Apr 052017
 

Запознайте се с най-важните термини в осветлението и разберете какво представляват лумените и какво е значението им за енергийната ни ефективност.

 

При закупуването на осветление често се сблъскваме с проблеми относно терминологията, описана на опаковките. Ако не сме запознати изцяло с подробностите относно съответните понятия, можем неволно да извършим покупка на осветително тяло, което не е подходящо за съответното помещение или харчи много повече електроенергия от някой негов по-добър еквивалент. За да се справите с подобни ситуации, ще ви запознаем с един от най-важните термини, що се отнася до закупуването на LED осветление. Вижте какво всъщност са лумените и какво е тяхното значение за енергийната ефективност в дома ни.

 

Какво представляват лумените?

 

Има две определения – просто и сложно. Сложното обяснение за това на какво е равен луменът, може да бъде представено като 1 lm светлинният поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела“. От тази дефиниция е добре да знаете, че стерадиан е единица, с която измерваме пространствен ъгъл, а кандела е единица, чрез която се измерва интензитетът на светлината.

 

Това, което трябва да зaпомните обаче накратко е, че лумените представляват мярка за светлинен поток. Те показват цялото количество светлина във видимия спектър излъчено от едно осветително тяло. Сигурни сме, че това определение ще ви помогне много повече при избора ви на осветление.

 

Ако лумените на дадена лампа са по-малко, това означава, че тя ще свети по-слабо. Обратно, ако са повече – можете да очаквате светлината, която ще излъчва тялото да бъде по-силна.

 

Други термини, които е важно да знаете

 

Освен значението на самия термин „лумен“, при закупуването на осветителни тела вие трябва да сте наясно и с още няколко означения. На първо място веднага ще срещнете понятието ват. Предвид широкото му използване, най-вероятно вече сте информирани, че ватовете са единица за мощност на съответния източник на светлина.

Lumens-per-Watt

На опаковката на вашата лампа можете да видите символите LPW (lumens per wat). Те означават лумени на ват – така нареченият Светлинен добив, той е мярка за ефективността на един светлинен източник (излъчващ във видимия спектър) и е равен на отношението на светлинния поток (лумен-lm) към консумираната от източника мощност. С други думи казано  светлинната ефективност е това колко добре светлинен източник преобразува енергията и я превръща в светлинен поток и колко добре човешкото око е детектира. Това  е най-важният параметър за енергийната ви ефективност.

Можете лесно сами да пресметнете до колко съответния източник на светлина е ефективен, като разделите лумените на ватовете. Добре е да знаете, че числото, което ще получите при пресмятането на енергийната ефективност на LED осветителните тела ще бъде най-благоприятно.

 

За да си представите връзката между лумените и ватовете, е добре да знаете колко е светлинният добив от един ват. Обикновената 100-ватова крушка с нажежаема жичка, например, излъчва около 1100 лумена светлина. Следователно светлинният добив на обикновената крушка е 1100/100=11 lpw. 20 ватовите енергоспестяващи крушки излъчват около 1080 лумена. Или 1080/20=54 lpw. При LED лампите са достатъчни само 12W, за да се достигне този светлинен добив, т.е. 1050/12=87.5lpw. Средно LED лампите имат светлинен добив от 80 до 100 lpw. Съществуват и LED диоди, които произвеждат около 180 lpw, но са доста по-скъпи и не се използват масово.