Oct 022015
 

Моторните защити са необходимо и незаменимо приложение към останалите средства за автоматика, предназначено за защита на мотори и двигатели от прегряване и претоварване. Моторните защити се монтират бързо и лесно към различни видове контактори и осигуряват безаварийна работа на двигателите. Наименованието „моторна“ означава, че защитата е предвидена за защита на електродвигатели, или разговорно – мотори, а не защото в устройството и има някакво моторно задвижване. Претоварването може да доведе до електрически и механични аварии. Електрическите аварии се предизвикват от свръхнапражение, рязък спад в напрежението, отпадане на една или две от фазите, къси съединения, при които токът достига до нива, които повреждат двигателя и др. Механичните аварии са блокиран ротор или претоварване на ротора, което води до прегряване и увеличение на тока.

Претоварването на електродвигателите може да възникне по няколко причини: прекъсване на една от фазите, прекомерно увеличаване на товара на ротора, затруднено движение или пълен блокаж на ротора, поради механични повреди, излизане на захранващото напрежение и честотата от номиналните им нива с повече от 15% и др. Щетите от тези аварии включват производствени загуби, загуба на суровини, необходимост от поправка на производствен инструмент, лошо качество на производството и забавяне на доставките. Тези аварии, също така, могат да доведат до драматични последици за лицата, които са в пряк контакт с двигателя. Претоварването на двигателите може да бъде също няколко вида. В зависимост от продължителността, имаме кратковременни претоварвания и продължителни претоварвания. Например при пуск на двигателите имаме висок пусков ток, който води до моментно претоварване, но този тип претоварване не е опасен и се самоликвидира при достигане на номинални обороти на двигателя, поради това е много важно защитите на двигателя да не го изключват заради възникващите пусковите токове. Това се постига чрез термична компонента в защитата. Такива защити се наричат термично-токови защити. Следователно, всеки двигател трябва да има защита от късо съединение, която прекъсва тока, когато той рязко достигне над 10 пъти номиналния ток. Защитата от късо съединени трябва да сработва максимално бързо. За защита на двигателя от късо съединени се използват предпазители. Предпазителите със стопяеми вложки са вид еднократни предпазители, които след стопяване на вложката изискват подмяна. Защитата на електродвигателите с предпазители със стопяеми вложки, независимо, че е евтин и разпространен начин на защита, невинаги е най-удачен, защото ако вложката на един от предпазителите се стопи и прекъсне една от трите фази, то двигателя ще продължи да работи на две фази  и може да изгори ако няма някакъв вид моторна защита. Вторият начин за предпазване на двигателя от късо съединение са магнитните прекъсвачи, които могат да се рестартират.

По-голямата част от авариите водят до прегряване на двигателя. Причините за прегряване на двигателя са: несиметрично захранване, разлика в токовете на отделните фази или отпадане на фаза, висока честота на стартиране, която може да възникне, поради повреда на системата за автоматично регулиране на двигателя, което води до многобройни изключвания и включвания поради грешка, чието следствие са чести пускови токове, които водят отново до прегряване. Друга причина за прегряване е нестабилността на захранващото напрежение, което може да възникне от комутирането на тежки товари или просто от подаване на различно от номиналното напрежение от доставчика на електрическа енергия, което в България е част случай. Вкарване на паразитни хармоници в електрическата верига захранваща двигателя, което най-често е причинено от неправилно работещи честотни регулатори, преобразуватели и инвертори, също води до увеличаване на загубите и прегряване. Повреда в намотките на ротора може да доведе до значителен спад в намагнитващия ток, в следствие на което ще имаме загуба на намагнитване на машината. Последствията са спад на фактора на мощността и прегряване на ротора. За да се предпази двигателя от прегряване се използват различни релета за претоварване, които са познати още и като моторни защити. Познаваме няколко вида моторни защити. Една от тях е моторната защита по ток.

mzt
Тя функционира като автоматичен токопрекъсвач при претоварване на двигателя по ток. Моторната защита по ток може да се настройва за различни по големина токове в определен диапазон. Може да бъде както еднофазна, така и трифазна. Има електронни и магнитоелектрически защити по ток. Съществуват модели с автоматично и ръчно възстановяване на началното състояние. Вече са разработени и много модели моторни защити по ток за монтаж на DIN шина.

Другият вид моторни защити са моторните термично-токови защити. При тях има би-метални термични релета, реагиращи при прегряване на двигателя. В комбинация с контактор, те защитават двигателя от претоварвания и могат да са триполюсни и еднополюсни, постояннотокови и променливотокови, по надеждните от тях са температурно компенсирани, с други думи са създадени така, че да се нечувствителни към промяната на температурата на околната среда. Могат да бъдат настройвани по тока на мотора, т.е. достатъчно е да се провери какъв ток е написан на табелката с технически данни на мотора и след това да се завърти регулатора на термично-токовата защита на същото показание.

termichno totkova zashtita
Тези защити предпазват двигателите при възникване на следните аварийни ситуации: претоварване, блокиран ротор, повреда на захранващите фази (дисбаланс на фазите, възникваща при асиметрия на токовете, обръщане на фазите, която може да възникне при неправилно свързване на двигателя), анормално повишение на температурата, блокиране на лагер на ротора, свръхувеличено време за стартиране, колебание на напрежението и честотата в твърде широки граници, цикъл от непрекъснати рестартирания, възникнали поради повреда в честотни регулатори или други средства за автоматизация.

Следващият вид термични защити за двигател се наричат термични биметални релета или накратко РТБ. Тези релета са направени конструктивно, да се монтират като допълнителните контактни системи върху командващите, двигателите, контактори. РТБ реагират единствено на топлинната съставка на протичащия през контактите им ток и благодарение на вградения в тях биметал прекъсват веригата. Очевидно е, че те не могат да се използват самостоятелно за защитата на електродвигателите. Задължително освен тях трябва да има предпазители и други видове максималнотокови защити.

РТБ

В заключение ще споменем, че в момента на пазара има изключително разнообразие от защити за двигатели или т.н. моторни защити. Някои от тях са снабдени с различни сонди, поставени на специално подбрани места в двигателите, които защитават, служещи като сензори, за протичащите в двигателя процеси. Други имат прецизна и скъпа електроника, която реагира на съвсем малки изменения на параметрите на двигателите, но ако количеството и цената на защитите започнат да превишават значително стойността на защитаемия двигател, може би е добре да се ползва добре познатата и надеждна стандартна моторна защита, заедно с предпазители със стопяеми вложки.

Aug 262015
 

LED прожекторите заместват метал-халогенните и халогенните прожектори във все повече сфери на живота. LED прожекторът представлява оптична система, фокусираща светлината чрез рефлектор върху определена площ. При тях източника на светлина е светодиод или светодиоди. Икономията на ток, спрямо халогенните прожектори, е такава, че разхода за електричество може да намалее с до 90%. LED прожекторите излъчват ярка насочена светлина, при много ниска консумация на енергия, имат дълъг живот от десетки хиляди часове и нямат нужда от допълнителни разходи по обслужването. Така тези източници на светлина се оказват незаменими за създаването на неповторим облик на градовете, поставянето на акценти, показването и подчертаването на красотата на историческите здания и съвременни сгради. LED прожекторите са оптималното решение за осветлението на съвременните улици, мостове, рекламни пана, паркинги и складови площи, обществени пространства и стадиони.

LED прожектор

LED прожектор

Конструкция на LED прожекторите

Съвременните светодиодни прожектори на водещите производители имат елегантен дизайн на корпуса, който обикновено е от алуминий. Използването на алуминий се обуславя, не само поради ниското относително тегло на този материал, но и защото той има отлична топлопроводимост, което осигурява добро охлаждане на мощните LED прожектори. Около мощен светодиод е разположен светлоотражател, изработен от метал с нанесен във вакуум тънък и блестящ слой алуминий. Зададения от конструктора ъгъл на разсейване на светлинния поток осигурява високи потребителски качества на LED прожектора. Отделните елементи на корпуса са свързани плътно и са поставени силиконови уплътнители за обезпечаването на влаго и прахонепропускливостта на прожектора. Високата степен на защита от външни въздействия от типа на IP65, осигурява на електронните компоненти на прожектора дълъг живот. Такива прожектори са предназначени за улично осветление и за експлоатация на открито. Прожекторите произведени от реномирани фирми като BEGHLER се отличават от евтините и некачествени изделия, произведени от неизвестни производители, и по външен вид.

LED прожектор, зелен

Градински LED прожектор със зелена светлина

Корпуса на качествените прожектори има нанесено по прахова технология антикорозионно покритие, осигуряващо надеждна защита от механически повреди и неблагоприятното въздействие на околната среда. В качествените светодиодни прожектори в центъра е разположен LED модул, създаден по технологията (chip on board) COB. Пред него е разположено прозрачно закалено стъкло, обхванато от рамка с поставени уплътнения.  В задната част на прожектора е предвидена монтажна рамка, с която изделието се закрепва на стена или стълб. Електрическият кабел захранващ LED прожектора влиза в корпуса чрез гумен маншон, възпрепятсвуващ проникването на влага. Самия кабел е с двойна изолация и е с характеристики, предвиждащи външно полагане. Захранването е стандартното мрежово захранване от 220VAC/50Hz. Съвременните качествени LED прожектори имат висок индекс на цветопредаване, това е способността на светлината да възпроизвежда естествените цветове, което означава, че светлината на LED прожектора се възприема от очите като много близка до слънчевата светлина и ако една дреха е с определен нюанс на лилавото при слънчева светлина, то този нюанс в голяма степен ще се запази и при осветяването на дрехата от LED прожектор.

LED прожектор100W

Видове LED прожектори

1. LED прожектор с PIR датчик.

Много често LED прожекторите се използват за осветяване на открити пространства, като дворове, междублокови пространства, предверие на гаражни клетки или широки тераси. С цел – икономия, а също и сигурност, към тях са монтират датчици за движение, които реагират на инфрачервените лъчи излъчвани от всяко топлокръвно тяло, т.е. PIR сензор. Функцията на така създадената проста система от две устройства е следната. Когато в диапазона на действие на датчика навлезе човек или едро животно, сензора включва електрическа верига и подава захранване към LED прожектора – той светва и осигурява светлина на човека, който например вкарва колата си в гаража или се придвижва от един корпус до друг в рамките на складова площ или показва на домакина, че на терасата му има движение и осветява кой е навлезнал в периметъра.

Разновидност на този прожектор е прожекторът снабден с датчик за осветеност. При него удобството е, че сам се включва привечер и сам се изключва на зазоряване. По скъпите модели притежават регулатор на силата на светлината, която да задейства прожектора.

2. LED прожектор RGB с дистанционно управление

LED RGB

LED прожектор RGB и дистанционно

Това е LED прожектор с LED диоди в три цвята: R – red (червен), G – green (зелен), B – blue (син). При различни комбинации от тези светлини, прожекторът може да свети в 16 различни цвята, които могат да да се избират от дистанционно управление. Този тип прожектори се използват в дискотеки, концерти, домашни партита или, зад водонепропускливо стъкло, за осветяване на водата на басейни.

Разновидност на RGB светодиоден прожектор е многоцвететен LED прожектор с 18 мощни диода разположени в линия. Прожекторът е с дължина от порядъка на 500-600mm  и през равни разстояния са поставени разноцветни LED диоди с голяма мощност. Светлините се сменят чрез специален контролер. Има възможност и за предварително програмиране. Има и LED прожектори със 72 диода в няколко реда, работещи на същия принцип.

3. Свръхмощни LED прожектори

Става въпрос за светодиоден прожектор с мощност 1000W и светлинен поток 90 000-100 000 лумена, при 90-100 lum/W, които се осигуряват от 440 мощни светодиода, в един корпус. LED прожектори от този вид се използват за осветяване на стадиони, летища и други големи пространства. Предизвикателството при този прожектор е осигуряването на охлаждането, по начин недопускащ проникването на влага в корпуса. Използват се специални вентилационни клапани, които се отварят при повишаване на температурата, уплътнителите са силиконови, а щуцерът, през който влиза захранващия кабел в корпуса, осигурява херметичност на тялото.

Има и много други разновидности LED пожектори. При някои от тях на предното стъкло се поставя леща, която увеличава светлинния поток, други RGB прожектори са с кръгла форма, а прожекторите с бяла светлина може да се избират по цветната температура, има разновидности със студено бяла или топлобяла светлина.

LED кръгъл

Преимущества на LED прожекторите

Светодиодните прожектори имат редица предимства, някои от които са характерни за всички LED осветителни източници.

 • LED прожекторите осигуряват високи светлинни характеристики при много ниско ниво на потребление на електроенергия, благодарение на това LED прожекторите намаляват разходите за осветление 7-10 пъти.
 • животът (ресурса) на светодиодните прожектори е 30 000 – 50 000 часа, което се равнява на 5 години непрекъсната работа. Това позволява да забравим за смяна лампите при монтиране на LED прожектора. Някои фирми дори произвеждат устройства с удължен срок на работа.
 • LED прожекторите са напълно безопасни. Не съдържат вредни за човек вещества, не създават вредни пулсации на светлинния поток и не излъчват ултравиолетови лъчения. Не е необходима специална утилизация след края на цикъла им на работа.
 • LED прожекторите са нагряват много по-малко от халогенните и метал-халогенните прожектори. Това позволява различни решения, неприложими за стария вид прожектори.

Благодарение на всички свои предимства, както и различните видове, LED прожекторите са едни от основните флагмани на LED осветителните тела, в случващата се в момента LED революция в осветлението. Универсалност, практичност, лека експлоатация, отлични светлинни характеристики, висока продуктивост, екологичност – това са основните причини за популярността на светодиодните прожектори.

 

 

Aug 192015
 

Термичните защити, терморегулаторите и термоизключвателите са клас термозависими релета, които включват или изключват определени отоплителни или охладителни устройства при достигането на регулираната от тях температура до определена, предварително зададена, граница. Топлинните защити осигуряват нормален топлинен режим на работа в различни машини и апарати, работещи в условия на топлоотделяне от повърхността им на значителен топлинен поток. Топлинните защити могат да бъдат регулируеми и нерегулируеми, възстановяеми и невъзстановяеми, които от своя страна се делят на ръчно и автоматично възстановяеми. Автоматично възстановяемите се връщат в изходно положение автоматично след като изстинат достатъчно, а при ръчните се налага ръчно да бъдат върнати в изходно положение, след отстраняване на проблема. Обикновено активния елемент в тях е биметална пластина, (но може да е флуид или газ) вградена в устройството, контролиращо температурата, която при нагряване се деформира и включва или изключва определени контакти. Например термостатът се прилага както в хладилни инсталации, така и в бойлери или автомобили.

termostat bimetalen

Термостат биметален

В термодинамиката наричат термостата система, с толкова голяма топлоемкост, че температурата която може да поеме, не изменя нейната температура. В зависимост от диапазона на работната им температура, термостатите се делят на:

 • термостати за високи температури (300-1200°C)
 • термостати за средни температури (-60 – 500°C)
 • термостати за ниски температури, наричани още криостати (за по-ниски от -60°C)

По областта на приложение, термостатите се делят на:

 • индустриални термостати
 • въздушни термостати
 • потопяеми термостати

В зависимост от топлоносителя (работния елемент) термостатите се делят на:

 • въздушни термостати
 • термостати с течност
 • твърдотелни (с елемент на Пелтие или биметал)

Термостатите могат да се класифицират и по тяхната точност в поддържането на определена температура:

 • 5 -10°C и повече, постига се без допълнителни мерки, само чрез въздушна конвекция
 • 1 – 2°C е добра топлинна стабилност за въздушните, доста слаба за термостатите с течност
 • 0,1°C – много добра топлинна стабилност за въздушните термостати и средна за термостатите с течност
 • 0.01°C достига се само от термостати с течност

При термозащитите, особено са разпространени капилярните с два нормално затворени контакта и ръчно възстановяване.

termozashtita bimetalna kapiliarna

Капилярна термозащита

Когато се избира такава защита основните показатели, на които трябва да се обърне внимание са, разбира се нейната температура на задействане, но също така и дължината на сондата, както и дължината на контактната част на сондата. Важно е да се съгласува електрическия товар с възможностите на защитата да го поеме. Така например ако имаме бойлер за топла вода с мощност 3500W, при номинално напрежение около 220VAC, трябва да търсим защита която е оразмерена за поне 15А номинален ток, при активен товар.

Биметалните защити с керамичен или пластмасов корпус също са широко използвани при бойлерите за топла вода.

termozashtita bimetalna dvoina keramika

Керамична биметална двойна термозащита

За разлика от терморегулатора или термостата, те могат и да не са възстановяеми, или ако се възстановяват ръчно, броят цикли на сработване е много по-малък, защото тяхната функция е да изключат нагревателя, ако терморегулатора не сработи поради повреда.

termozashtita bimetalna

Биметална термозащита

Те се използват като крайни защити в електрическата верига. Биметалните термозащити представляват едно просто биметално реле и при изгаряне могат бързо и лесно да бъдат подменени.

Термопредпазителите са вид невъзстановяем температурозависим предпазител, в устройството на който влиза обикновено малка метална сфера (сачма) изработена от стопяем материал и пружина.

termopredpazitel

Термичен предпазител

При достигане на граничната за предпазителя температура, сферата се стопява, освобождава пружината, която отваря нормално затворените контакти и прекъсва електрическата верига, но също така могат да бъдат стъклени с метална нишка, която при висока температура прегаря. Термичните предпазители като принцип на работа са базирани на топлинната компонента на електрическия ток. При тях също трябва да се съобрази големината на номиналния ток на защитаваното устройство, т.е. неговата мощност. Термопредпазителите намират приложение за битови уреди, работещи при по висока, от околната, температура, като например: сешоари, ютии, кафемашини, маши за коса и др. За разлика от максималнотоковите защити, термопредпазителя е пасивен елемент, който не реагира на краткотрайни пикови токове, той се задейства от топлина. Много от мрежовите (с първична намотка на 220VAC) трансформатори имат вграден в корпуса или поставен в специално гнездо, термопредпазител.

termoplastina

Термопластина

Термозащитите са важен елемент от електрическата верига. Те предпазват уредите от прегряване, стопяване, взрив или пожар, затова термоелементите трябва да бъдат подбирани особено внимателно, а когато са невъзстановяеми и е необходима подмяна, както е при термичните предпазители, не трябва да се поставят такива, с по висока температура на изгаряне, а преди това трябва да се открие неизправността и да се отстрани.

 

Aug 132015
 

Генерацията цифрови програмируеми таймери, с отчитане на географските координати, са съвременно средство за автоматизация на системи за осветление на обекти, светлинни реклами и табла, витрини, знаци, пана или улично осветление на населени места, осигуряващи значителна икономия на средства и необслужваем режим на работа. Устройствата имат достатъчно мощност, да контролират осветителни тела с обща консумация до 4000W, което означава, че ако се използват LED осветителни тела с консумация 40W, един таймер може да включва и изключва до 100 лампи. Фотоелектрическия таймер има възможност за седмична програмация, което означава, че може да се програмира да различава работните дни от уикенда, когато това е необходимо. Функцията му за включване и изключване в зависимост от осветеността го прави много подходящ за автоматизация на уличното осветление в населени места. Така ще имаме сигурност, че контролираното осветление винаги ще се включва при залез слънце и ще се изключва автоматично при изгрев.

анс15т

Моделът AHC 15Tза разлика от другите електронни и аналогови таймери, допълнително се настройва според географското положение на контролирания обект.

меридиани и паралели

Електрическата и механичната му износоустойчивост са изключително високи и достигат до над 1 000 000 цикъла. Има удобен LCD дисплей, който служи при процеса на програмиране и дава информация за настройките на устройството. Важно е да се отбележи, че устройството има съвсем незначителна собствена консумация, съвсем малки размери и може да се постави на DIN шината на електроразпределителното табло. Но най-същественото му предимство е, че програмираните времена на включване и изключване са във функция, от географската ширина и продължителността на деня, което означава, че ако вие сте настроили таймера да включи например в 9 часа осветлението на обекта (например парк, квартал или паркинг), но в определения сезон, на определените географски координати на определения ден слънцето залязва в 9.30 – таймера ще включи в 9.30ч.

diferent

Това изключително улеснява работата с таймера и пести значителни количества електроенергия. Не се налага пълно препрограмиране през 2-3 месеца, когато залеза и изгрева на слънцето започнат силно да се различават от зададените при програмирането.

Функцията свързана с астрономическата корелация може и да не се включва, ако не желаете той да се съобразява с изгрева и залеза на конкретното местоположение. Когато обаче тя се включи, настройката започва с избор на полукълбото в което се намирате – северно или южно. След това трябва да установите географската си ширина, която впрочем е изписана на всички географски карти или да я потърсите в интернет. Когато настроите и нея, можете да започнете да настройвате датата, часа и времената на включване е изключване. Всичко това е описано детайлно в инструкцията за експлоатация на контролера. Устройството работи с много малко отклонение от зададеното време – около 2s, широк диапазон на работната температура и нормална влажност на въздуха: от 35 до 85%. Понася значителни отклонения от номиналното напрежение, което го прави незаменимо в малки и отдалечени населени места с нестабилно номинално напрежение. Може да работи както при 180VAC така и при 250VAC. Фотоелектрическият програмируем ключ е снабден с предпазен капак, който след програмирането се затваря и предпазва дисплея и бутоните от механични повреди и прах.

В заключение ще споменем, че фотоелектрическия седмично програмируем таймер с астрономическа корелация за еврошина е изключително полезно устройство, което благодарение на спестените за електроенергия пари многократно изплаща цената си.

Aug 112015
 

LED тръбите заместват луминисцентните пури, като спрямо тях са над 2-3 пъти по-икономични, с 10 пъти по-дълъг живот и по-добър светлинен поток. Не съдържат вредни вещества, имат ъгъл на разсейване от 270 градуса и поради това не са необходими скъпи и сложни рефлектори. При LED пурите не е необходим стартер и дросел, нито каквато и да е друга електроника, защото те работят на 220VAC, благодарение на вграден захранващ блок. Светодиодните тръби светват веднага. Светлината излъчвана от LED тръба не трепти и не дразни очите, защото е много близка до дневната.

LED pura

LED тръба

При осветление с LED пури никога няма да възникне досадното бръмчене, което често съпровожда работата на луминисцентните лампи. LED тръбите се произвеждат в стандартните размери на луминисцентните пури и могат да бъдат монтирани на тяхно място при изключване преди това на дросели, стартери или друга електроника необходими за работата на луминисцентните тръби.

LED pura siva

Светодиодна тръба с диоди в два реда

И ако всичко казано дотук не е достатъчно за да се откроят предимствата на LED тръбите пред луминисцентните тръби, ще добавим, че LED тръбите не генерират UV лъчи и IR лъчи, имат много ниска температура и не привличат със светлината си насекоми. LED тръбите, както и всички останали видове LED лампи, могат да се произвеждат със студено бяла, топло бяла и неутрална светлина. Така също могат да са прозрачни, което позволява да се виждат диодите, а могат и да са матови, като матовите са за предпочитане, защото тяхната светлина е по-дифузна и мека.

LED pura transparent

Прозрачна LED тръба

Поради изброените предимства LED тръбите намират широко приложение в осветителни системи на офиси, магазини, хотели, молове, училища, болници, административни сгради, супермаркети и др. При големи обекти осветявани от стотици LED тръби е препоръчително захранването да мине през стабилизатор на напрежение със съответната на консумацията мощност. Това се прави, защото мрежовото напрежение понякога излиза извън нормалните граници на отклонение, особено ако обектът е отдалечен от захранващия трафопост или по веригата комутират мощни консуматори.

стабилизатор на напрежение

Стабилизатор на напрежение

Стабилизаторът на напрежение поддържа напрежението в много тесни граници и по този начин включените след него LED тръби ще бъдат защитени и техният живот по-дълъг.

По-долу са показани принципни схеми показващи как точно се приспособява едно луминесцентно осветително тяло към работа с LED тръби.

На първата схема имаме луминесцентна тръба включена към баласт, през който минава захранващото напрежение. След като сме изключили от електрическата мрежа демонтираме електронния баласт и свързваме по един пин от двата края на LED тръбата към, съответно фаза и нула. На втората схема имаме другият възможен в практиката случай – луминесцентно тяло със стартер и електромагнитен дросел. Отстраняваме стартера и отново подаваме захранването на два пина от двете страни на LED тръбата. В случая дроселът не е премахнат. LED тръбата може да работи и без него, но тъй като той представлява индуктивност, която поради своята инертност на външни промени, може да служи като филтър на промени в мрежовото напрежение. преработка на луминесцентно осветително тяло в LED тяло.

В последно време производителите на LED тръби започнаха да произвеждат светодиодни тръби с едностранно захранване. Това не усложнява по никакъв начин монтажа на тръбата в осветителното тяло. Просто трябва да се гледа означението изписано върху самата тръба.Untitled

Aug 032015
 

LED панелите са сравнително нова разработка на производителите на LED осветление, появила се на пазара, за да отговори на търсенето на осветителни тела за окачени тавани. Преди появата на LED панелите тази функция изпълняваха LED луничките, но светлината, която даваха не бе напълно хомогенна във всички части на помещението, а и не създаваха този светлинен комфорт, който се постига с LED панелите. Освен всичко друго LED панелите се монтират изключително лесно – просто се поставят на мястото на стандартен елемент от окачения таван, свързват се със захранващата линия и готово.

product_large_56034

Първоначално конструкцията на LED панелите, наричани също и светодиодни пана,  беше малко грубичка и обемиста, но съвсем скоро производителите на LED се ориентираха според изискванията на клиентите и започнаха да създават много тънки и леки LED панели, които могат да се монтират и в съвсем плитки окачени тавани. Светодиодните панели могат да бъдат правоъгълни, квадратни и кръгли с много голямо разнообразие от размери.

product_large_52293

Меката приятна равномерно разпределена светлина, която излъчват бързо направиха LED панелите хит на пазара на LED осветление. Всичко това се съчетава с останалите предимства на LED осветлението като 100 пъти по-дълъг живот от този на обикновените крушки с нажежаема жичка, както и изключително голямата икономия на ток, която при някои модели достига до над 90 %.

product_large_56976

Другите предимства характерни за цялата гама на осветлението със светодиодни източници на светлина са, че за разлика CFL лампите (познати у нас като енергоспестяващи лампи) не е необходимо време, за да достигнат максималния светлинен поток, не се влияят от честото включване и изключване, както всички останали лампи, не замърсяват околната среда, т.е. те са екологични, защото нямат в конструкцията си олово или живак, работят с ниско напрежение и поради това са безопасни, за разлика от луминисцентните тръби са устойчиви на удар и вибрации, не излъчват IR и UV лъчи, много нисък фактор на заслепяване благодарение на разсеяната дифузна светлина осигурена от разсейвателната плоскост на панела.

product_large_47119

В топлото време не нагряват допълнително помещението, както това правят обикновените крушки с нажежаема жичка, като по този начин намаляват консумацията на климатичните системи за охлаждане на помещенията. И накрая, нека отбележим, че при LED панелите нямаме трептене на светлината, което дори и невидимо за очите много бързо води до умора, понижаване на способността за концентрация, раздразнителност, чувство на умора и разсеяност. Това е особено съществено предимство в зимните месеци, когато естествената светлина не достига и се налага почти целодневно използването на осветление в офисите.

product_large_57624

Освен в окачени тавани, светодиодните панели могат да бъдат поставени и свободно висящи, което създава възможност за интересни дизайнерски решения за интериора. Понякога LED панелите се използват и във вертикални стени разделящи две съседни помещения, като по този начин създават стилна ниска светлина в помещенията.

product_large_53802

 

Има на пазара и влагоустойчиви LED панели, които са идеалното решение за влажни помещения, като бани, съблекални или спа центрове със закрити басейни. Предлагат се и мини LED панели, за по малки помещения, като коридори, асансьори, сервизни помещения и др.

Jun 122015
 
Ethernet_Cable_Straight-Through_568B

Как да си направим Ethernet кабел (кабел за интернет)?

Ако трябва да свържем два компютъра ще ни е необходим Ethernet (или LAN кабел). Кабелите с накрайници, които се продават в магазините, т.е. така наречените готови кабели са по-скъпи, а и не винаги има необходимата ви дължина.

cross cable

За да си направим сами LAN кабел с конектори ще са ни необходими 3 неща:

– еthernet кабел (UTP или FTP)

UTP

кримпващи клещи за Rj45

клещи за кримпване

Rj-45 конектори

Rj45

Кабелите за компютри могат да са основно две категории CAT5e и САТ6. Втората категория – САТ6 са с по-добри експлоатационни характеристики и са около 20-30% по-скъпи. Освен това кабелите могат да са UTP или FTP. При FTP кабелите имаме екранировка, под общата външна изолация, която пази кабела от високочестотни смущения.

FTP

Начина на подреждане на проводниците може да е два вида: прав (или стандартен) или кросоувър (кръстосан). Има и така наречения rollover кабел.

RJ45_T586B

RJ45_T586A

Правото (стандартното) подреждане се използва в почти всички случаи. Кабелите се подреждат в следната последователност: оранжево-бяло, оранжево, зелено-бяло, синьо, синьо-бяло, зелено, кафяво-бяло, кафяво. Това е 568В стандарт. Служи за свързване на компютъра към розетката. Прави впечатление, че зеления проводник е поставен след сините. Това се прави за по-дълги линии. В другия край на кабела подредбата е същата.

Ethernet_Cable_Straight-Through_568B

 

Обърнатото (или кросоувър) подреждане на проводниците в конектора се използва за директно свързване на един компютър с друг, без да се използва рутер, комутатор или хъб. Също за свързване на рутер с рутер и други еднотипни устройства.Това е 568А стандарт. При него от едната страна на кабела се използва подредбата посочена по-горе в текста, а от другата страна подредбата е следната: зелено-бял, зелен, оранжево-бял, син, синьо-бял, оранжев, кафяво-бял, кафяв.

RJ-45_Crossover_Ethernet_Cable

lancable

 

Rollover кабела известен също и като cisco конзолен кабел се използва за свързване на компютърния терминал към рутера. Този кабел е плосък и често е оцветен в синьо, за да се отличава от другите мрежови кабел. При него транспозицията е пълна, т.е. проводник 1 отива на позиция 8, проводник 2 на позиция 7 и т.н.

Rollover

127840

 

 

Външната обща изолация на кабела се изрязва или със специални клещи за отстраняване на външна изолация, или с макетно ножче много внимателно, като се внимава да не се нарани изолацията на отделните проводници. След отстраняване на външната изолация между проводниците и края на кабела трябва да има около 2.5см. или 1 инч. След това се подреждат проводниците по един от двата изброени по-горе начина в една равнина и се подравняват чрез изрязване с ножица или малки резачки на около 1.3см. или 0.5инча. Повечето съвременни клещи за кримпване (кербоване) имат такава представка.

клещи за кримпване на телефонни и компютърни кабели

Вземете конектора с гладката страна към вас, щипката да остане отдолу.  Пъхнете кабела в конектора, като внимавате да не се разместват краищата на проводниците. Трябва да се внимава проводниците да стигнат до самия край на буксата, а така също края на външната изолация да влезе в конектора. Огледайте конектора Rj45 отгоре. Трябва краищата на проводниците да са между металните пластини в края на буксата. Когато се уверите, че всичко е наред вкарайте конектора в кримпващите клещи и притиснете силно. Кримпващите клещи ще заголят всеки един от осемте проводника и ще го фиксират неподвижно в конектора. След като извадите конектора от клещите, кабелът ще е готов за употреба. Остава да повторите операцията от другата страна на кабела. След това може да използвате кабелен тестер, за да се уверите, че кабелът работи правилно, когато и двата края са кримпнати. Трябва да се има предвид, че LAN кабел над 100м, не може да гарантира високо качество на сигнала и ще трябва по трасето да се сложи някакъв усилвател.

 

Jun 092015
 

Амперметърът е уред за пряко измерване на електрическия ток в ампери. Електрическия ток е насочено движение на свободни електрони под въздействието на електрическо поле. Ампер е мерната единица за силата на тока. Ампер е една от 7-те основни величини в системата SI. Наименованието идва от фамилията на френския физик, откривател на електромагнетизма Андре-Мари Ампер. Скалите на амперметрите са разграфени в микроампери, милиампери, ампери или килоампери, в зависимост от работния диапазон на измерване на уреда.

ampermeter tokov transformator 800-5

Като правило амперметъра се включва последователно в електрическата верига, за разлика от волтметъра.

ampermetar

Така също вътрешното съпротивление на амперметъра трябва да е безкрайно малко. В идеалният амперметър вътрешното съпротивление е равно на нула. Всяка стойност на съпротивлението на уреда различна от нула влияе на измервания ток, защото след включване на амперметъра в електрическата верига, освен товарното съпротивление, на измерването ще влия и съпротивлението на амперметъра.

V-A

Колкото по-голяма е разликата между товарното съпротивление и вътрешното съпротивление на амперметъра, толкова уреда е по-точен при равни други условия.

ampermeter60AC

Често в практиката се налага увеличение на обхвата на измерване на амперметъра, тогава се използва шунт

шунт

– за вериги с променлив и постоянен ток, токов трансформатор (обикновено с предаватално отношение 100/5 или 250/5, 75/5)

токов трансформатор

– за вериги само с променлив ток и магнитен усилвател за вериги само с постоянен ток. Амперметрите за измерване само на постоянен ток

ampermetar DC

 

са магнитоелектрически, за променлив ток — детекторни и индукционни, за постоянен и променлив ток — електромагнитни, електродинамични, термоелектрически, топлинни. Произвеждат се като преносими уреди (клас на точност 0,1-0,5) или за командно табло (1-2,5). Амперметрите, както и волтметрите служат не само за измерване на конкретна електрическа величина в конкретен момент от времето, но и за системно следене на тока и напрежението в наблюдавана електрическа инсталация. Поради тази причина към тези уреди са включени определени защити или аларми, които да сработят ако тока или напрежението превишат някаква предварително зададена критична точка. За измерването на големи токове се използват шунтиращи резистори, които се свързват паралелно в амперметъра. Повечето ток минава през шунтиращата верига и само малка част преминава през амперметъра, това позволява на амперметъра да измерва големи токове. Понеже шунтиращите елементи имат много малко съпротивление, ако се свърже амперметърът паралелно с източник на напрежение, ще се получи късо съединение, заради което може да изключи предпазителят и/или да се повреди уреда. Амперметрите, както и волтметрите, често участват в комплексен многофункционален уред, какъвто е мултицета от зората на неговото създаване. Дори първите мултицете се наричали авометри (от ампер-волтметри).

Най-разпространените амперметри са тези, при които движещата се част на уреда представлява стрелка неподвижно фиксирана върху електромагнит, който се завърта около оста си пропорционално на протичащия през намотката му ток, в резултат стрелката се предвижва по скалата. Като противодействие на въртящия момент е поставена пружина. Когато силата на пружината се изравни със силата с която преминаващия през бобината ток завърта стрелката, тя ще покаже стойността не преминалия през амперметъра ток. Това просто устройство може да бъде снабдено с електронна схема, която да усилва преминаващият през бобината ток. Често е добавена защита, която да спаси амперметъра от изгаряне при неправилно свързване и др. В последните години все по-голямо приложение намират уреди с дисплей с течни кристали

ampermeter digital

 

или светодиоди.

digital ampermeter

В електродинамичните системи балансът на системата се постига чрез две намотки свързани последователно или паралелно (използват се и двете схеми), като едната е подвижна, а другата неподвижна. Стрелката е прикрепена към подвижната намотка. Преминаващият през намотките ток предизвиква отклонение на стрелката по скалата.

Върху скалите на амперметрите е изписана степента им на точност, дали е за постоянен или променлив ток (или и за двата), както и мерните единици (А, mA, kA и т.н.). Понякога е дадена схематично и измервателната система, така например електромагнитната система се изобразява чрез един опростено представен магнит. Произвеждат се амперметри за DIN шина с ъглова скала, които се поставят в елтабла, където при инспекция от оторизирани лица се контролират параметрите на електроинсталацията.

ampermeter DIN shina

Jun 042015
 

Волтметърът е инструмент служещ за измерване на разлика в потенциалите на две различни точки от електрическата верига. Напрежението е причина за насоченото движение на електроните. Единицата за измерване на напрежение е волт на името на италианския учен Александро Волта. Като определение един волт е напрежение в участък от електрическата верига, в която протича ток един ампер и разсейва мощност един ват. Според своето устройство волтметрите могат да са електромеханични и електронни – аналогови и цифрови. Електромеханичните от своя страна се делят на магнитоелектрични, електромагнитни, електродинамични, електростатични, термоелектрични, диодно-компенсаторни и др.

voltmeter

Стрелкови волтметър със симетрична скала за монтиране в пулт.

 

Електронните могат да бъдат аналогови и цифрови. Според мястото, където се извършва измерването волтметрите са стационарни, монтирани в пултове за управления или преносими, за измерване на потенциалната разлика между два проводника при работата на електротехници или в лабораторни условия. Волтметърът, като правило, се включва паралелно на източника на електрическа енергия,

V

Принципна схема на измерване на напрежение чрез волтметър

 

за разлика от амперметъра, който се включва последователно във веригата. Ако трябва да направим най-елементарната схема с едновременно включени волтметър и амперметър, тя ще изглежда примерно така:

V-A

Използване на волтметър и амперметър във постояннотокова верига.

 

Идеалният волтметър има безкрайно голямо вътрешно съпротивление. При реалния волтметър съществува правопропорционална зависимост между големината на вътрешното му съпротивление и неговата точност, защото колкото по-голямо е собственото му съпротивление, толкова по-малко влияние оказват външни фактори върху измерваната величина.

voltmeter DC-AC transf

Волтметър за измерване на променливо и постоянно напрежение

 

Според характера на измерваната величина волтметрите се делят на: постояннотокови, променливотокови, импулсни, фазочувствителни, селективни и универсални.

Електромеханичните волтметри са обикновенно с показател на величината във вид на стрелка върху скала, макар, че има и такива, при които непрекъснатото (аналоговото) показание се „имитира“ чрез цифров дисплей. За да се увеличи диапазона на измерване на волтметъра се поставят допълнителни съпротивления. Точността на волтметрите е от няколко процента, до хилядни части от процента при лабораторните уреди.

volltmeter AC

Волтметър за измерване на напрежение в променливотокова верига

 

Електромагнитните волтметри са най-евтини при изработка, най-надеждни и имат най-прост принцип на действие. Най-разпространеното им приложение е като стационални уреди монтирани във електрически табла или пултове за управление в електростанции, промишлени предприятия и електроцентрали. Недостатък на този вид волтметри е сравнително високата им лична консумация (3-6W) и високата индуктивност на намотката, създаваща зависимост на точността на измерената величина от честотата.

Най-точни (най-чувствителни) са магнитоелектрическите, които обаче могат да се използват само в постояннотокови вериги. За да се използват във променливотокови вериги се прибягва да съвместната им употреба с термоелектрически, полупроводникови или електронно-лампови преобразуватели на постоянния ток в променлив. Такива волтметри, поради използването на тези преобразуватели, се наричат термоелектрически, изправителни, или електронни и намират основно приложение в лабораторнната практика. Изправителните волтметри се използват за измервания в диапазона на звуковите честоти, а термоелектрическите и електронните – при високите честоти. Основния недостатък на правилността на показанието на тези волтметри е правилността на синусоидата на измерваното напрежение.

Електронните волтметри имат по-сложно устройство, като се използват различни малогабаритни съпротивления, и кондензатори, а в миналото и електронни лампи. Това прави този тип волтметри недостатъчно стабилни и надеждни, но поради своето много високо входно съпротивление те са незаменими при измерване на маломощни радиотехнически вериги при широк честотен диапазон – от 50Hz до 100MHz с точност под 3%.

Електронните аналогови волтметри се състоят, освен от магнитоелектрически измервателен уред и допълнителни съпротивления, също и от диференциален усилвател с малки постояннотокови смущения, малък дрейф, малък шум, много висок коефициент на усилване на сигнала при отворена верига на обратната връзка, много висок коефициент на отслабване на синфазния сигнал и високо входно съпротивление. Диференциалния измервателен усилвател се използва, за да се постигне висока точност на измерване и стабилност на схемното решение. Измервателният усилвател представлява тип двукаскаден усилвател.

Цифровите електронни волтметри преобразуват измерваното постоянно или бавно променящо се напрежение в дискретен електрически код чрез аналогово-цифров преобразувател. По този начен измерваната стойност се визуализира на дисплея в дигитален вид.

voltmeter digital

Дигитален променливотоков волтметър

 

Принципа на действие на диодно-компенсаторните волтметри се състои в сравняване на измерваното напрежение чрез вакуумен диод с еталонно напрежение тип DC, което е регулируемо и чиито източник е самия волтметър. Предимството на този метод е широкият работен диапазон на честотата на измерваното напрежение – от 1 Hz до стотици MHz с висока точност.

Импулсните волтметри се използват за измерване на амплитудата на периодични импулсни сигнали с голям коефициент на запълване и висока амплитуда на единичните импулси.

Селективните волтметри могат да диференцират отделните хармоници в сигнал със сложна форма и да изчисляват средноаритметичната им стойност.

Други видове волтметри са: киловолтметър

kilovoltmeter

 

миливолтметър, за измерване на ниски напрежения mV, микроволтметър, за измерване на много ниски напрежения – под 1 mV, нановолтметри за измерване на напрежения под 1 µV.

Фазочувствителните волтметри (векторметри) измерват съставляващите напрежения на първия хармоник на напрежението. Те имат две скали – едната за активната съставяща и друга за реактивната. По този начин фазочувствителните волтметри дават възможност за определяне на комплексното напрежение, както и неговите съставящи, приемайки за нула определена начална стойност на опорно напрежение. Тези волтметри се използват за определяне на амплитудно-фазовата характеристика на усилвателите, а така също и за определяне на това, доколко една мрежа има активен характер. По стандарт cosϕ трябва да е по-голям от 0.8 в електропреносните мрежи за битови абонати. Влошаването на фактора на мощността се предизвиква от товари с реактивен характер, като различни двигатели, индуктивности и др. Чрез фазочувствителен волтметър можем да измерим и сравним двете съставки на напрежението – активна и реактивна.

Волтметрите за измерване на постоянно напрежение имат указана на корпуса полярността им на включване: „+“ и „-“ с цел недопускането на грешки при включването им.

voltmeter DC

Волтметър за измерване на постоянно напрежение

 

Съвременните преносими волтметри имат превключвател на диапазона на измерване. Често волтметъра е включен в устройството на мултимера, но за лабораторни цели, където се изисква висока точност, може да бъде и като самостоятелен уред. Разпространение намират и волтметри предназначени за монтаж на DIN шина.

voltmeter shina

Волтметър за еврошина

 

В практиката волтметър или мултицет, настроен да измерва напрежение, се използва при измерване на напрежението на вторичната намотка на включен към мрежата трансформатор. На първо място трябва да се съблюдават елементарни мерки на безопасност. Например, добре е при напрежение над 24V да не се докосват оголените краища на проводника, защото през тялото ви може да протече ток. За тази цел може да използвате сонди тип крокодил, с които да хванете свободните краища на вторичната намотка, преди захранване на първичната намотка, като така ръцете ви ще останат свободни. Напрежението преобразувано от трансформатора е променливо по характер, защото трансформатора трансформира големината, но не и характера му, затова е добре да имате предвид това, когато поставяте превключвателя на определената позиция преди измерване. Ако измереното напрежение е повече от посоченото на трансформатора, не мислете, че има проблем с него. Това е така, защото вторичната верига не е затворена от товар. При включване на товар, измерваното напрежение ще е спадне малко. Разликата между напрежението на празен ход и при свързан консуматор е толкова по-голяма, колкото по-маломощен е измервания трансформатор. Друго често приложение в бита на волтметър, като отделен уред или като съставна част от мултицет е, когато искаме да измерим степента на разреждане на батерии или акумулатори. В този случай измерваме постоянно напрежение. Целта е да сравним доколко напрежението се различава от посоченото на указателната табелка или корпуса. Колкото по-ниско е от посоченото, толкова е по разредена батерията.

Измерване с мултицет на напрежение

Измерване на напрежението на батерия

 

Нека разгледаме и случая, в който се налага да измерим пада на напрежение на един резистор, който се явява част от електронна схема. Независимо, че включваме волтметъра паралелно на товара (резистора) ако той е малък, през волтметъра ще протече някакъв обратен ток. Волтметърът създава паралелен път за тока протичащ през електрическата верига, т.е. явява се шунт. Така част от тока се отклонява от електрическата верига и преминава през шунта – волтметъра, след това отново се връща във веригата.

shunt

Измерване на пада на напрежение на резистор

 

Според закона на Ом, напрежението на измерваната част от веригата ще се определи от протичащия през тази част на веригата ток и нейното съпротивление. Да, но ние шунтирахме веригата и част от тока протича през шунта. Доколкото съпротивлението е неизменно, а тока е по-малък, то и напрежението ще се измени. С други думи ние измерваме напрежение, което е променено от включването на волтметъра към веригата. Следователно колкото и да е точен волтметъра, измерването е не е точно. Как се преодолява този принципен проблем? Как да намалим въздействието на измервателния уред върху електрическата верига, към която е включен? Както стана дума по-горе е необходимо да се увеличи входното съпротивление на волтметъра, защото колкото е по-високо входното съпротивление на уреда, толкова по-малък ток ще протече през него и по-точни резултати ще имаме от измерването. Съвременните цифрови волтметри имат достататъчно високо съпротивление и не влияят на измерваната величина.

При измерването на напрежение със сонди тип пипала е важно проводника, към който се допират да бъде старателно зачистен. Не е достатъчно да се отстрани само изолацията му, но и трябва да се почисти лаковия слой, който е върху него, защото лошия контакт може също да компрометира измерването. Препоръчва се проводника да се усуче върху края на сондите за по качествен контакт и по-голяма контактна площ.

Волтметрите са основен измервателен уред, намиращ широко приложение в бита и индустрията, често в състава на мултицет, волтметрите се използват ежедневно от милиони хора по целия свят. Както показахме в материала те могат да бъдат най-разнообразни видове в зависимост от характера на измерваната величина, принципното им устройство и приложението.

Mar 042015
 

Фотодатчиците, наричани още фоточувствителни ключове служат за автоматично включване на външно осветление при намалена осветеност на околната среда. Те могат да бъдат интегрирани в самото осветително тяло или да бъдат разположени в близост до него. Основен техен компонент е фотосензора, реагиращ на светлина. Често тези фотоелектрически превключватели се използват за контрол и включване на уличното осветление в градовете или осветяването на паркове, пристанища, гари, общите части на летища, казарми, складови площи, но също така фасади на еднофамилни домове и вили, автоматично включване осветлението на витрини и др.. Това устройство може да работи без намесата на човека и това е основното му предимство. Не се влияе от лятно и зимно часово време, има много ниска собствена консумация и при по-сложните модели може да се настрои чувствителността му, посредством потенциометър, има разновидности и с външен датчик,

123

Фотореле с външен фотодатчик

свързан със самия превключвател с кабел, което позволява монтажа на ключа в елтаблото, а не навън, при неблагоприятни атмосферни условия. Съществуват фотоелектрически ключове произведени за 12 волта постоянно напрежение и такива за 220 волта променливо напрежение. Обикновено долния праг на включване на нерегулируемите фоточувствителни ключове е 30lx, а горния праг на изключване на осветителните тела, свързани към тях – 150lx.

product_large_49757

Нерегулируем фоточувствителен ключ

При монтаж на фотоелектическите ключове се допуска една елементарна грешка, водеща до неправилна работа на устройството и влизането му в цикличен режим на включване и изключване. Става въпрос за следното: ако поставите фоточувствителния ключ, така че фотосензора да попада в обсега на осветяване на осветителното тяло, което датчика за светлина включва, то той разбира си превишава горния праг, при който се изключва и съответно изключва лампите, след това фотосензора попада отново на тъмно, преминава долния праг на задействане и отново включва лампите. След това процеса се повтаря и фотодатчика изключва отново осветлението. За да се избегне това, трябва да се прецени много внимателно местоположението на монтаж на фотоелектрическия ключ. Добре е да се избира мястото на светлочувствителния датчик през тъмната част на денонощието, при включено осветление. Така ще се вземе в предвид и разсеяната светлина идваща и от други светлинни източници, несвързани с осветителната система комутирана от фотоключа, например от прозорци на съседни сгради и др. Ако подходящото място за датчика е такова, че има паразитно осветяване от едната му страна, може от тази страна светлочувствителната повърхност да се боядиса в черно, за да се изолира чувствителността му именно от тази страна. Ако, в крайна сметка, сензора не задейства на избраното място, при включено по обичайния начин осветление, странични паразитни светлини и т.н., значи мястото е избрано правилно. Разбира се, самия монтаж може да се извършва по светло, след като мястото вече е избрано. Хубавото на този вид уреди е, че дори най-елементарния и евтин вид е достатъчен за създаване на една интелигентна система за управление на осветлението на вашия двор или около вашия склад. Нека разгледаме например един обикновен нерегулируем фотоелектрически ключ. На цена само от 7.50лв с ДДС вие получавате светлиннозависим превключвател, с който можете да автоматизирате външното си осветление. Ако мощността на ключа е недостатъчна, можете да включите уреда към оперативната верига на контактор, а товара (осветителните тела) – към силовата му верига.

Фотодатчиците се използват в най-различни устройства с най-разнообразни приложения. Фотодатчици може да се открият в принтери, скенери, копирни машини, в CD плеъри, DVD плеъри, видеокамери, дори в компютърната мишка, както и в различни радиолюбителски конструкции. В болшинството от всички тези случаи става въпрос за фотопрекъсвачи, реагиращи на прекъсване на лъч светлина или инфрачервен лъч, при преминаване на предмет през него, или промяна на интензивността на лъч.

 

Фоторезистор. Конструктивно фоторезисторът представлява метален корпус със стъклен прозорец, през който се вижда сива плочка със зигзагообразна пътечка. По-съвременните модели са с пластмасов корпус. Бързодействието на фоторезисторите не е голямо, затова те могат да се използват само при ниски честоти, което силно ограничава тяхната употреба. За да се провери изправността на един фоторезистор е достатъчно да се използва мултицет. При липса на светлина, т.н. тъмно съпротивление, трябва да е голямо, от порядъка на 20-30 MOhm. Когато осветим фоторезистора, съпротивлението му спада до няколко kOhm.

light rezistor

 

Светлочувствителни резистори

Фотодиоди. Те ммного приличат на конвенционален изправителен диод, ако не е способността им да реагират на светлина.Ако тестваме изправността на фотодиода с мултицет, при липса на светлина, резултатите ще са както при измерването на обикновен диод: в права посока уредът ще отчете малко съпротивление, а в обратна – голямо. Счита се, че диодът е свързан в обратна посока, когато ток през него практически не тече, но ако в този момент включим светлина, съпротивлението рязко спада. Този режим на работа на фотодиода се нарича фотодиоден режим. Във фотодиода има също така фотогалванически режим на работа, при който при попадане на пряка светлина върху него, генерира слабо напрежение, като слънчева батерия, което ако се усили, може да се използва като полезен сигнал, но все пак най-често фотодиода се използва във фотодиоден режим. Стария вид фотодиоди представляваха метален цилиндър с два извода и стъклена леща отгоре. Съвременните фотодиоди имат тяло изработено от прозрачна пластмаса и на вид много приличат на светодиодите (LED).

photodiod

 

Фотодиод

Фототранзистори. На външен вид са почти неотличими от фотодиодите – същия цилиндър от прозрачна пластмаса или цилиндър с леща отгоре, и два извода отдолу: емитер и колектор. Базата, като извод, при фототранзистора не е необходим, защото за него светлината играе ролята на база. Въпреки това, обаче, някои фототранзистори все пак имат база, което позволява да бъдат управлявани, освен чрез светлинен поток и електрически. Това може да се види в някои транзистори оптрони. Фоторезисторите могат да се проверят за изправност също с мултицет, дори да са без база. Когато се настрои мултицетът да измерва съпротивления, съпротивлението между колектора и емитера, трябва да е голямо при затъмнен фототранзистор. Когато на лещата попадне достатъчно светлина като интензивност и ширина на спектъра – омметъра трябва да покаже малко съпротивление, разбира се ако полярността е спазена. По същество такова поведение на фототранзистора, много наподобява поведението на обикновения транзистор, с тази разлика, че при фототранзистора управляващият сигнал е светлинен, а не електрически. Заслужава да се отбележи още, че освен интензивността на светлината немалка роля играе и нейния спектър.

phototransistor

 

Фототранзистор

Jul 182014
 

Много хора си мислят, че поставянето на соларна система е сложно, скъпо и слабоефективно и поради тази причина все още нямат такава. Има разбира се случаи, при които поставянето на фотоволтаични устройства е наложително и тогава и скептиците се заемат с инсталирането им. Едва тогава разбират, че: първо – има много написано по въпроса; второ – никак не е трудно и трето, но не по значение – ползите са много и дълготрайни. Нека съвсем простичко анализираме, от какво имаме нужда за получаване на безплатен ток от слънцето, с други думи, какво включва понятието соларна система? От какво се състои тя?

Всеки фотоволтаичен източник на ток трябва да има: соларен панел (фотоволтаична клетка), акумулатор, свързващи проводници с определено сечение и определен вид, консуматори, предвидени да получават ток от преобразуването на слънчевите лъчи в електричество, един инвертор на напрежение ако консуматорите са на 220 волта и едно устройство, което да контролира процесите наречено контролер на соларни панели.

kontroler

За да изберете правилно мощността на соларния панел, акумулатора и инвертора е добре да използвате удобният и лесен за работа  калкулатор за изчисление на мощност на соларни панели

Соларният контролер следи състоянието на заряд на акумулатора, управлява зарядните процеси и може да включва и изключва консуматора. По този начин акумулаторът се използва оптимално и значително се увеличава експлоатационния му срок. Контролерът, освен това предпазва системата от презареждане, от дълбок разряд на акумулатора, както и от обратен ток към соларния панел. Обикновено контролерът има 6 клеми групирани по чифтове със съответните означения.

kontroler2

На една от двойките се свързва акумулатора, като е задължително, при свързване, да се започне именно от него. На втората двойка клеми, трябва да се свърже соларния панел, а на третата – консуматорът ако е на 12 волта, или инверторът, ако искаме да захранваме консуматори на 220 VAC. Има строго съответствие между мощността на соларния панел, мощността на акумулатора, размерът на тока, който може да протече през контролера, общата мощността на консуматорите, включвани едновременно към фотоволтаичната система, както и сечението на кабелите, с които се свързват всички компоненти. Ако не се спази това съответствие на мощностите, както и последователността на свързване към контролера на другите устройства – системата ще изгори. Важно е да се знае, че при примерна дължина на кабелите от 10 метра, при номинален зареждащ ток на контролера от 10 А, сечението на свързващият проводник трябва да е 6mm2 или повече. При големина на зареждащият ток на контролера от 8 А – сечението трябва да е 5 mm2, при ток 6 А – 3mm2 и съответно при зареждащ ток от 5 А, сечението на свързващите проводници не може да е по-малко от 3mm2. Кабелите за соларни панели са специални. Поради това, че ще работят на открито и при резки температурни колебания, излагане продължително на силни слънчеви лъчи, дъжд, сняг и други атмосферни влияния, те имат изключително стабилна изолация, специално подсигурена срещу продължително излагане на UV – лъчи. Цената им е относително по-висока, от тази на обикновените захранващи проводници, но специалистите препоръчват да се използват именно този тип проводници, поради качествата им. Особено важно е, когато се свързва към системата фотоволтаичният панел, той да бъде покрит с непрозрачна материя, за да се предотврати генерирането на електроенергия в течение на процеса на свързване. При свързване, винаги свързвайте първо положителния полюс, а след това отрицателния, като това се отнася както за соларния панел, така и за акумулатора и консуматора.

Повечето контролери на соларни панели имат различна светлинна индикация, за състоянието, в което се намира системата, така че ползвателят на контролера да бъде информиран във всеки един момент с колко ток разполага. Има консуматори, които е недопустимо да бъдат изключвани от контролера, като например аварийно осветление, охранително-сигнализационни системи и др. Тогава те могат да бъдат включени директно към акумулаторната батерия, но трябва да се има предвид, че тогава контролерът няма да може да предпази акумулатора от дълбок разряд и трябва да се обезопаси допълнително.

Контролерите на соларни панели, освен всичко друго, имат и специални изисквания за тяхното разположение. Така например, контролерите не трябва да се монтират на открито или във влажни помещения. Не трябва да бъде поставен на пряко изложение на слънчеви лъчи. Трябва да бъде монтирани на стена или хоризонтална повърхност с отстояние от поне 10 cm до най-близкият предмет, за да се осигури естествена конвекция на въздуха. Добре е контролерът да се монтира близо до акумулатора, но на разстояние не по-малко от 30 cm.

Контролерите не изискват специално обслужване, т.е. те са необслужваеми, макар че веднъж годишно е добре да се направи профилактика на цялата система, да се отстрани евентуален прах и мръсотия и да се притегнат свързващите винтове.

Има контролери работещи с различни напрежения: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Друг параметър, който е от изключително значение при избор на контролер е неговата собствена консумация Качествените контролери се отличават с много ниска собствена консумация от порядъка на 4 mA. По скъпите модели могат да бъдат програмируеми, да се управляват дистанционно и пр. Разбира се може да се свързват повече от един соларен панел към контролера, като се съобразяваме с общата мощност на контролера и начина на свързване на панелите (последователно, паралелно или смесено.)

Изборът на надежден и качествен контролер е е дно от най-важните условия за дълга и ефективна работа на цялата соларна система. Важно е да се провери дали избраният уред съответства на DIN EN ISO 900-2000  или подобен стандарт, да е закупен от реномирана фирма с традиции в продажбата на фотоволтаични системи като Викиват и да е съобразен като капацитет с мощността на соларната система. Както се вижда от този текст няма нищо сложно в инсталацията на соларна система, а най-хубавото идва след това, когато токът който произвежда е напълно безплатен. При все по-нарастващите цени на елктрическата енергия, популярността на системи произвеждащи еленергия от слънцето вятъра и други възстановяеми източници, ще нараства.

 

Jun 102014
 
Какво представлява индустриалният вентилатор?

Промишлените вентилатори имат широко приложение в индустрията – за контролиране на температурата, изсмукване на влагата и много други. Разбира се, те имат някои особености, които ги различават от обикновените вентилатори.
1. Материал
Тези индустриални съоръжения са направени от високотехнологични метали, най-често стоманени сплави, известни със своята здравина.
2. Дебелина
Поради факта, че самите материали, от които се изработват, са по-здрави, дебелината им обикновено е по-малка от тази на обикновените вентилатори.
3. Приложение
Индустриалните вентилатори се използват в производството. Често се прилагат за вентилация на големи складове и халета. За изсмукване на вредните изпарения в работна среда, а и за изсушаване на килими във фирми, предлагащи услуги в професионалното почистване.
4. Мобилност
Обикновено са два вида – фиксирани и мобилни. Първите са част от цялостната вентилационна система, а мобилните са тези, които се използват във вече споменатия пример – за изсушаване на килими – и трябва да имат метална решетка, покриваща перките им, за да се предотврати нараняване или повреда.

Как да отстраняваме проблемите, възникващи при индустриалните вентилатори?

Индустриалният процес е свързан със замърсяването на въздуха в работната среда. Следователно всеки отрасъл поема отговорност на първо място да ограничи броя за замърсителите и второ, да се погрижи въздухът да е пречистен до необходимия работен стандарт. Циркулиращият въздух е много по-здравословен, отколкото неподвижния, застоял въздух. За тази цел в предприятията се използват вентилатори и въздухопроводи. Когато механизмът им не работи правилно, или спре да работи напълно, отстраняването на неизправностите става главен приоритет.

Отправни точки при отстраняване на неизправности:

1 . Гледайте и слушайте когато вентилаторът работи, дали не е прекалено шумeн. Едно от най-честите оплаквания срещу огромните промишлени вентилатори е нивото на шум. Първата причина за този проблем, на която трябва да обърнете внимание е вибрацията. Когато се появят прекомерни вибрации това трябва да се провери веднага.
2 . Отидете до работещия вентилатор и положете ръката си на неговия корпус, за да получите представа за сериозността на вибрациите. Погледнете първо в основата на вентилатора и проследете внимателно всяко движение, без значение колко леко е то в тази област. Подложката може да е разместена или самата основа на устройството може да е била неравномерно фиксирана.
3 . Проверете херметичността на монтажните болтове и винтовете, както и на лагерите и съединителите. Прегледайте всеки разместен или прекомерно износен съединител или лагер. Проверете мотора на вентилатора, дали е правилно подравнен или за небалансиран монтаж.
4 . Проверете вала на вентилатора дали е прав и вижте дали е центриран. Потърсете доказателства дали е бил удрян или повреден по някакъв начин. Разгледайте перката за отломки и натрупан прах, както и за прекомерно износване.
5 . Проверете амортисьорите, за да видите, дали те са затворени и дали функционират правилно. Те могат да се разхлабят вследствие на вибрации с течение на времето, докато се стигне до момент, в който спират да изпълняват своята функция. Вижте за наличието на всякакви други признаци на прекомерно налягане в системата или за запушване на въздушния поток .
6 . Анализирайте ефективността на вентилатора. Дали той премества количеството въздух, което е по дефиниция? Проверете инсталацията на перката на вентилатора, ако тя не се представя на ниво. Уверете се, че тя не е монтирана по-назад върху вала, или пък дали не се върти в грешната посока. Ако перката на вентилатора не работи достатъчно бързо, проверете инсталацията на задвижващите елементи – да се види дали те са монтирани правилно, забавяйки въртящата се част, вместо да я ускоряват.
7 . Проверете вентилатора дали е правилно смазан и преразгледайте времетраенето, през което е работило устройството.

Изчисление на мощността

За да се изчисли мощността на мотора на индустриалния вентилатор, можете да използвате следната формула: средното напрежение Х средния ток Х корен квадратен от 3 Х фактора на мощността и накрая да разделите полученото на 1000. Факторът на мощността е отношението между реалната мощност към пълната мощност в дадена верига.

Енергийна консумация и изчисляване на цената

Мощността, с която работи моторът, може да се използва, за да разберете колко енергия е нужна на промишления вентилатор и колко излиза да работи това устройство една година. Като умножите мощността по часовете, в които оперира вентилаторът, бихте могли да определите използваната от вентилатора енергия. Като умножите използваната енергия по големината на тока, можете да определите консумацията на вентилатора за една година.

Неефективност

Има редица начини, по които може да се покаже дали системата с промишлени вентилатори работи неефективно: дали често се претоварват моторите им; дали устройствата са шумни и дали има прекомерни вибрации; дали има необходимост от чест ремонт на тръбопроводите – всичко това показва, че вентилаторите работят неефективно.

И накрая – нека изброим видовете индустриални вентилатори
Таванни вентилатори

Промишлените вентилатори приличат на жилищните, монтирани към тавана на сградата, с разликата, че те имат имат по-големи перки и мотори, които са в състояние да движат много по-бързо въздуха. Целта на тези устройства е най-вече осигуряването на температурен комфорт и вентилация за големи площи от предприятието.

Стенни вентилатори

Тези приспособления са много ефективни, най-вече поради факта, че са ефективни и не заемат ценно подово пространство, защото са вградени в стената на сградата. Те са мощни и имат голям капацитет на движение на въздуха. Мощността им се определя от две неща: първо- перките им са проектирани като тези на самолетен двигател и второ – те имат големи мотори с директно задвижване. Завдижващият двигател може да е или ремъчен, или със задвижващ вал. Друго предимство на тези устройства е тяхната сигурност. В повечето случаи са инсталирани високо над служителите и са покрити с надеждни предпазни решетки, които ги правят много безопасни за всеки тип сграда.

Вентилатори със стойка

Обикновено се поставят на пода на магазини. Те са големи, с различна мощност, но основното им предимство е, че са преносими- могат да се преместват на различни места, в зависимост от това къде е най-голяма нуждата от въздушна циркулация в конкретен момент. Също така височината им е регулируема, а много от тях могат да се въртят на 360 градуса.

Подови вентилатори

Подовите вентилатори както показва името им, се поставят на пода, но за разлика от тези, които са на стойка, заемат повече пространство. Положителното тук обаче е, че разноообразието от модели и размери е много по-голямо от това на събратята им на стойка. Те могат да са с големината на битови вентилатори или пък огромни. Също като стенните могат да осигуряват мощно течение, с преимуществото, че са мобилни и въздушният поток се насочва много по-прецизно.

Вентилатори с водна мъгла

Сравнително нови на пазара, с много добро приложение в конкретни ситуации. Свързани са с източник на вода и правят фина водна завеса заедно с въздушния поток. Този тип устройство е чудесен за места с високи температури, тъй като водата придава добър допълнителен охлаждащ ефект, който увеличава този на въздушното течение. Недостатъкът му е, че не може да работи в близост до уреди, които са чувствителни към вода. Много подходящ е за места, които не са климатизирани.

Като цяло съществува огромно разнообразие от индустриални вентилатори – за монтиране на покрива, на стените на сградата или свободно стоящи модели, за поставяне на места, нуждаещи се от още по-интензивна циркулация на въздуха. От вас зависи да направите възможно най-добрия избор, а Викиват ще ви помогне в тази сложна задача!

Автор: Янчо Янев

Jun 022014
 

Пусковите кондензатори са предназначени за стартиране на променливотокови асинхронни двигатели. Пусковите кондензатори имат две съществени роли: 1. Намаляват искренето между контактите. 2. Осигуряват бързо нарастване на магнитното поле (т.н. сгъстяване на магнитното поле ) Пусковите кондензатори, както и всички останали кондензатори имат следните основни параметри, които ги характеризират и по които могат да бъдат избирани: Капацитет на кондензатора. Дава се във Фаради (най-често микрофаради) и зависи от материала на диелектрика, технологията на производство, околната температура и др. Номинално напрежение – дава се във волтове и се възприема като нормално работно напрежение на кондензатора, при идеални условия на околната среда. Толеранс на кондензатора – обикновено е +/-5% или +/-10% . Изписва се от производителя, заедно с капацитета и номиналното напрежение на корпуса на кондензатора. Тангенс от ъгъла на загубите. Стойността му показва количествата загуби в диелектрика и е величина, зависеща изключително от материала на непроводимата част на кондензатора – това е частта между двата полюса. Материал на корпуса. Има изключително много видове кондензатори в зависимост от материала, от който е изграден техния корпус. Най-разпространени са кондензаторите с корпус от алуминий, с пластмасов корпус, залетите с различни видове смоли и битуми, както и пластмасовите корпуси. Видове изводи. Кондензаторите могат да бъдат с различни изводи. При някои, от корпуса им излизат гъвкави проводници, други са с твърди пинове и др. Основен параметър също така е степента на защита. IP00 означава липса на защита IP64 означава влагозащитени и т.н. Повече за кондензаторите можете да прочетете в статията „Кондезатори„. За да изясним работата на един пусков кондензатор ще вземем за пример кондензатор с метал-хартиена конструкция. Той се състои от плочи от метализирана хартия, които са отделени една от друга с два листа изолиращ материал (например восъчна хартия) Тези плочи, заедно с изолационния материал (диелектрика) са навити на руло и поставени в метален корпус. Едната плоча е съединена със заземеният метален корпус, а другата е изведена към контактен прекъсвач. Когато на изводите има напрежение, токът може да тече вътре, но не и през кондензатора. Напрежението зарежда кондензатора до стойност съизмерима със стойността на това напрежение. Когато кондензаторът се зареди – токът спира. Ако сега отстраните проводниците, чрез утечки напрежението на двата полюса постепенно ще започне бавно да намалява. Ако зареденият кондензатор се включи към мрежата, ще протече разряд с направление обратно на посоката, в която е протичал зарядния ток. За да разберем принципа на работа на кондензатора, нека разгледаме система на пуск на двигател с отстранен кондензатор. Когато контактите са отворени, силовите линии пресичат както първичната, така и вторичната намотка и по такъв начин електродвижещата сила се натрупва в първичната намотка. Това води създаване на толкова силно електромагнитно поле, че то може да пробие въздушната междина между контактите. Създава се електрическа дъга, която поддържа протичането на ток с много висок ампераж, което води до силно обгаряне на контактните тела. Това много напомня работата на проста хидравлична система изобразена на фиг.1

kondensator-zajiganie

фиг.1

Водата протичаща през тръбата с голяма скорост води до бързо покачване на налягането ако кранът бързо се затвори. Това налягане, обаче постепенно намалява при наличие на място, където водата да отиде при затворен кран (камбановидното разширение). Наличието на въздушен калпак в системата позволява на водата да отиде в него, когато кранът внезапно се затвори, като след известно време въздушното налягане ще избута водата обратно по тръбата. Кондензаторът изпълнява работата на буфер, подобно на въздушния калпак в хидравлическата система. Когато контактите започнат да се отварят, кондензатора поглъща токът на самоиндукция, затова когато е напълно зареден, контактите могат да се отворят без риск от поява на искри. След това кондензатора се разрежда в посока обратна на посоката на първоначално протеклият ток.

Схеми на еднофазни асинхронни двигатели с пускови кондензатори

За работата на всеки асинхронен двигател е необходимо наличие на въртящо се електромагнитно поле. При включването асинхронен двигател в трифазната мрежа е лесно да се изпълни това условия: имаме три фази отместени една от друга на 120°, създаващи поле, което в пространството между ротора и статора се изменя именно циклично. Проблемът произтича от необходимостта да се използва асинхронен двигател в битови условия, където напрежението е еднофазно и е 220 VAC. Да се създаде въртящо се магнитно поле в такава мрежа, не е съвсем просто, затова еднофазните асинхронни двигатели не са така разпространени, както трифазните им аналози. Въпреки това, се използват в битовите вентилатори, помпте и други устройства. Трябва разбира се да се има предвид, че мощността на еднофазната верига не е много голяма, а електрическите характеристики на еднофазните двигатели, като цяло съществено отстъпват от характеристиките на трифазните асинхронни двигатели, а като мощност, рядко превишават един киловат. Роторът на еднофазните АД се изпълнява като накъсосъединен, тъй като заради ниската си мощност тези машини нямат нужда от регулиране в роторната верига. Схемата на статора представлява две намотки, включени паралелно във веригата. Една от тях е работна и осигурява работата на двигателя на 220 волта, а втората се счита за спомагателна или пускова. Към втората намотка се свързва елемент, който осигурява дефазирането на тока в намотките, което е необходимо за създаването на въртящо се електромагнитно поле. В 99% от случаите този елемент е пусков кондензатор, но все пак съществуват електродвигатели имащи включени със същата цел резистори или индуктивности. В зависимост от схемите на свързване кондензаторните електродвигатели се делят на такива с пусков кондензатор, с пусков и работен и само с работен. sheme Cp and Cp Най-разпространен е случаят на еднофазен асинхронен двигател с допълнителна намотка и кондензатор включен във веригата само за времето на пуска, като след това се изключва, както това беше пояснено във статията за кондензаторите в този блог. Във вариантът с работен кондензатор, той е постоянно включен във веригата. Електрическите машини, чиито схеми са реализирани с пускови кондензатори, имат добър пусков въртящ момент в началото на работния цикъл, но по време на работния процес параметрите на тези двигатели се влошават, защото полето създавано от едната работна намотка се явява елептично, а не кръгово. От своя страна двигателите с работен кондензатор имат добри работни характеристики, които се поддържат през целия работен процес, за сметка на влошени пускови. Очевидно е, че е неизбежно създаването на компромисна схема с пусков и работен кондензатор, при която двигателя има сравнително добри пускови и нелоши работни характеристики. Схемите с пусков кондензатор са задължителни при тежки пускови режими, а схемите с работен кондензатор – там, където нуждата от висок пусков момент не е така важна. Практически, коя от схемите ще изберете решавате вие, защото всички изводи, както на двигателя, така и на кондензаторите са изведени в клемната кутия и там, чрез проста промяна на местата на проводниците, можете да реализирате един или друг схемен вариант. Ако се наложи да избирате кондензатори, може да се ръководите от следните стойности: работният кондензатор трябва да е около 0.7 -0.8uF на киловат, а пусковия – 2.5 пъти с по-голям капацитет. Ако се чудите как да разберете, кои изводи са на пусковата, кои на работната намотка (ако те не се означени, разбира се), можете да се ориентирате по тяхното сечение: пусковата е значително с по-голямо сечение. Има и случаи, които не са много редки, при които пусковата и работната намотка са свързани вътре в корпуса на двигателя и са изведени с един общ извод. В този случай не може да се осъществява реверс, защото не трябва да се сменят местата на пусковата намотка. На практика в този случай ще имаме три силови извода в клемната кутия. Кой извод е на пусковата, кой на работната намотка, а кой общ, може да се определи единствено чрез прозвъняване. Най-голямо съпротивление ще се получи между изводите на пусковата и работната намотки, а съпротивлението между общия извод и пусковия е по-голямо, от това – между общия и работния край.

Включване на трифазен асинхронен двигател към еднофазна мрежа, чрез кондензатор.

В практиката често възниква необходимост от използване на трифазен двигател в еднофазната битова мрежа. Може да се използва следната схема, която осигурява 75% от мощността на трифазната машина. star Как да изчислим кондензатора? Ако двигателят е изчислен с фазно напрежение 127 VAC (127х3=380VAC) то: С=2800.I/U=12,72.I uF, където U и I са номиналните ток и напрежение в еднофазната мрежа. triangle Ако двигателят е изчислен на фазно напрежение 220 VAC, то: C=4800I/U=21,82.I uF Като при изчислението винаги трябва да се предвижда известен резерв.

May 302014
 

Един от главните проблеми, които трябва да намерят решение при проектирането и изграждането на система за видеонаблюдения, безусловно е осигуряване на захранването и линиите на връзка. Тази обширна тема непосредствено засяга не само източника на напрежение, заедно със захранващите проводници, но и така също , различните мълниезащитни модули и заземителни елементи. Практиката показва, че именно правилното проектиране на захранващият модул на системите за видеонаблюдения, могат да помогнат да се избегнат много неприятности в процес на експлоатацията на тези системи.
При проектирането и монтажа на системите за видеонаблюдения, основната и на-често срещана грешка, е опитът да се направи по възможно най-евтин начин проекта за сметка на използването на неоптимални или даже неподходящи захранващи блокове и линии за свързване. Понякога това става, въпреки натрупаният горчив опит от вече направени грешки от монтажниците на тези системи, свързани с понижаване на надеждността и предпазването от случайни събития, влияещи отрицателно на оборудването като цяло. Вследствие на несериозното отношение на електромонтажната група към изискванията за захранването, се създават предпоставки за грешки, водещи до неизправности и повреди в работата на отделни елементи на системите за видеонаблюдение, но също и до сериозни щети в цялото оборудване. Нерядко вследствие на излизането от строя на захранващото устройство, се стига до повреждане на скъпоструващи камери (като показаната на снимката) и друга електроника.kamera za videonabludenie

Всъщност в 99.9% от случаите на схемотехническите решения, в крайното стъпало на камерите не е предвидено галваническо, оптическо или друго отделяне на линията на захранване от линията на видеосигнала. Това значи, че тези грешки в подобни схеми провокират повреди в записващите и контролиращите системи в приема на видеосигнала.

kamera

В резултат заради един евтин захранващ блок, несъответстващ на техническото задание, излиза от строя цялата система за видеонаблюдение.
В настоящият момент широко разпространение са получили три вида схеми за реализация на източника на захранване за видеонаблюдение: линеен, импулсен и резервен.
Разглеждайки първото конструктивно решение, трябва да уточним, че възможността да бъде реализирано на практика, трябва да следва едно прецизно тестово изпитване на цялото оборудване. Подобна предпазливост е обусловена от факта, че линейните стабилизатори са най чувствителни към интерференцията в индуктивността и изобщо към смущенията в реактивните съставящи и различните флуктуации в захранването. Принципът на действие на линейният стабилизатор е основан на понижаването и изправянето на входното напрежение. Ако имаме 220 VAC на входа, което се преобразува до 12 VDC на изхода и имаме изменение на входното напрежение до 235-240 VAC, то това може моментално да повреди видеокамерите и регистратора, а наличието на предпазител във веригата ще спаси системата единствено от пожар и съвсем неправилно е да се предоверяваме на неговита защитни функции. Така също трябва да отбележим още един немаловажен недостатък на линейният стабилизатор – неговото малко КПД.
Всички споменати дотук недостатъци на линейните стабилизатори са напълно изключени в импулсните преобразуватели. Минимално влияние на захранващият блок оказват неговата индуктивност, дължината на кабела, външните високочестотни смущения, искрящи контакти и различие в потенциалите на различни точки в системата. При използване на импулсни захранващи блокове може да се изгради система не просто с висока надеждност, но и максимално изгодна като отношение цена/качество.
Използването на резервен източник на захранване, най-често се използва в специализирани обекти, където системата за видеонаблюдения получава енергия директно от резервна батерия или от други източници на алтернативна енергия с цел предотвратяване на спиране на работа на камерите при отпадане на мрежовото напрежение, често изключвано умишлено от крадци или престъпници . В този случай проблемите по захранващата линия са сведени до минимум и единственото условие за отсъствие на неприятности представлява именно предпазителят в електрическата верига.

Свързваща линия

За изграждане на свързващи линии в системите за видеонаблюдение, в зависимост от условията на монтаж се използват три основни вида кабели: двужилен, кабел с усукани двойки и комбиниран.
Най-разпространеният от тях е двужилният кабел.

fror

Този кабел е подходящ за захранване на системите за видеонаблюдение поради своите температурни параметри и защитеността си от различни въздействия, макар че неговите паралелни проводници могат да натрупат разлика в потенциала при полагането му на особено дълги разстояния. Също така при изграждане на захранващата линия е необходимо да се отчита наличието или отсъствието на близост на други силови проводници. Особено внимание трябва да се обърне на недопустимата паралелност на силови и нисковолтови линии, в противен случай при комутации в силовите линии в свързващата камерите, линия, може да възникнат доста силни смущения. Трябва да се знае, че подобни двужилни кабели в повечето случаи са неекранирани и незащитени от високочестотни смущения. Именно по тази причина кабелите с голяма дължина започват да функционират като антена и съберат в себе си всички външни смущения.
Кабелът с усукани двойки, от своя страна не е предназначен за използване като захранващ кабел, но въпреки това често се използва от различни монтажни организации.

ftp

Основната грешка е използването на кабел с усукани двойки, едновременно като захранващ кабел за камерите и като кабел пренасящ сигнал, независимо дали аналогов или цифров. Това води до два основни проблема: първо, близкото разположение на проводниците, увити един около друг по двойки, много силно влияе негативно върху качеството на изображението и второ – малкото сечение на проводника, силно ограничава дължината на линията. Използването на този вид кабел в системите за видеонаблюдение трябва да е много внимателно, защото при проектиране на трасето в системите за видеонаблюдение трябва да се вземе под внимание пада на напрежение в зависимост от дължината на линията. За стандартно свързване на видеокамера с коаксиален кабел предназначен за товар от 75 Ohm, използването на кабел с усукани двойки е недопустимо.

kabel za videonablyudenie

Комбиниран кабел за видеонаблюдение: коаксиален за сигнала и 4 захранващи.

При избор на кабел, трябва да се съобразяваме със сложността на обекта, правилната оценка на смущенията от външни източници и изискванията за безопасност. При високи стандарти за качество на картина и безопасност, задължително за видео сигнален кабел е той да бъде екраниран, захранващият кабел да е със сечение изчислено с 30% запас и изработен от качествена мед.

Комутация

Както е показала практиката най-надеждните съединения се осъществяват чрез качествена спойка или добре стегнато клемно съединение. Проводниците трябва да бъдат добре почистени и калайдисани, защото с течение на времето медната основа на кабела се окислява и възникват прекъсвания в работата на системите за видеонаблюдения. Колкото е по-висока степента на окисление, толкова е по-голям пада на напрежение в това място на свръзка и при големи токове може да възникне искрене, нагряване на проводника, късо съединение и вследствие на това – пожар. Много производители предвиждат съединител от тип букса M-F, което е подходящо за вътрешно полагане, но е напълно неприложимо при монтаж на открито. В заключение ще добавим, че независимо от голямото разнообразие на пазара на различни системи за видеонаблюдения, трябва да бъдем изключително внимателни, защото често зад красивата опаковка се крият проводници с много ниско съдържание на мед в жилото, а красивите златисти контакти бързо се окисляват от влагата във въздуха. Доверявайте се единствено на утвърдили се на пазара производители и търговци, които имат отговорно отношение към клиентите си и добра репутация, какъвто е случаят с Викиват.

May 282014
 

Названието кондензатор, този пасивен електрически елемент е получил от латинското condensare – сгъстяване, натрупване, което показва и за какво служи. Кондензаторът представлява  електронен компонент, който пропуска електрическият ток, но съхранява и натрупва електрически заряд. В общият случай той е изграден от два токопроводими полюса разделени с вещество слабо провеждащо или напълно непровеждащо електрическия ток –  диелектрик.

C simbol

схемно означение

Кондензаторът може да бъде с постоянен и променлив капацитет. Капацитетът е основен параметър на кондензаторите и характеризира способността им да натрупват електрически заряд. Изписва се върху кондензатора и се измерва във фаради. Един фарад е капацитетът на кондензатор, между чиито електроди има потенциална разлика от един волт при натоварване с количество електричество един кулон и се означава с F, т.е. 1F=1C/1V. Тази физична величина е наречена на английският физик и химик Майкъл Фарадей. Стойността на капацитета равняваща се на един фарад е доста голяма величина и на практика няма кондензатори, които притежават капацитет измерван само във фаради, с изключение на някои йонистори, затова най-често се използват величините пикофарад (10-12F), нанофарад (10-9F) и микрофарад (10-6 F). Изписаният върху кондензатора капацитет, обаче е номинален или проектен, а реалният може да се различава от него значително и зависи от много фактори, затова се налага използването на понятието толеранс, който показва най-голямата разлика между проектния и възможния капацитет в проценти. Други основни параметри на кондензатора са номиналното напрежение, което не бива да се превишава, защото може да настъпи пробив в диелектрика на кондензатора, пробивно напрежение – това е напрежението при което настъпва необратим пробив. Загуби в кондензатора, тангенс от ъгъла на диелектрическите загуби, температурен коефициент показващ изменението на капацитета в зависимост от температурата, специфичен капацитет, показваща отношението на капацитета към обема на кондензатора, работната температура, това е температурата на околната среда и се дава в целзиеви градуси, тестово напрежение между изводите, тестово напрежение  за изолацията на корпуса и др.

В зависимост от вида на диелектрика кондензаторите могат да бъдат:

 • кондензатори с течен диелектрик (електролитни кондензатори) – при тях специфичният капацитет е много голям, при тях трябва да се спазва поляритета
 • кондензатори с твърд неорганичен диелектрик (керамични, стъклени, слюдени, стъклоемайлени)
 • кондензатори с твърд органичен диелектрик (хартиени, металохартиени, фолиеви-стирофлексни)
 • кондензатори с газообразен диелектрик
 • кондензатори с вакуумен диелектрик (между пластините на кондензатора има вакуум)

В зависимост от външният си вид кондензаторите могат да бъдат плоски, цилиндрични или сферични.

Приложение на кондензаторите

Кондензатори се използват практически навсякъде в електротехниката по най-различни причини:

 • могат да бъдат използвани в електрически вериги за компенсация на индуктивната мощност и за филтрация на висшите хармоници.
 • като пускови кондензатори – използват се само по време на пуск на електродвигатели. Предназначени са за компенсиране на обратната съставяща на въртящото се магнитно поле в пусков режим, като по този начин увеличават пусковия въртящ момент. Когато се достигне номиналната честота на въртене на ротора, кондензатора се изключва, чрез центробежен изключвател, реле за време или токово реле. Може да се използва за развъртане  и работа на трифазен асинхронен двигател включен към еднофазно напрежение.

C start

 • в постояннотокови вериги, кондензаторите се използват за изглаждане на пулсациите на изправеното напрежение
 • свойството на кондензатора да съхранява задълго електрическия заряд позволява този елемент да се използва като вид запаметяващо устройство.
 • в променливотокови вериги кондензатора може да се използва като баласт за ограничаване на силата на тока.
 • кондензатора може много бързо да се разреди при включване към верига с ниско омическо съпротивление. При бързия разряд се получава импулс с голяма моментна мощност, който се използва в импулсни лазери, при фотосветкавицата, в електромагнитни ускорители, при генератори на импулсно високо напрежение, при умножител на напрежение на Кокрофт-Уолтон за ускоряване на частици и разбиване ядрото на атома.
 • процесът на зареждане и разреждане на схема с кондензатор и съпротивление (CR схема) отнема точно определено време, което позволява кондензатора да се използва като времезадаващо устройство, когато не се изисква голяма точност, имайки предвид, че той е температурозависим.
 • като източник на мощен електрически разряд (генератор на Ван де Грааф)
 • кондензатор за пуск на автомобилен двигател. Там кондензаторът служи за бързо сгъстяване на магнитното поле и за предотвратяване на искрене между контактните клеми.

 

 • в различни измервателни устройства. Например за измерване на влагата във въздуха – когато хигроскопична дървесина се използва като диелектрик, с промяна на нейната влажност се изменя и капацитета на кондензатора. Измерване на ниво на течност – при нарастване на нивото на проводима течност, достигайки двата полюса на кондензатора, води до неговото разреждане. Измерване на съвсем малки премествания – при преместване на плочите на плосък кондензатор се изменя и неговия капацитет.
 • най-новото приложение на кондензатори с много висок капацитет и много дълъг период на разряд (йонистори) е в електромобили и хибриди.
Свързване на кондензаторите

Кондензаторите могат да бъдат свързвани паралелно, последователно и смесено. Изчисляването на общия капацитет на паралелно свързаните кондензатори става като просто ги сумираме: С=С1 + С2 +…+ Сn.

C paralel

паралелно свързване

Изчисляването на последователно свързани кондензатори става чрез реципрочните им стойности: 1/С=1/С1 + 1/С2 + … + 1/Сn.

C serial

последователно свързване

При смесено свързване общия капацитет се изчислява, като разделим схемата на участъци и изчислим капацитета с помощта на горните формули. Последователно свързване се използва, когато искаме да намалим риска от пробив, защото всеки кондензатор поема само част от потенциалната разлика. Паралелно свързване използваме, когато искаме да постигнем по висок капацитет от капацитета на всеки отделен кондензатор.