May 182015
 
product_large_34454

Както стана дума в предишната статия съществуват и конвертори преобразуващи постоянен ток. Обичайната употреба на тези преобразуватели е за превозни средства, които работят с акумулатори осигуряващи 24 VDC в електрическата им система. Това са камиони, каравани, автобуси, моторници, скутери, яхти и др. Когато е необходимо захранване на електрическо оборудване работещо на 12 VDC, се налага използването на постояннотоков конвертор. Както при променливотоковите, така и при правотоковите, конверторът се избира по мощността на сбора от захранваните консуматори, включени едновременно към него.

product_large_34454

 

 

Тези конвертори могат да са трансформаторни или импулсни, имат защита от претоварване, пренапрежения и прегряване. Включват се със силови кабели към акумулатора, като сечението на кабела трябва да е съобразено със силата на тока протичащ през него. Имат светлинна LED индикация.

Коментари от Google+

 Leave a Reply

(required)

(required)


You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>