Всички публикации в Индустриална електротехника и автоматика

Вентилаторите намират много приложения в различни типове помещения и избора на най-правилния в определена ситуация зависи в голяма степен от средата в която ще работи. Независимо дали търсите вентилатор за дома или със специфично индустриално приложение, основните фактори, които трябва да предвидите при избора са: предназначение/вид на работната среда; мощност;…

Автоматиката или още автоматизацията, представлява силно намаляване и дори изключване на намесата на човека в различни индустриални и технологични процеси, свързани с производството, проектирането, научните изследвания, добиването на полезни изкопаеми, управлението на машини и устройства, преработката и събирането на информация и др. Автоматиката включва не само технически средства и електронни…

Моторните защити са необходимо и незаменимо приложение към останалите средства за автоматика, предназначено за защита на мотори и двигатели от прегряване и претоварване. Моторните защити се монтират бързо и лесно към различни видове контактори и осигуряват безаварийна работа на двигателите. Наименованието "моторна" означава, че защитата е предвидена за защита на електродвигатели,…

LED прожекторите заместват метал-халогенните и халогенните прожектори във все повече сфери на живота. LED прожекторът представлява оптична система, фокусираща светлината чрез рефлектор върху определена площ. При тях източника на светлина е светодиод или светодиоди. Икономията на ток, спрямо халогенните прожектори, е такава, че разхода за електричество може да намалее с до…

Термичните защити, терморегулаторите и термоизключвателите са клас термозависими релета, които включват или изключват определени отоплителни или охладителни устройства при достигането на регулираната от тях температура до определена, предварително зададена, граница. Топлинните защити осигуряват нормален топлинен режим на работа в различни машини и апарати, работещи в условия на топлоотделяне от повърхността…

Как възникват LED панелите LED панелите са сравнително нова разработка на производителите на LED осветление, появила се на пазара, за да отговори на търсенето на осветителни тела за окачени тавани. Преди появата на LED панели те тази функция изпълняваха LED луничките, но светлината, която даваха не бе напълно хомогенна във…

Как да си направим Ethernet кабел (кабел за интернет)? Ако трябва да свържем два компютъра ще ни е необходим Ethernet (или LAN кабел). Кабелите с накрайници, които се продават в магазините, т.е. така наречените готови кабели са по-скъпи, а и не винаги има необходимата ви дължина. За да си направим…

Наименование, устройство, принцип на действие Амперметърът е уред за пряко измерване на електрическия ток в ампери. Електрическия ток е насочено движение на свободни електрони под въздействието на електрическо поле. Ампер е мерната единица за силата на тока. Ампер е една от 7-те основни величини в системата SI. Наименованието идва от…

Волтметърът е инструмент служещ за измерване на разлика в потенциалите на две различни точки от електрическата верига. Напрежението е причина за насоченото движение на електроните. Единицата за измерване на напрежение е волт на името на италианския учен Александро Волта. Като определение един волт е напрежение в участък от електрическата верига,…

Кои релета наричаме таймери? Релетата за време, наричани още таймери, според конструкцията, принципа на действие и начина на изпълнение се разделят на аналогови и  електронни устройства, които служат за превключване на електрически вериги и консуматори по предварително избрана времедиаграма и интервал от време. Според максималния им времеви обхват  познаваме 24…

Затвори