ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съвети

Защо ни е дефектнотокова защита, когато имаме предпазител и какво всъщност е това?

За неизкушените от работата с електрически инсталации читатели понятието дефектнотокова защита най-вероятно не говори нищо или създава някакви неясни асоциации със защита на нещо си от някакъв дефектен ток, но какво значи токът да е дефектен? Може да не ви се вярва, но тази хитра машинка може да ви спаси живота или да предпази дома ви от пожар, на всичкото отгоре е и задължителна за жилищни инсталации и индустриални производствени инсталации. Апропо вашия блок има ли ДТЗ?

Нека започнем отначало.

Животът ни отдавна е немислим без електрическата енергия, но тя има и своята тъмна страна. Само няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни да предизвикат опасни последствия. Например при 30 mA се достига прага на респираторна парализа т.е. дишането спира.

Как човек може да го „хване“ ток?

Това може да стане най-общо казано по два начина: при директен допир до проводници под напрежение или при докосване до метални корпуси на уреди и съоръжения, които би трябвало да са токоизолирани, но в резултат на повреда на изолацията са попаднали под напрежение. От друга страна, една от най-често посочваните причини при съобщения в новинарските емисии за възникнал пожар е повреда в електрическата инсталация, като се има предвид нарушаване на изолацията на кабелите, било защото са прегризани от мишки, било от старост или механични повреди. Как да предпазим себе си и собствеността си от случаен директен допир или от токове на утечки, които са твърде малки, за да сработи предпазителя, но са достатъчно големи, за да предизвикат пожар или да доведат до опасност за здравето и дори смърт?

Решението е дефектнотокова защита

Как работи ДТЗ?

Използва се токов трансформатор, електромеханично реле и механизъм за отваряне на контактите, които респ.  откриват, сравняват откритият (индуцираният) ток с предварително зададена граница (т.н. праг на задействане на ДТЗ или чувствителност),  и когато токът на утечка е по-висок от прагът на задействане на ДТЗ, тя сработва (изключва) веригата с повреда. Важно е да се отбележи, че действието на тази система е независимо от захранващото напрежение.  Важно е, защото:

Наредба №3 на МИЕТ не допуска използването в жилищни сгради на ДТЗ, чиято работа се влияе от захранващото напрежение, каквито са електронните защити.

Къде трябва да се монтира Дефектнотокова защита и с какъв праг на сработване (ток на изключване)?DTZ

ДТЗ трябва да се монтира в дома, офиса и индустрията.

1. В домашни условия ако човек докосне тоководяща линия може през тялото му да преминат няколко десетки милиампера ток, които са твърде малко, за да доведат до сработването на автоматичните предпазители, защото те са настройват за токове от 10 до 35 или 50 А, но това ниво на тока (около 30 mA),  може да доведе до застрашаване здравето и живота на човека.  Следователно ДТЗ с чувствителност 30 mA ще защити хората от токов удар. За да стане ясно каква е разликата в порядъка на тези две числа, ще добавя че между 30 mA и 10 А разликата е точно 333 пъти.

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ задължава във всички токови кръгове с контактни излази да се използват ДТЗ с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mA.

2. При докосване на корпус, който поради повреда на електроуред е под напрежение, може да се получи опасен разряд през човешкото тяло към земя, затова от съществена важност е бързината на сработване на предпазителя. Ако времето на сработване на предпазителя при напрежение 220V е над 0.4 s, задължително е използването на дефектнотокова защита, която ще гарантира вашата безопасност, а и предпазителят ще реагира на много по-висока стойност на тока, така че при всички случаи използването на ДТЗ е необходимо.

Съгласно чл.1790 от Наредба №3 задължително се използва ДТЗ и в този случай.

3. При малки токове на утечка , когато има нарушена кабелна изолация, тока достига стойности от порядъка на 500 mA, за които e доказано, че могат да предизвикат пожар. Тези стойности на тока не могат да предизвикат изключване на предпазителя, затова е задължително използването на дефектнотокова защита с ток на сработване 300 mA за изключване на повреденият участък от веригата.

Наредба №3 препоръчва ДТЗ с ток на сработване 300 mA с цел защита от пожар

 ВАЖНО! За да работи дефектнотоковата защита правилно трябва да имате отделен нулев и защитен  проводник, т.е трипроводно изпълнение при еднофазна верига или петпроводно изпълнение при трифазна. След  ДТЗ нулевият и защитния  проводник не трябва да се свързват никъде по между си.

 

Къде е мястото на Дефектнотокова защита в електрическата схема ?

Съгласно Наредба №3 ДТЗ се поставят в етажните разпределителни табла или в апартаментите.

Лъжливи сработвания на Дефектнотокова защита

Дефектнотоковите защити имат лъжливо сработване поради три  причини:

 1. При пренапрежения възникващи от мълнии или комутиране на мощни консуматори.
 2. При твърде голяма група консуматори от типа на компютри, аудио и тв техника включени  на един и същ токов кръг, тъй като този тип консуматори внасят постоянни малки токове на утечка, които когато се сумират могат да достигнат прага на сработване на ДТЗ.
 3. При механични наранявания на инсталационните проводници при полагане на мостов проводник директно под мазилката и при наличие на много токови кръгове защитавани от една ДТЗ, също сумата от токовете на утечка може да достигне прага на сработване на дефектнотоковата защита.

За да няма лъжливи сработвания на защитата се препоръчва да се подбират висококачествени защити  с висока точност на сработване и да се разпределят консуматорите в повече токови кръгове, защитавани от повече на брой ДТЗ.

Тагове
Сходни публикации

9 Коментари

 1. Интересно! Хубаво е да добавите, че при този метод на свързване трябва да се спазва задължително следното:
  винаги предпазния проводник да е поставен, където му е мястото в контакта, а именно на корпус, защото много често се смята, че няма значение размяната на нулев и предпазен проводник (заземителен).

 2. Здравейте, радвам се че сте писали на тази тема, на мен скоро ми предстои ремонт и точно се бях замислил да си слагам дефектно токова защита, но за съжаление живея в панелка, може ли някой да ми каже дали трябва ли да сменям кабелите на съществуващата ел.инсталация или директно със старите кабели мога да сложа ново табло съответно с дефектно токова защита, тъй като имам две малки деца и искам да се застраховам за тяхната безопастност. Благодаря предварително!

 3. Бих препоръчал преди всичко да се провери с колко проводника е инсталацията. Това може лесно да се направи като се свали някой от контактите и се погледне колко кабела влизат в кутията му. Ако са три, това означава че имаме трипроводна инсталация и ДТЗ може да се постави поне на апартаментното табло, както е показано на фиг. 2. Ако обаче са два е необходимо да се пусне навсякъде трети проводник, който се заземява. Той в нито една точка след дефектнотоковата защита не трябва да се допира до нулевия проводник на ел. инсталацията. Обикновено при избор на този защитен (заземителен) проводник се предпочита жълто-зелен цвят, както нулевият обикновено е син.

 4. Благодаря за бързия отговор, проверих инсталацията за съжаление ми е само с два проводника, явно ще трябва да се изгражда на ново

  1. Не е нужно да се сменя цялата инсталация. Това е заземителен проводник може да се изпълни с кабел ПВА и да обиколи в первазите всички контакти по него не тече ток в нормални условия а при повреда ще изключи ДТЗ.

 5. Дори и при двупроводна инсталация, наличието на ДТЗ повишава нивото на електробезопасност!

 6. При наличието само на два проводника ДТЗ не е ефективна да предпази човек.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.