Индустриална електротехника и автоматика

Индустриалната електротехника и автоматика са едни от най-бързоразвиващите се сектори в електрониката. В този раздел ще намерите полезни статии, които ще ви помогнат да разберете както основни понятия, така и конкретни приложения в индустриалната електротехника и автоматика.

Анемометър и луксметър

Анемометър Анемометър идва от гръцката дума за вятър – anemos и измерва силата на въздушния поток (вятъра), дебита му, а понякога измерва и неговата посока…

Прочети още »
Пистолет за кабелни превръзки (клещи за свински опашки) – видове и приложение

Кабелните превръзки, още наричани свински опашки или миши опашки (поради известната прилика с опашките на тези животни) са отдавна наложил се и утвърден начин за…

Прочети още »
Как да стартираме своя първи Raspberry PI проект

Нека стартираме своя първи Raspberry PI проект! За целта , подобно на статията за Ардуино, ще напишем програма, която кара светодиод да пресветва през една…

Прочети още »
Най-успешните приложения на Ардуино и Raspberry PI

Ардуино и Raspberry PI са микрокомпютри с ниска цена, равностойни по функционалност на съвременните персонални компютри, което ги прави приложими в широк кръг от области…

Прочети още »
Raspberry PI – автоматика от бъдещето

Raspberry PI са компютри на ниска цена, с размера на кредитна карта. Те могат да се свързват с компютърни монитори, телевизори, стандартни клавиатури и мишки.…

Прочети още »
Как да изберем правилния вентилатор?

Вентилаторите намират много приложения в различни типове помещения и изборът на най-правилния в определена ситуация зависи в голяма степен от средата, в която ще работи.…

Прочети още »
Автоматика част I

Автоматиката или още автоматизацията, представлява силно намаляване и дори изключване на намесата на човека в различни индустриални и технологични процеси, свързани с производството, проектирането, научните…

Прочети още »
Моторни защити, РТБ

Моторните защити са необходимо и незаменимо приложение към останалите средства за автоматика, предназначено за защита на мотори и двигатели от прегряване и претоварване. Моторните защити се…

Прочети още »
LED прожектори

LED прожекторите изместват метал-халогенните и халогенните прожектори във все повече сфери на приложение и това съвсем не е случайно. LED прожекторът представлява оптична система, фокусираща светлината…

Прочети още »
Термостати, терморегулатори, термопредпазители, термични защити

Термичните защити, терморегулаторите и термоизключвателите са клас термозависими релета, които включват или изключват определени отоплителни или охладителни устройства при достигането на регулираната от тях температура…

Прочети още »