Сподели с приятели
 • 369
  Shares

В промишлените и битови устройства със сравнително постоянна консумация на енергия (Константна), предимно се използват стандартни и тягови акумулатори (повече информация за различните видове акумулатори може да намерите тук). Те обикновено са необслужваеми, с течен електролит с голям вискозитет, гелови или сухи. Масово се произвеждат с напрежение 4VDC, 6VDC или 12VDC. Капацитетът им се означава с амперчасове (Ah) и има различни стандартни стойности, а тяговите акумулатори се произвеждат с точно определени габаритни размери.

Как да изберем подходящ на тягов акумулатор?

При избор на подходящ тягов акумулатор, в общи линии трябва да знаем мощността на консуматора, неговия характер и как ще работи във времето (експлоатационно време). Ако консумацията на ток е сравнително постоянна при определено напрежение и знаем колко време ще бъде включен консуматора, можем да изчислим колко амперчаса (Ah) са ни необходими. Например, при захранване 12VDC и консуматор 12W LED лампа, тока ще бъде равен на 1 ампер. Ако необходимото време за работа на съответната лампа е 5 часа, то на нас са ни необходими 5 Ah.

тягови акумулатори викиват

Разгледай тяговите акумулатори

Тъй като от тяговите акумулатори не може да бъде изконсумиран целия капацитет тъй като това ще доведе до дълбок разряд, обикновено при избора се използва 70% от посочения от производителя. Тогава, при примера по-горе и необходимост от 5 Ah, ще изберем гелов акумулатор 7,5 Ah (най-подходящ за този случай е АКУМУЛАТОР, 12V, 7,5AH, ТЯГОВ, OT7,5 -12).

Ако консуматорите са повече от един, включват се в различно време и променят моментната си консумация, трябва да изчислим средната консумация и по същата формула по-горе да изберем подходящ тягов акумулатор.

Какво трябва да знаем при монтаж на тягов акумулатор?

Въпреки, че като цяло монтажа е изключително лесен, трябва да се спазват следните изисквания, за да подсигурим оптимална работа на тягов акумулатор:

 • Ако се използват автомобилни пера, винтови връзки и клеми е необходимо те да са с много добра проводимост и покритие, да бъдат добре почистени и да осигуряват добър контакт с изводите на акумулатора. Това предотвратява контактни съпротивления при които се получава пад на напрежението и загряване на акумулатора. Не е препоръчително да се запояват проводници на клемите на акумулатора, тъй като това уврежда целия акумулатор.
 • Сечението на свързващите акумулатора проводници трябва да се изберат по правилото 5А за сечение 1 мм2.
 • Работната температура на околната среда на акумулатора трябва да е от -5 до +40 градуса.
 • Акумулаторите се монтират на сухо и проветриво място, с клемите нагоре и без наличие в близост на източници на топлина.

тягови акумулатори викиват

Разгледай тяговите акумулатори

Експлоатация на тягови акумулатори и други полезни съвети

При експлоатация на тяговите акумулатори, трябва да се спазват следните правила, за да осигурим максимално дълга експлоатация:

 • С цел да не се допусне дълбок разряд, тяговите акумулатори при 12 VDC трябва да се изключат на 10,5V, тези с 6VDC при 5,2V и тези с 24VDC при 21 Това става с електронни устройства или ръчно, като се следи напрежението.
 • За дългосрочно и безаварийно използване на акумулаторите е много важно как ги зареждаме. Тяговите гелови акумулатори най-често се зареждат с ток 10% от размера на капацитета. Например, акумулатор 12Ah се зарежда с 1,2А.
 • Напрежението на заряд през лятото и зимата при акумулатори 12VDC трябва да достигне съответно до 13,7 VDC и 14,2 VDC. Респективно за 6VDC праговете са 6,9 VDC и 7,1 VDC, а при 24 VDC са 27,4 VDC и 28,4 VDC.
 • Формата на зарядното напрежение е изправено синсуидално напрежение, нефилтрирано или специализирано импулсно зарядно. Зареждането с постоянно напрежение и ток по-голям от посочени по-горе съкращава живота на акумулаторите.
 • Когато тяговите акумулатори се използват в UPS-и (в които инвертора не работи когато има напрежение в мрежата) зарядното зарежда акумулаторите до 13,7 VDC и ги поддържа около тази стойност (този режим се нарича „подзаряд“). Ако тягов акумулатор работи дълго време (месеци) на подзаряд, започват химични промени в него и това е възможно да го повреди или скъси неговия живот. За да се избегне този проблем е необходимо акумулатора да се обслужва периодично (да се направят няколко цикъла на зареждане и разреждане до посочените по-горе стойности).
 • Когато ни е необходимо захранващо напрежение различно от стандартните стойности, можем да свържем акумулаторите последователно до желаната стойност, Например 2 акумулатора по 12VDC свързани последователно ни дават 24VDC. Когато ни е необходим по-голям капацитет свързваме акумулаторите паралелно/ Например, с 2 акумулатора по 18Ah получаваме акумулатор с капацитет 36 И в двата случая е много важно да отбележим, че въпросните акумулатори трябва да бъдат от една марка, една партида и с еднакъв капацитет, защото в противен случай акумулаторите се зареждат и разреждат до различна степен, като това ги поврежда.
 • Тяговите акумулатори не могат да се използват като стартови т.е. за консуматори консумират голям ток при първоначално включване. Пример за такива консуматори са автомобили, компресори, автоматизирани производствени процеси с голямо натоварване и др.

Важно е да се отбележи, че за да бъдем сигурни в стойностите посочени в тази статия, трябва да извършваме замерванията с качествени и прецизни мултиметри, които мерят точно постоянното напрежение и ефективната стойност на променливото напрежение. Екипа на Викиват препоръчва следните продукти на Mastech.

Ако спазвате всички посочени по-горе правила при избор, монтаж и употреба на тяговите акумулатори Outdo, може да сте сигурни в тяхната дългосрочна и безаварийна работа.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Затвори