Електротехника за бита и съветиПотребителска електроника и компютърни системи

Рискове в електрическите инсталации

Електрическата енергия е навлязла до такава степен в съвременния свят, че на практика не можем да си представим почти никоя наша дейност без нейното използване. За съжаление това води до подценяване на опасностите, свързани с нея. Общоразпространено е становището, че опасността свързана с електрическите системи е само при настъпване на токов удар, когато докоснете кабел под напрежение или мълния удари електропровод и се получи свръхнапрежение в електрическата инсталация, както и когато електрически уред се взриви. За съжаление има много други рискове, често подценявани, които не са свързани с гореизброените случаи.

Трябва да познаваме всички реални рискове, за да можем да се предпазваме и да ползваме безопасно електрическата енергия ежедневно. За целта е добре електрическата ни инсталация да е обезпечена с качествени автоматични предпазители и защити.

Какви са възможните проблеми с електричеството:

Пожар

Рискът от възникване на пожар, вследствие на токов удар, причинен от мълния или късо съединение или от неизправност в електрическата верига е един от най-значимите рискове, но често е най-пренебрегван. Голяма част от битовите пожари възникват именно от проблеми с електрическите системи в домакинството. Понякога дори една разхлабена токова връзка може да предизвика пожар. Това е така, защото лошият електрически контакт води до локално нагряване на всеки предмет в близост до него и ако този процес продължи продължително време и в мястото на повишената температура има горим предмет, той може да се запали и да предизвика пожар.

Изгаряния

Много често при токов удар от мълния или при ремонтни работи със средно и високо напрежение, възниква електрическа дъга, наричана още и волтова. Волтовата дъга (дъгов разряд на електричество) по своя характер представлява сравнително продължително (за разлика от електрическата искра) затваряне на електрическата верига през въздушна междина. Колкото по-високо е напрежението, толкова тази въздушна междина може да е по-голяма. Протичащият ток през въздушна среда има изключително висока плътност и създава плазма, която има светлинен и топлинен характер. Температурата в плазмения канал на електрическата дъга достига 20 000 °C.

Рискове в електрическите инсталации 1
Волтова дъга

Опасността произтича от това, че не само хора, които боравят с оборудването, предизвикало дъга са в опасност, но и хора, които се намират наблизо. Нараняванията може да включват външни изгаряния на кожата, изгаряния на белия дроб от вдишани горещи газове, ослепяване от светлинната компонента и много други увреждания. Често се случва дъгата взривно да раздроби различни предмети, които попадат под нейния удар и шрапнели от тях да се разлетят на десетки метри, нанасяйки сериозни поражения. Още по опасно е ако работещият с високо напрежение падне от високо след удара на разряда.

Защитата от електрическа дъга включва специален протокол при боравене с високо напрежение, защитно облекло, специални инструменти и др. Независимо че законодателството изисква да се съблюдават специални мерки и да се извършва оценка на риска от възникване на електрическа дъга, много често те се пренебрегват от незнание на физичния процес, при който възниква волтовата дъга и опасността става реална.

Непряк контакт с елементи или предмети поставени под напрежение

Недиректният контакт представлява случайното докосване до предмети, оказали се под напрежение вследствие на авария или утечка на електрически ток. Независимо, че в този случай токовият удар може да не е смъртоносен, той може да предизвика спазми, аритмия, затруднения в дишането, произволно свиване на крайниците, невъзможност на човек самостоятелно да се отдели от тоководещите части, клетъчни увреждания, както и късни поражения, които се проявяват след продължителен период от време, като проблеми с нервната система, включително психични разстройства. Всеки ток по-голям от 1А уврежда тялото. В този случай от голямо значение е повърхностното съпротивление на кожата. По-влажната кожа има по-ниско съпротивление от сухата и груба кожа. След проникването на електрическия ток в човешкия организъм, той търси пътища да затвори електрическата верига по пътя на най-ниското съпротивление. Това означава, че ако човек е с изолиращи тялото обувки, например маратонки или гумени ботуши е възможно дори да не се затвори веригата и човек да не усети, че потенциално е докоснал предмет под напрежение. Друг фактор е продължителността на излагането на електрически ток. Колкото по-дълго време електрическия ток преминава през тялото, толкова по-големи поражения нанася. Все пак трябва да се знае, че електрически ток с големина над 100mA за повече от 1s може да е смъртоносен. Други фактори, които оказват влияние на пораженията от електрически ток са честотата на тока и условията на околната среда.

Токов удар. Поражения.

Това е най-често срещания и най-добре проучен вид поражения от електрически ток. Токовият удар представлява протичането на електрически ток през човешкото тяло, като последствията могат да са изгаряне, мускулни контракции, невъзможност за дишане, спиране на сърдечната дейност и смърт. Три са най-важните фактори, които определят силата на пораженията в тялото ни след удар от електрически ток:

  • Силата на тока;
  • Продължителността на въздействие;
  • Пътя на тока през тялото.

Токов удар имаме тогава, когато има поне две зони в тялото: зона на навлизане на тока и зона на излизане на тока от тялото. Най често тези две зони са ръцете и краката. Тъй като между тях има потенциална разлика, има електрическа верига и протичането на ток е възможно.

Рискове в електрическите инсталации 2

Има известни особености на токовия удар в зависимост от това, дали е породен от променливо напрежение или постоянно напрежение. При постоянно напрежение щетите са по-скоро от изгаряне на тъканите, докато променливия ток, особено когато веригата се затвори през сърцето, блокира неговата работа и ако токовата верига не се разкъса за известен период от време последствията са фатални. Други фактори, които влияят на пораженията от токов удар са:

  • Съпротивлението на тялото;
  • Площта на зоните на вход и изход на токовата верига през тялото;
  • Разликата в потенциала на двете зони (потенциалната разлика).

Как да се предпазим. Някои общи правила за всеки

Преди да започнете ремонт или дори да смените крушка, задължително изключвайте предпазителя на съответния токов кръг.

Проверете с фазомер или измервателен уред дали има ток в тоководещите части, които ще са обект на допир.

Не докосвайте потенциално опасни проводници, които не сте сигурни дали са под напрежение, както на улицата, така и в къщи. Особено ако ръката ви е изпотена или мокра.

Изолирайте всички контакти с предпазни капачета, ако имате малки деца в къщи.

Ако не сте сигурни в дадена повреда по електрическата инсталация или в познанията си, по-добре извикайте специалист, отколкото да предизвикате инцидент.

Ако се наложи да правите ремонт, добре е да знаете откъде минават кабелите под мазилката, за да не стане късо съединение, ако се наложи да пробивате отвор в стената.

Главният предпазител на електрическото разпределително табло трябва да е винаги оразмерен за по-голям ток, отколкото предпазителя за отделния токов кръг.

Не включвайте уред с по-голяма мощност от предвидената за съответния контакт.

При изграждане на нова инсталация съобразявайте сеченията на проводниците с мощността на консуматорите, които ще включвате в нея.

Винаги подхождайте с предпазливост и внимание при боравене с електрически мрежи и системи и най-добре е да извикате квалифициран специалист, отколкото вие да се опитвате да решите проблема.

текст: инж. Д. Костов

Тагове
Сходни публикации
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Бутон за връщане нагоре
Затвори