ЕлектроникаЕлектротехника за бита и съвети

Защо ни е дефектнотокова защита, когато имаме предпазител и какво всъщност е това?

За неизкушените от работата с електрически инсталации читатели понятието дефектнотокова защита най-вероятно не говори нищо или създава някакви неясни асоциации със защита на нещо си от някакъв дефектен ток, но какво значи токът да е дефектен? Може да не ви се вярва, но тази хитра машинка може да ви спаси живота или да предпази дома ви от пожар, на всичкото отгоре е и задължителна за жилищни инсталации и индустриални производствени инсталации. Апропо вашият блок има ли ДТЗ?

Нека започнем отначало.

Животът ни отдавна е немислим без електрическата енергия, но тя има и своята тъмна страна. Само няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни да предизвикат опасни последствия. Например при 30 mA се достига прага на респираторна парализа т.е. дишането спира.

Как човек може да го „хване“ ток?

Това може да стане най-общо казано по два начина: при директен допир до проводници под напрежение или при докосване до метални корпуси на уреди и съоръжения, които би трябвало да са токоизолирани, но в резултат на повреда на изолацията са попаднали под напрежение. От друга страна, една от най-често посочваните причини при съобщения в новинарските емисии за възникнал пожар е повреда в електрическата инсталация, като се има предвид нарушаване на изолацията на кабелите, било защото са прегризани от мишки, било от старост или механични повреди. Как да предпазим себе си и собствеността си от случаен директен допир или от токове на утечки, които са твърде малки, за да сработи предпазителя, но са достатъчно големи, за да предизвикат пожар или да доведат до опасност за здравето и дори смърт?

Решението е дефектнотокова защита

Как работи ДТЗ?

Използва се токов трансформатор, електромеханично реле и механизъм за отваряне на контактите, които респ.  откриват, сравняват откритият (индуцираният) ток с предварително зададена граница (т.н. праг на задействане на ДТЗ или чувствителност),  и когато токът на утечка е по-висок от прагът на задействане на ДТЗ, тя сработва (изключва) веригата с повреда. Важно е да се отбележи, че действието на тази система е независимо от захранващото напрежение.  Важно е, защото:

Наредба №3 на МИЕТ не допуска използването в жилищни сгради на ДТЗ, чиято работа се влияе от захранващото напрежение, каквито са електронните защити.

Къде трябва да се монтира Дефектнотокова защита и с какъв праг на сработване (ток на изключване)?DTZ

ДТЗ трябва да се монтира в дома, офиса и индустрията.

1. В домашни условия ако човек докосне тоководяща линия може през тялото му да преминат няколко десетки милиампера ток, които са твърде малко, за да доведат до сработването на автоматичните предпазители, защото те са настройват за токове от 10 до 35 или 50 А, но това ниво на тока (около 30 mA),  може да доведе до застрашаване здравето и живота на човека.  Следователно ДТЗ с чувствителност 30 mA ще защити хората от токов удар. За да стане ясно каква е разликата в порядъка на тези две числа, ще добавя че между 30 mA и 10 А разликата е точно 333 пъти.

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии“ задължава във всички токови кръгове с контактни излази да се използват ДТЗ с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mA.

2. При докосване на корпус, който поради повреда на електроуред е под напрежение, може да се получи опасен разряд през човешкото тяло към земя, затова от съществена важност е бързината на сработване на предпазителя. Ако времето на сработване на предпазителя при напрежение 220V е над 0.4 s, задължително е използването на дефектнотокова защита, която ще гарантира вашата безопасност, а и предпазителят ще реагира на много по-висока стойност на тока, така че при всички случаи използването на ДТЗ е необходимо.

Съгласно чл.1790 от Наредба №3 задължително се използва ДТЗ и в този случай.

3. При малки токове на утечка , когато има нарушена кабелна изолация, тока достига стойности от порядъка на 500 mA, за които e доказано, че могат да предизвикат пожар. Тези стойности на тока не могат да предизвикат изключване на предпазителя, затова е задължително използването на дефектнотокова защита с ток на сработване 300 mA за изключване на повреденият участък от веригата.

Наредба №3 препоръчва ДТЗ с ток на сработване 300 mA с цел защита от пожар

 ВАЖНО! За да работи дефектнотоковата защита правилно трябва да имате отделен нулев и защитен  проводник, т.е трипроводно изпълнение при еднофазна верига или петпроводно изпълнение при трифазна. След  ДТЗ нулевият и защитния  проводник не трябва да се свързват никъде по между си.

Къде е мястото на Дефектнотокова защита в електрическата схема ?

Съгласно Наредба №3 ДТЗ се поставят в етажните разпределителни табла или в апартаментите.

Лъжливи сработвания на Дефектнотокова защита

Дефектнотоковите защити имат лъжливо сработване поради три  причини:

 1. При пренапрежения възникващи от мълнии или комутиране на мощни консуматори.
 2. При твърде голяма група консуматори от типа на компютри, аудио и тв техника включени  на един и същ токов кръг, тъй като този тип консуматори внасят постоянни малки токове на утечка, които когато се сумират могат да достигнат прага на сработване на ДТЗ.
 3. При механични наранявания на инсталационните проводници при полагане на мостов проводник директно под мазилката и при наличие на много токови кръгове защитавани от една ДТЗ, също сумата от токовете на утечка може да достигне прага на сработване на дефектнотоковата защита.

За да няма лъжливи сработвания на защитата се препоръчва да се подбират висококачествени защити  с висока точност на сработване и да се разпределят консуматорите в повече токови кръгове, защитавани от повече на брой ДТЗ.

Тагове
Сходни публикации

34 Коментари

 1. Интересно! Хубаво е да добавите, че при този метод на свързване трябва да се спазва задължително следното:
  винаги предпазния проводник да е поставен, където му е мястото в контакта, а именно на корпус, защото много често се смята, че няма значение размяната на нулев и предпазен проводник (заземителен).

  1. Коментара ,разбира се, не се отнася за ел.техници защото тогава са сбъркали професията.

 2. Здравейте, радвам се че сте писали на тази тема, на мен скоро ми предстои ремонт и точно се бях замислил да си слагам дефектно токова защита, но за съжаление живея в панелка, може ли някой да ми каже дали трябва ли да сменям кабелите на съществуващата ел.инсталация или директно със старите кабели мога да сложа ново табло съответно с дефектно токова защита, тъй като имам две малки деца и искам да се застраховам за тяхната безопастност. Благодаря предварително!

  1. Ами най-вероятно инсталацията ти двупроводна (фаза и нула) поне в нашата панелка е така

 3. Бих препоръчал преди всичко да се провери с колко проводника е инсталацията. Това може лесно да се направи като се свали някой от контактите и се погледне колко кабела влизат в кутията му. Ако са три, това означава че имаме трипроводна инсталация и ДТЗ може да се постави поне на апартаментното табло, както е показано на фиг. 2. Ако обаче са два е необходимо да се пусне навсякъде трети проводник, който се заземява. Той в нито една точка след дефектнотоковата защита не трябва да се допира до нулевия проводник на ел. инсталацията. Обикновено при избор на този защитен (заземителен) проводник се предпочита жълто-зелен цвят, както нулевият обикновено е син.

 4. Благодаря за бързия отговор, проверих инсталацията за съжаление ми е само с два проводника, явно ще трябва да се изгражда на ново

  1. Не е нужно да се сменя цялата инсталация. Това е заземителен проводник може да се изпълни с кабел ПВА и да обиколи в первазите всички контакти по него не тече ток в нормални условия а при повреда ще изключи ДТЗ.

   1. Зануляващият проводник не учавства във веригата на изключване на ДТЗ, но е необходимо да бъде отделен за да може да се изпълни стандартното зануляване и защита електроуредите от клас I (защитно зануляване на корпуса). Т.к. ДТЗ не елиминира необходимостта от зануляване, двете защити работят независимо и не трябва да си пречат.

  2. Задължително дефектотокова защита . Не пестете пари за безопастност ! Освен това трябва да намериш и заземителния проводник в главното / етажно / табло и да пуснеш трети проводник( земя ) към твоето / апартаментно / табло. 6мм2 или 10мм2, в зависимост от захранващия кабел на апартамента.
   Най-добрия вариант всяка отделна група да е с дефекнотокова защита. Втори работещ и правилен вариант : Максимум 4 групи на една дефектотокова защита.
   Пример : Имаме 11 групи в таблото, инсталираме 3 ДТЗ и разпределяме групите по тях. Следим и за
   колко Ампера е ДТЗ, нормално е с параметри : 0,03А/40А. [Ако печката е с индуктивни плочи и фурна, най-правилния
   начин е две групи по 16А, една група 16А за инд. плочи и една група 16А за фурна, като фазата е разбира се една].

 5. Дори и при двупроводна инсталация, наличието на ДТЗ повишава нивото на електробезопасност!

  1. При двупроводна схема НЕ трябва да се поставя ДТЗ! Тъй като ДТЗ комутира (прекъсва) и фазовия и нулевия проводник. Нулевият проводник при двупроводната схема (TN-C) се използва едновременно и като работен и като защитен. Защитният проводник НЕ трябва никъде да се прекъсва (комутира). При инсталациите с двупроводна схема, това означава, че нулевият проводник не трябва да преминава през каквито и да е предпазители и/или прекъсвачи. Ако ДТЗ се използва в такава инсталация, то това изискване се нарушава и на практика няма ефективно зануляване, което в опрделени случаи може да доведе до по-опасна ситуация! В инсталации с двупроводна схема могат да се използват САМО еднополюсни предпазители поставени, последователно във ФАЗОВАТА верига!

 6. При наличието само на два проводника ДТЗ не е ефективна да предпази човек.

  1. При положение , че токът преминава по линията корпус-човек-земя ДТЗ би трябвало да изключи ?

   1. До Иван
    Токът не минава както сте го описали!
    ДТЗ сработва веднага щом получи ток над 30mA на корпуса на уреда! Защитата е да предпази човека от ток, тоест да изключи преди да мине през човека!
    Когато се повреди някой уред и протече ток по корпуса на уреда ДТЗ трябва да изключи! А не когато вече е повреден да мине тока през човека, че тогава да изключи! Няма такава защита, няма и да има! Това е грешно разбрано от някои хора, колеги!
    И както е написал Георги, ДТЗ не е ефективна при два проводника, защото третия който играе роля на заземяване, е защитния проводник на уредите който ДТЗ следи за отечка! Тоест ако няма трети проводник преди ДТЗ, няма да изключи, когато се повреди някой уред! И дори да даде на късо съединение пак няма да изключи, освен ако не е комбинирана или след ДТЗ да има предпазител! Надявам се да сте разбрали!

    1. ДТЗ не следи защитния проводник за утечка, защото в ДТЗ участват само фаза и нула. ДТЗ сравнява двата тока на фазата и нулата и когато разликата е повече от 30 мА тя изключва. Т.е . ДТЗ ще работи и при двупроводна схема. Утечката 30 мА минава от корпуса – човек – балатум – земя.

     1. Ситуация такава, че бъркаш в контакта и хващаш фазата. Нулата хвърчаща, ток през нея не тече. Тогава ДТЗ какво ще сравни, че да изключи? Ако е електроника някаква, сравняваща падове на напрежения, струва ми се нищо няма да изключи. Друга е ситуацията, когато има включен товар и има пробив към корпус. Тогава тока през фазата е по голям от тока през нулата, закон на Кирков.

     2. Пенко запознай се как работи защитата преди да коментираш. Казва се диференциално-токова, демек следи за разликите, без да има никаква електроника. С един прост траф с две намотки.
      Ако тока през фазата не е равен на тока през нулата защитата изключва! Демек ако тече само ток през фазата защитата ще изключи. Или иначе казано ако целия ток който тече от фазата не се върне през нулата ( 30 ма разлика ) защитата изключва.

 7. Здравейте, по скоро технически въпрос относно схемата в сайта с дефектнотоковата защита – на схемата е показана че фазата е вляво на ДТЗ но доколкото виждам самият прекъсвач за ДТЗ вляво е маркиран с N(и горе и долу на самият него от картинката на Schneider по горе), което значи че там трябва да е свързан нулевият проводник! Та кое е неправилното?

   1. Благодаря за отговорите. Аз няколко пъти попадах само на такива при които N е вляво и това породи съмнения за някакъв стандарт но явно няма такъв. От други коментари също видях че трябва да е 3 проводна системата за да се сложи такава защита – но това не е вярно. Няма как да я проверите с мултиметъра защитата но работи и на 2 проводна система…принципа на работа е да работи на 2на система.
    Тази протекция обаче не гарантира на 100% че няма да ви „удари тока“ В много от случайте ДТЗ може да дефектира без вие да знаете затова е желателно да се проверява с тест бутона преди да разчитате на 100% на нея.

 8. Изчетох доста по въпроса, но никъде не намерих точен отговор на един въпрос около ДТЗ.
  Ето моята ситуация: Къща на село с фаза и нула от електромерно табло (на улицата) с гл. бушон 50W там и въздушен кабел до къщата. Правя защитно табло на входа на инсталацията в къщата, като в двора имам забити 3 „шини“ за заземление, което влиза в защитното табло. В него друг главен бушон 40W и 9 кръга с автоматични бушони на фазата им – 5 за контакти, готварска печка и бойлер (които искам да защитя с ДТЗ) и 4 за осветление.
  Въпросът ми е: Трябва ли заземяващият проводник да се свърже с нулата в началото на ел.таблото, преди гл. бушон 40W? След това, разбира се, заземителният проводник никъде не се прекъсва и отива до контактите, готварската печка и бойлера.

 9. Така и не стана ясно със ел. схема, как, ако докосне човек фаза от машината ще сработи тази защита, къде точно мери и как мери отечка.

 10. Здравейте,
  имам два въпроса за дефектнотоковата защита и ще съм благодарен ако някой коментира:
  Имам къща със стара двупроводна инсталация на която кабелите са с текстилна изолация и за да съм по спокоен когато включвам по-тежки уреди реших да вържа ново табло успоредно на старото и от него да направя външна трипроводна инсталация за по стабилни контакти, бойлера, пералнята и готварската печка .
  1. Доколкото четох от Интернет от двупроводна инсталация може лесно да се мине към трипроводна с дефектнотокова защита просто като се разклони нулата преди модула за дефектнотокова защита. Правилно ли съм разбрал?
  2. Понеже на модула за дефектнотокова защита, който съм си купил е записан максимален ток 62А, въпроса ми е може ли този модул да играе и роля на главен бушон и след него да свържа три автомачични бушона бушона за три отделни токови кръга?

  1. Зависи. Ако е само ДТЗ – тя не може да замени предпазителя за максимален ток и е необходимо отделно да се включи такъв последователно на фазовия проводник.
   Съществуват обаче и комбинирани защити – ДТЗ и максималнотоков предпазител в един корпус. В този случай отделен предпазител не е необходим и не трябва да се слага.

   Така че първо си изяснете с какво точно разполагате.

 11. Когато няма трети , зануляващ проводник , ДТЗ система няма как да заработи, имам опит от 1986г когато в БГ се ходеше още на манифестации аз ги инсталирах в друга държава. За да допълня въпроса защо са толкова скъпи , защото в механиката им се използва един рядък метал които находища са само в няколко африкански държави а те винаги са в граждански конфликт.

 12. Въпрос: Третия проводник на ДТЗ, трябва ли да е заземен или може да бъде свързан с нулата. При втория вариант ДТЗ ефективна ли е

 13. Бедните да слагат само 1 ДТЗ след главния АП а който има повече пари да си слага повече ДТЗ за да раздели на по малки кръгове ел инсталацията си! ДТЗ може да се слага и на 2 проводните стари инсталации без сериозни проблеми и на новите с 3 проводни! Просто си намерете знаещ и можещ електро техник! Това е 1 много полезно изобретение който го е измислил браво на него! Какво са 50 -80лв пред 1 човешки живот! А повечето хора се стискат заради уж високата му цена 10’торна спрямо АП цената!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Бутон за връщане нагоре
Затвори