Jan 102017
 

LED лампите вече не са такава новост и техническата информация за тях постепенно се натрупва. Като всяко високотехнологично изделие, а те безспорно са такова, LED лампите имат специфични особености, които трябва да се имат предвид, за да постигнат удивително дългия си живот, който е важна тяхна характеристика. Тук ще разгледаме 10 от най-важните особености при работата на LED лампите, с които наистина трябва да се съобразим ако не искаме тези лампи да изгорят.

Broken-Bulb

  1. LED лампите предназначени за мрежово напрежение от 220V, могат да работят безаварийно и при напрежение от 180 до 245V. Понякога, обаче напрежението излиза извън тези граници, поради неустойчивост на електропреносната система. При включване на мощни силови консуматори, черпещи голям пусков ток, при пикове в мрежата, токови удари и рзалични преходни процеси е необходимо да се сложат RLC филтри и стабилизатори на променливото напрежение.
  2. LED лампите не могат да работят в електрически тела предназначени за луминесцентно осветление. Това означава, че не може просто да се развие една луминесцентна тръба и да се постави на нейно място една LED тръба, тъй като в осветителните тела оборудвани за луминесцентно осветление има дросели, стартери, баласти и запалващи устройства, които са необходими за нормалната работа на луминесцентните лампи, но биха повредили безвъзвратно поставената на тяхно място LED лампа. Това е така, защото запалването на луминесцентното осветително тяло става чрез високоволтов импулс от порядъка на 1100 до 4000V, на които LED лампата няма да издържи.
  3. LED лампите, в общия случай, не трябва да се регулират чрез различни регулиращи устройства като реостати, димери и др., защото това ще доведе до тяхното изгаряне. Това, разбира се, не се отнася за специално произведените за димиране LED лампи, които са малко по-скъпи.
  4. LED лампите се чувствителни електронни устройства, върху които има негативно влияние всяка повреда в електрическата мрежа, като искрене в контактите или фасунгите, ключове с глим лампички и други източници на смущения на достигащата до LED лампите енергия.
  5. LED лампите отделят топлина при своята работа. Независимо, че тази топлина е несравнимо по-малка от топлината отделяна от лампите с нажежаема жичка, все пак, ако тя няма къде да се разсея, например в херметически затворен светлинен глобус, може да доведе до прегряване и преждевременно изгаряне на LED лампата. Необходимо е да се осигури възможност на LED лампата да охлажда, като това може да стане, чрез естествена конвекция на топлия въздух през специално създадени за целта отвори или чрез някакъв тип вентилация.
  6. LED лампите предназначени за работа с постоянно напрежение от 12VDC, могат да работят безпроблемно и с напрежение, което варира в границите 10.5 – 14.2VDC, произведено от акумулатор или с напрежение 12VDC, произведено то стабилизирано захранване.
  7. LED лампите работещи на 12VDC не трябва да се захранват с адаптери AC/DC, на изхода на които има нестабилизирано 12VDC за голям ток, тъй като на празен ход и малък товар, изходното напрежение варира в границите 11-18VDC.
  8. LED лампите, които работят на 12V, както постоянно, така и променливо напрежение, могат да се захранват с напрежение с истинска синусоида от трансформатори с тороидален магнитопровод, притежаващи „твърда“ характеристика, най-добре от трансформатор, създаден за захранване на лампи, т.н. „lighting transformer“, на вторичната страна, на който има напрежение 11,5VAC.
  9. LED лампите, които работят на 12V AC/DV не могат да се захранват с електронни трансформатори предназначени за халогенни лампи, защото тяхното изходно напрежение е със сложна форма и висока амплитудна стойност. Те могат да се захранят със импулсни стабилизирани захранвания или тороидални трансформатори с напрежение 11.5VAC.
  10. LED лампите за 12VAC не могат да се захранват от акумулатори, към които са свързани също така мрежови зарядни устройства, соларни контролери, инвертори и др., защото понякога това води да генерации на напрежение до 70V.

LED lamp