединяване е чрез запояване. Превключвателите в зависимост от броя контакти и начина им на превключване имат различни начини на означение. Най-простият е двупозиционния ключ (ON-OF). Означението му е SPST.Различните основни символи и означения са показани в схемата по-долу.

spdt

Видове ключове и техните общоприети означения

Има разбира се и много други варианти на конфигурации на кантактната система.

more-switches-relays

Още разновидности ключове и техните означения в схемите

Друг важна характеристика на всяко устройство притежаващо контактна система е нейното съпротивление. Винаги трябва да се помни, че контактите представляват най-слабата част на електрическата верига. Контактното съпротивление се влияе от замърсявания, влажност на въздуха, сила на натиск върху контактите, материал на контактите, грапавини по контактните петна (областите, в които контактите се допират) и др.

грапавина

Влияние на грапавините върху проводимостта на контактната система

контактно съпротивление

Изображение на токовите силови линии при грапавини на контактните тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С течение на времето и броя на комутациите контактите се окисляват. При всяко отваряне и затваряне на контакта възниква микро електрическа дъга. Дъгата подпомага окислителните процеси, които увеличават съпротивлението на контактите и благоприятстват възникването на по-силна и по-рано появяваща се дъга. Дъгата също така създава високочестотни смущения на електрониката и промяна на синусоидата на тока и напрежението.

Contact_arc

Схема на образуване на контактна електрическа дъга при приближаване на контактните повърхности една към друга при комутация.

Увеличеното съпротивление води до загряване на контакта и загуби на енергия в системата. Постепенно между комутиращите области се появява нагар и ако не се предприеме нещо, може да се стигне до заваряване на контактната система и авария.  За да се предотвратят тези нежелани процеси се предприемат редица специални мерки при конструирането на контактните тела: за да се намали съпротивлението, контактуващата площ е по-голяма от сечението на тоководящото кабелно жило; с цел предпазване от окисление, контактите са покриват със слой от никел или сребро, които по трудно се окисляват, а и са високо проводими, което намалява неизбежният пад на напрежение. Силата на притискане е достатъчно голяма, за да се увеличи ефективното сечение на проводящото петно. Бутоните с посребрени контакти като този имат ниско контактно съпротивление и дълъг електрически живот.

 

Коментари от Google+

 Leave a Reply

(required)

(required)


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>