Jul 132015
 

Инфрачервените (ПИР) датчици служат за детекция на движение и реагират на инфрачервени лъчи. Доколкото всяко живо тяло е източник на такива лъчи, инфрачервения сензор ги засича и включва съответно устройство, според схемата в която участва. Ако включваното устройство е алармена система, PIR датчика се нарича охранителен, а ако включва осветление, системата се нарича система за автоматично запалване на лампи.

Инфрачервените лъчи са по природа топлинни лъчи, затова всяко тяло в обсега на датчика има температура по-висока от окръжаващата го среда и излъчвайки инфрачервени лъчи, задейства датчика на движение. ПИР датчика съдържа пирокристали, които превръщат инфрачевените лъчи в напрежение, правопропорционално на интензитета им, а електрическия сигнал затваря нормално отворен контакт (в реле) в основната верига на датчика, предизвиквайки полезно действие. Освен човешкото тяло източник на инфрачервени лъчи могат да бъдат различни животни, включени отоплителни уреди, както и слънчевата светлина. За да се избегне погрешно сработване на алармата или запалване на лампа се вземат различни конструктивни мерки. Така например за да се постигне засичане единствено на дължина на вълната излъчвана от човешкото тяло и да се игнорира дневната светлина в датчика се поставя оптичен филтър, реагиращ единствено на дължина на вълната от 8 до 14 микрометра, защото в този обхват са лъчите на човешкото тяло.

ПИР

Все по-често се използват инфрачервени датчици в обществени помещения, като по този начин се спестява много от сметките за ток. Така например много хотели поставят ИЧ сензори, включващи осветлението в определени зони от дълги коридори между стаите, като по този начин се осветява единствено използвана част от интериора на хотела. В ресторанти, барове, магазини, театри, дискотеки и др., клиентите често забравят включени лампите в сервизните помещения, които посещават. За да се избегне това, осветлението там се включва чрез PIR датчик, настроен на обичайното време за посещение на тези помещения.

Основни параметри на всеки инфрачервен датчик освен захранващото напрежение и максималния комутиран товар, така също са чувствителност към осветеност, която обикновено може да бъде регулирана, както и продължителност на включеното състояние след включване – също подлежаща на регулация, както и ъгловия обхват на лещите. Важно за правилната работа на PIR датчика е избора на височина на монтиране на стената и като цяло избора на място. За да се избягват грешки, е достатъчно да се прочете инструкцията и да се прецени визуално дали няма предмети или ъгли, зад които датчика няма да има обхват на задействане. Датчикът не трябва да се монтира срещу зона от помещението, в която има вероятност от внезапна смяна на температурата, като например срещу климатик. Трябва да се отчете и разстоянието, до което датчика реагира, т.е. да не се поставя датчик с обхват 5м в 10м помещение.

Датчиците за движение могат да бъдат аналогови и електронни, пасивни (които само приемат ИЧ лъчи) и активни (микровълнови датчици).

product_large_58952

Последните излъчват вълни с много висока честота и приемат обратно вълните след тяхното отражение в околни предмети и стени. При промяна на честотата на приетите вълни, сензора задейства електрическа верига. Особеното при тях е, че могат да засичат присъствие и зад затворени врати, което предопределя и най-честата им употреба. Друг вид ПИР датчик е безжичния с радиосигнал. Захранването му се осигурява от батерии и при задействане излъчва радиосигнал до отдалечено устройство, което осъществява предварително зададен алгоритъм. Друга често срещана комбинация е комбинацията на инфрачервена датчик с микрофон. Това устройство позволява включване на осветлението чрез гласова команда. При него освен настройките за светлината, се настройва и честотната лента на звука, на която уреда реагира. Обикновено това е от 30 до 90 dB. Разбира се възможни са комбинации от всички изброени видове.

На пазара могат да се намерят и комбинация от инфрачервен датчик и лампа в общ корпус, която може да се включи директно към контакта. Така и най-големия лаик в електротехниката може да си осигури автоматично запалване на светлина в определено помещение.

PIR

Друг вид автоматични устройства за запалване на осветлението могат да се настроят, да се включат при намаляване на осветлението под определени нива на осветеност. Система от такива PIR датчици може да се използва за осветление на градини и паркове, както и в градската среда.

Коментари от Google+

  One Response to “ПИР датчици”

  1. На скоро ни се наложи да си сложим охранителна система на вилата, тъй като крадците не пропуснаха и нашата къща.Доста неща ни обраха, като започнем и всички видове машини за строеж, до най дребните клещи т . н.Надявам се, че повече подобни инциденти няма да има.Това са хора със сигурност от местността, които знаят кога сме там и кога не.Тук ни показвате страхотна система, които възнамерявам да взема за апартамента.

 Leave a Reply

(required)

(required)


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>