Jan 142016
 

Кабелите са неотменима част от всяко електротехническо изделие. Независимо дали се използват за вътрешни свръзки или са захранващи, те осъществяват преноса на енергия и сигнал в електротехниката. Нека направим една проста класификация на кабелите без конектори. Кабелите с конектори до голяма степен вече са детерминирани по отношение на своята употреба, докато кабелите „на метър“, макар и специфицирани според вида си, все още имат относителна универсалност при употребата си.

Проводник

Най-простия пример за кабел е едножилният изолиран кабел, който в този случай наричаме проводник. Той може да бъде едножичен, с плътно твърдо жило от мед (Cu), алуминий (Al) или примес между двата метала, а може да бъде и многожичен, като жилото се състои от множество тънки проводници, всеки с тънко лаково покритие. Проводникът с едножично жило наричаме ПВ-А1. Понякога жилото се калайдисва фабрично по цялата му дължина с цел по-лесно запояване, тогава то изглежда като направено от бял метал, но при зачистване с нож, отдолу се появява медта. Проводникът може да бъде топлоустойчив, ако изолацията му е от силикон – нарича се ПСКГ, а може и да е ширмован, ако има метална оплетка над основната изолация, тогава се нарича ПМКВГЕ. Основен параметър на всеки проводник се явява неговото сечение, което се изписва в квадратни милиметри. Това не е неговия диаметър, а е лицето на напречното сечение на жилото, т.е. ако имаме многожичен едножилен проводник със сечение 2.5mm2, това означава, че сумата от лицата на всяка жичка в жилото е 2.5mm2. Някои провдници се правят многожични, защото така са по-гъвкави и с тях се борави по-лесно. Когато проводникът е многожичен се нарича ПВ-А2.

provodnik

Проводник ПВ-А2

Те се използват за окабеляване на машини и съоръжения, изграждане на електрически инсталации и реализиране на схеми. Произвеждат се в много богата цветова гама, защото при по-сложни схеми, именно по цвета се познава за какво служи всеки проводник. Най-често проводниците са едноцветни с едно важно изключение – жълто-зелено. Жълто-зеления проводник се използва като нулев или заземителен, като във втория случай за нулев се използва синия проводник.

Друг специфичен проводник е високоволтовия. При него е по-разпространено названието високоволтов кабел, макар че е едножилен. Той има доста по-дебела силиконова изолация, а понякога изолацията дву или трислойна. Основен параметър при него е напрежението, което издържа. То може да е 7.5kV, 15kV, 30kV и др.

visokovoltov

Високоволтов проводник

Има и специални проводници служещи за навиване на намотки на електрически машини и апарати. Жилото им е направено от мек константан. Това е метал със състав 40% Ni и 60% Cu, емайлиран с тънка изолация от естествена коприна. Характерен е с това, че съпротивлението му е неизменно спрямо повишението на температурата. Другия му основен параметър е, че може безпроблемно да работи в много широки температурни граници от -60°С до +105°С. Руското название на този проводник е ПЭШОКМ.

Има случаи, в които е по-удобно за някои инсталации да се използват два или три усукани един около друг проводници с твърди едножични жила. Този тип проводници се наричат ПВУ-А1.

Инсталационни кабели

Един от най-използваните кабели за изграждане на електрически инсталации е плосък кабел с едножични дву, три или четири медни жила с цветна изолация на всяко жило и обща бяла изолация. Названието добило публичност е: мостов кабел, а специалистите го наричат ПВВ-МБ1.

mostov

Мостов кабел

Този кабел неслучайно и плосък. Неговата конструкция спомага за по лесното му полагане директно под мазилки, т.е. кабела са вгражда в стената. По-този начин до него не достига кислород и това значително забавя процеса на стареене на PVC изолацията. Друг начин за полагане на мостовия кабел е върху дървени повърхности на бараки, хижи, беседки и др., където в пространството между двете жила чрез пирони кабелът се фиксира към дървената повърхност.

Друга разновидност на инсталационните кабели е кабелът СВТ. Това е силов кабел за напрежение до 1000V с честота 50Hz, устойчив на атмосферни влияния и слънчева радиация, издържащ на максимална температура на нагряване на жилата до 70°С при продължителна експлоатация, а при късо съединение за около 5 секунди до 160°С с обвивка на жилата и обща изолация от PVC пластификат. Този кабел може да бъде поставен в гофрирана тръба при монтаж или да бъде инсталиран директно в земята.

CBT

СВТ

Захранващи кабели

Това са кабели, с които се захранват промишлени или битови електрически уреди и машини и преместваеми ел. съоръжения. Те са гъвкави с многожични жила с цветна PVC изолация:

 • Кабели тип ШВПС – гъвкав кабел с поотделно изолирани медни жила и обща обвивка (H05VV-F);
shvps

ШВПС

 • Кабели тип ШВПЛ – гъвкав кабел с неголямо сечение, имаме ШВПЛ-А и ШВПЛ-Б, при втория имаме обща обвивка на изолираните медни жила;
shvpla

ШВПЛ-А

shvplb

ШВПЛ-Б

 • Кабели тип ШКГД – едножилен многожичен кабел с каучукова изолация, използван в електродъговото заваряване;
shkgd

ШКГД

 • Кабели тип ШКПЛ-Б – многожилен гъвкав кабел с каучукова изолация за захранване на електрически машини при големи механични натоварвания и възможност до допиране на кабела до нагорещени повърхности;
shkpl

ШКПЛ

 • Кабели захранващи соларни системи – кабел, издържащ високи прегрявания, UV радиация и различни атмосферни влияния. Специалната му изолация от полимер с кръстосана структура, произведена по нова технология с електронно лъчение, осигурява на кабела живот от над 25г. при интензивно UV лъчение.
Кабели за пренос на данни

Тези кабели пренасят цифров или аналогов сигнал с ниско напрежение. Наричат ги още комуникационни кабели или кабели за контрол и управление. Сред тях са:

 • компютърни мрежови кабели (LAN кабели) от типа FTP и UTP;
UTP

UTP

FTP

FTP

LIYY 24

LIYY

LIYCY

LIYCY

 • Кабели ЛМПВГ – лентови кабели с различен брой проводници с различно сечение и различен растер, има и екранирана и гумирана разновидност. При тези кабели проводниците са наредени един до друг и слепени в тънка лента. Използват се в електрониката, при компютъростроенето и др.
lentov kabel

Лентов кабел

Аудио-видео кабели

Както подсказва името им, тези кабели се използват в аудио и видео техниката. Тук качеството е много важно, защото при примеси в медта (Cu) качеството на звука и картината предавани по тези кабели се влошава. При част от кабелите всяко жило е ширмовано поотделно, за да се предпази сигнала от високочестотни смущения. Когато този тип ширмовани кабели са двужилни ги наричат чинчови, заради конекторите, с които се използват. Едножилните проводници за аудиосистеми със силиконова изолация и сравнително голямо сечение се използват в автомобилното озвучаване за свързване на мощни баскаси. Най-качествените сред тях се произвеждат в безкислородна среда от чиста мед (Cu), за да се постигне възможно най-качествен пренос на звуков и видео сигнал.

power cabel

Към тази категория спадат и двужилните кабели за тонколони, които се използват за осъществяването на електрическа връзка между говорители и усилватели. Двата паралелно конструктивно поставени  проводници са електрически идентични, но са маркирани така, че лесно да се различават, за да се спази полярността, защото те са предназначени да пренасят постояннотоков сигнал и при сгрешена полярност, тонколоната може да изгори.

tonkoloni

Кабели за тонколони

Към тази категория спадат и т.н. коаксиални кабели. Радиочестотните коаксиални кабели са предназначени за предаване на сигнали при високочестотна апаратура, контролно-измервателна техника, във високочестотни информационни системи, за свързване на радио и телевизионни антени с радиа и телевизионни приемници, охранителни видеокамери и др. В средата на кабела минава едножично медно жило, около което има PVC изолация, над която е поставено екраниращо фолио и алуминиева или в по-добрите кабели медна оплетка, над която отново има PVC изолация.

coacsial

Коаксиален кабел

Нагревателни кабели

Нагревателните кабели служат за нагряване на околното пространство или повърхност, до която са поставени. Могат да се продават на определен размер с определена консумирана мощност, например: 57m, 1000W като готово изделие с изводи и специална изолация, предназначена за сухи и мокри помещения. Нагревателният елемент е самия проводник съставен от метали и сплави покрити с антикорозионно покритие и повишено електрическо съпротивление. Изолацията и външната защитна обвивка на проводниците са от висококачествен PVC пластификат с висока термична устойчивост и механична здравина. Кабелите предназначени за мокри помещения имат защитен проводник – екран, от медна оплетка за предпазване от токов удар.

kabel za podovo

Кабел за подово отопление

Има и нагревателен проводник, който се продава на линеен метър, като има специално обозначени места, на които се реже. Използва се за защита против замръзване на водопроводи, улуци и съдове, поддържане на технологична температура при определени индустриални процеси.

 

heater

 

Има и много други специализирани кабели и проводници, които не са намерили място в тази класификация, защото тя е създадена за най-често използваните кабели и проводници за ниско напрежение, освен високоволтовите, в промишлеността и бита.

 

 

 

 

 

 

 

May 302014
 

Един от главните проблеми, които трябва да намерят решение при проектирането и изграждането на система за видеонаблюдения, безусловно е осигуряване на захранването и линиите на връзка. Тази обширна тема непосредствено засяга не само източника на напрежение, заедно със захранващите проводници, но и така също , различните мълниезащитни модули и заземителни елементи. Практиката показва, че именно правилното проектиране на захранващият модул на системите за видеонаблюдения, могат да помогнат да се избегнат много неприятности в процес на експлоатацията на тези системи.
При проектирането и монтажа на системите за видеонаблюдения, основната и на-често срещана грешка, е опитът да се направи по възможно най-евтин начин проекта за сметка на използването на неоптимални или даже неподходящи захранващи блокове и линии за свързване. Понякога това става, въпреки натрупаният горчив опит от вече направени грешки от монтажниците на тези системи, свързани с понижаване на надеждността и предпазването от случайни събития, влияещи отрицателно на оборудването като цяло. Вследствие на несериозното отношение на електромонтажната група към изискванията за захранването, се създават предпоставки за грешки, водещи до неизправности и повреди в работата на отделни елементи на системите за видеонаблюдение, но също и до сериозни щети в цялото оборудване. Нерядко вследствие на излизането от строя на захранващото устройство, се стига до повреждане на скъпоструващи камери (като показаната на снимката) и друга електроника.kamera za videonabludenie

Всъщност в 99.9% от случаите на схемотехническите решения, в крайното стъпало на камерите не е предвидено галваническо, оптическо или друго отделяне на линията на захранване от линията на видеосигнала. Това значи, че тези грешки в подобни схеми провокират повреди в записващите и контролиращите системи в приема на видеосигнала.

kamera

В резултат заради един евтин захранващ блок, несъответстващ на техническото задание, излиза от строя цялата система за видеонаблюдение.
В настоящият момент широко разпространение са получили три вида схеми за реализация на източника на захранване за видеонаблюдение: линеен, импулсен и резервен.
Разглеждайки първото конструктивно решение, трябва да уточним, че възможността да бъде реализирано на практика, трябва да следва едно прецизно тестово изпитване на цялото оборудване. Подобна предпазливост е обусловена от факта, че линейните стабилизатори са най чувствителни към интерференцията в индуктивността и изобщо към смущенията в реактивните съставящи и различните флуктуации в захранването. Принципът на действие на линейният стабилизатор е основан на понижаването и изправянето на входното напрежение. Ако имаме 220 VAC на входа, което се преобразува до 12 VDC на изхода и имаме изменение на входното напрежение до 235-240 VAC, то това може моментално да повреди видеокамерите и регистратора, а наличието на предпазител във веригата ще спаси системата единствено от пожар и съвсем неправилно е да се предоверяваме на неговита защитни функции. Така също трябва да отбележим още един немаловажен недостатък на линейният стабилизатор – неговото малко КПД.
Всички споменати дотук недостатъци на линейните стабилизатори са напълно изключени в импулсните преобразуватели. Минимално влияние на захранващият блок оказват неговата индуктивност, дължината на кабела, външните високочестотни смущения, искрящи контакти и различие в потенциалите на различни точки в системата. При използване на импулсни захранващи блокове може да се изгради система не просто с висока надеждност, но и максимално изгодна като отношение цена/качество.
Използването на резервен източник на захранване, най-често се използва в специализирани обекти, където системата за видеонаблюдения получава енергия директно от резервна батерия или от други източници на алтернативна енергия с цел предотвратяване на спиране на работа на камерите при отпадане на мрежовото напрежение, често изключвано умишлено от крадци или престъпници . В този случай проблемите по захранващата линия са сведени до минимум и единственото условие за отсъствие на неприятности представлява именно предпазителят в електрическата верига.

Свързваща линия

За изграждане на свързващи линии в системите за видеонаблюдение, в зависимост от условията на монтаж се използват три основни вида кабели: двужилен, кабел с усукани двойки и комбиниран.
Най-разпространеният от тях е двужилният кабел.

fror

Този кабел е подходящ за захранване на системите за видеонаблюдение поради своите температурни параметри и защитеността си от различни въздействия, макар че неговите паралелни проводници могат да натрупат разлика в потенциала при полагането му на особено дълги разстояния. Също така при изграждане на захранващата линия е необходимо да се отчита наличието или отсъствието на близост на други силови проводници. Особено внимание трябва да се обърне на недопустимата паралелност на силови и нисковолтови линии, в противен случай при комутации в силовите линии в свързващата камерите, линия, може да възникнат доста силни смущения. Трябва да се знае, че подобни двужилни кабели в повечето случаи са неекранирани и незащитени от високочестотни смущения. Именно по тази причина кабелите с голяма дължина започват да функционират като антена и съберат в себе си всички външни смущения.
Кабелът с усукани двойки, от своя страна не е предназначен за използване като захранващ кабел, но въпреки това често се използва от различни монтажни организации.

ftp

Основната грешка е използването на кабел с усукани двойки, едновременно като захранващ кабел за камерите и като кабел пренасящ сигнал, независимо дали аналогов или цифров. Това води до два основни проблема: първо, близкото разположение на проводниците, увити един около друг по двойки, много силно влияе негативно върху качеството на изображението и второ – малкото сечение на проводника, силно ограничава дължината на линията. Използването на този вид кабел в системите за видеонаблюдение трябва да е много внимателно, защото при проектиране на трасето в системите за видеонаблюдение трябва да се вземе под внимание пада на напрежение в зависимост от дължината на линията. За стандартно свързване на видеокамера с коаксиален кабел предназначен за товар от 75 Ohm, използването на кабел с усукани двойки е недопустимо.

kabel za videonablyudenie

Комбиниран кабел за видеонаблюдение: коаксиален за сигнала и 4 захранващи.

При избор на кабел, трябва да се съобразяваме със сложността на обекта, правилната оценка на смущенията от външни източници и изискванията за безопасност. При високи стандарти за качество на картина и безопасност, задължително за видео сигнален кабел е той да бъде екраниран, захранващият кабел да е със сечение изчислено с 30% запас и изработен от качествена мед.

Комутация

Както е показала практиката най-надеждните съединения се осъществяват чрез качествена спойка или добре стегнато клемно съединение. Проводниците трябва да бъдат добре почистени и калайдисани, защото с течение на времето медната основа на кабела се окислява и възникват прекъсвания в работата на системите за видеонаблюдения. Колкото е по-висока степента на окисление, толкова е по-голям пада на напрежение в това място на свръзка и при големи токове може да възникне искрене, нагряване на проводника, късо съединение и вследствие на това – пожар. Много производители предвиждат съединител от тип букса M-F, което е подходящо за вътрешно полагане, но е напълно неприложимо при монтаж на открито. В заключение ще добавим, че независимо от голямото разнообразие на пазара на различни системи за видеонаблюдения, трябва да бъдем изключително внимателни, защото често зад красивата опаковка се крият проводници с много ниско съдържание на мед в жилото, а красивите златисти контакти бързо се окисляват от влагата във въздуха. Доверявайте се единствено на утвърдили се на пазара производители и търговци, които имат отговорно отношение към клиентите си и добра репутация, какъвто е случаят с Викиват.

Dec 272013
 

Да се върнем на понятието инвертор, конвертор, преобразувател или още трансфертер или инвертер. Всъщност това са многото имена на едно и също устройство. Някои от тях са транслитерации на наименованието му от английски (конвертор) или руски (трансфертер) и за да е още по-сложно, казвайки само инвертор, може да се имат предвид поне три принципно различни устройства, на които няма да се спирам специално: инвертор климатик, инвертор електрожен и инвертор за соларни системи с UPS, освен това нека не забравяме че има и трифазен инвертор. Стана ли ясно? :)

Щом е ясно, нека минем на втората част от въпроса, а именно: „как се ползва“?

инвертор

Инвертор с истинска синусоида

 

В първата част от статията обърнахме специално внимание на рисковете от претоварване на инвертора поради непознаване или несъобразяване с характера на товара. Има обаче и други не по-малко сериозни опасности, с които трябва да се съобразим преди и по време на експлоатация на преобразувателя на напрежение.

Схема на свързване

Схема на свързване

На първо място като всеки електрически уред той се влияе негативно от прах, висока околна температура, напр. над 40 градуса, висока влажност, над 90% и други замърсявания възпрепятстващи нормалната конвекция на охлаждащия, устройството, въздушен поток. По-мощните инвертори имат вграден вентилатор, който се включва автоматично при по-продължителна работа и по тежък режим, за да го предпазят от прегряване, затова е важно да не се поставят предмети препречващи въздуха, издухван от вентилатора навън. Добре е да се остави пространство около 10 sm около инвертора; да се постави на суха, равна чиста повърхност, да не се потапя във вода, както и да се пази от дъжд и влага. Трябва да се обърне специално внимание на кабелите, свързващи инвертора със захранващия акумулатор. Те трябва да са правилно оразмерени, т.е. да имат сечение релевантно на мощността на инвертора. Ако кабелите не са оразмерени правилно те ще греят. Кабелите освен това трябва да отговарят на стандартите, да не са с повредена изолация или прекъснати жила. Има освен това специални изисквания за безопасност за работа с и около акумулатори. Едно от тях е да не се пуши и да не се пали огън, друго – да не се поставят върху тях метални предмети, които могат да доведат до късо съединение. Вашите метални украшения като дълги ланци, гривни и др. могат при допир до плюса и минуса на акумулатора да предизвикат късо и да доведат до изгаряния. При включване към инвертора на устройства с голям пусков ток, това може да доведе до пик, при който инвертора да изключи и ако в същото време има включен компютър и работите с данни, той също може да изключи (ако не е лаптоп )и това да доведе да загубата на данните.

В заключение може да се каже, че инверторът на напрежение е едно много практично и полезно устройство осигуряващо мрежово напрежение там, където няма електрическа мрежа. Това определено създава по-голяма независимост на отдалечени и неелектрифицирани места. Също може да бъде устройство, в което ако има вградено UPS, непрекъсваемо токозахранване, то този инвертор може да се използва в локално парно, камини с водни ризи и други системи за домашна автоматизация, спирането на захранването до които, може да доведе до тежки и скъпоструващи аварии.

Sep 232013
 

The installation of electrical sockets is seemingly easy task, but it has its peculiarities, which if ignored, may cause failure or even an accident. Very often the electrical socket has a scheme printed on a small piece of paper that begins with the words: „The installation must be carried out by a qualified electrician when the network’s power supply is switched off“.

It is better to follow these tips and let the experts do their job, but if you consider yourself sufficiently competent and confident in your abilities, you can try by yourself.

Electrical socket Schuco

Let’s start with the socket type. It must be Schuco according to the requirements for electrical safety (see rules and instructions for safe operation pursuant to Art. 277 of the Labour Code developed by the Chamber of Architects in Bulgaria). Section 8 says:

 • The repairs and other work on the electrical, plumbing, air conditioning and other installations and systems is prohibited, except from the relevant qualified personnel.
  and below …
 • all plugs and sockets must be Schuco and must be properly neutralized;

The name Schuco is an abbreviation of the German word combination Schutzkontakt, which literally translated means – protected socket. Another name for Schuco sockets is CEE7/3. Electrical outlets Schuco are designed for two-wire electrical network where the neutral conductor is connected not only to the neutral terminal but also to the ground plate, and the phase conductor – to the other terminal.

Schuco sockets have special channels (slots) and Schuco plugs have jutting gills, mirror to the slots in the socket. Thus the plug is directed and goes closely into the Schuco socket, creating a strong mechanical bond which allows some physical loading of the device. This type of Schuco socket is grounded and getting in contact with the Schuco plug it also grounds the electrical equipment which is plugged in. Its electrical parameters are: amperage 16A, voltage 220VAC to 250VA, monophase and frequency of 50-60Hz.

As a standard Schuco plug can be placed in two possible ways in the socket, the standard Schuco is non-polarized, which means that the phase and the neutral can power the consumer in an alternative (unspecified) way. The socket can be external, flush-mounted or half-flush. This means that it can be completely out of the wall, on which it is placed, it can be fully in the wall, while only its upper protective gasket (its front panel) is visible or the gasket may be slightly jutting out and hide part of the socket and thus, the part that is in the wall is smaller.

488x488_Elektricheski-kontakt-M-RZG

This type of sockets are for indoor use. This means that they must be placed only in places that are protected from moisture and dust. Outdoor sockets, as well as those placed in moist areas such as bathrooms, dryers and washing machines are protected by a cover that clings close to the base of the socket and closes by itself when it is left free.

otkrit kontakt

Thus there is a higher level of protection of the current-transferring device from harmful environmental effects. Outdoor sockets can also be external or flush-mounted. The degree of protection is strictly regulated by the European Committee for Electro-technical Standardization (CENELEC) and is written in the international standard IEC 60529.

otkrit vanshen kontakt

It contains the letters IP and 2 or 3 digits. The first one defines the protection of the electrical component (device) from solid objects, dust, the touch of human hands, tools, cables, etc. The bigger the number, the better is the protection. For example, if the figure is 2, the device is protected against solid objects up to 12mm or from the accidental touch of human fingers. The second digit indicates the protection of the electrical component (apparatus, machine) from liquids and water and there is also a positive correlation between the size of the number and the level of protection. For example, if the number is 3, it means that the device is protected from the direct spraying of water up to an angle of 60°. The third figure, which is often not shown because it is not part of IEC 60529 determines the degree of protection from mechanical damage and is measured in joules – J, a unit for measuring energy from the SI system. (1 J is the work done by force 1 N while moving a body through a distance of one metre in the direction of the force):

{\displaystyle {\rm {1J=1N\cdot m=\left({\frac {kg\cdot m}{s^{2}}}\right)\cdot m={\frac {kg\cdot m^{2}}{s^{2}}}=Pa\cdot m^{3}=1W\cdot s}}}
for example, if the third digit is 4, it means the device is protected against the impact of 2.0 joules (eg. 500g, falling from 40cm height).

Electrical sockets for indoor installation have protection IP20, which means they are protected against solid objects up to 12mm and from human touch and are not protected from water, and outdoor sockets have protection IP54, which means that they are protected from dust and from the penetration of water, although limited penetration is possible. So when you buy a socket, you need to check whether its degree of protection corresponds to the purpose for which it was intended.

Installation of a Schuco socket
Flush-mounted Schuco socket


To install an electrical outlet Schuco, you must have a console box placed in a special bed in the wall and phase and neutral conductors built-in as early as the internal installation of the room was constructed. Before you start working, you need to turn off the power supply to the console and check this by a phase-meter.

Wallpad-For-86-86mm-Wall-Switch-Socket-Mounting-Plastic-font-b-Electrical-b-font-Junction-font

We cut the ends of the wires to the correct length by cutting pliers or combined pliers and strip them by stripping pliers, by a special curved knife for wires or by a standard small knife, not forgetting to take off the lacquer cover of the wires, which is under the PVC jacket. Usually electrical installations require NYY cable or flat installation NYIFY cable. They have solid monolithic wires that need to be shaped in the desired direction by pliers with thin ends. According to BNS HD 308 S2: 2004, the phase conductor is the wire which has brown insulation and the neutral conductor has blue insulation.

The neutral conductor is stripped at greater length so that it can also be connected to the screw of the grounding plates of the Schuco socket. Sometimes the two ends of the wires in the console box (jack) are left too short and it is impossible for the neutral wire to pass through both terminals. Then you have to make a bridge to ground the neutral. To connect the wires to the socket in the prescribed manner, you have to unwind the setting screw and to remove the decorative front panel. Once you firmly tighten the terminal screws after you have inserted the wires in them, according to the instructions above, it’s time to install the base of the outlet in the console box. To do so, loosen the screws that hold the two plates, which during the installation will stop at the walls of the console and will prevent the exit of the socket body when pulling the plug from the socket. To retract inward towards the center, some sockets have a rubber band, and if not, it can easily be placed.

After you place the base of the socket in the console, you need to tighten the side screws and you can use a spirit level to make sure the socket is mounted horizontally. When you make sure that the contact is mounted steadily, horizontally and its base is entirely in the console box, there mustn’t be any gap, you switch on the voltage to check the wiring. The phase meter has to light up only in the opening, where the pins of the plug go in. In the other opening, as well as in the side grounding plates, the phase meter must not give the presence of voltage. Then we need to place the decorative panel and tighten the setting screw.

External installation of a Schuco socket

External electrical installations require external sockets. They are completely outside the wall and are generally used in service-stations, warehouses, industrial premises or garages where the walls are often made of metal or are too thin for flush installations.

We proceed in the same way, the difference being that the socket has its own box that insulates its electrical base from external influences and when removing the decorative panel by unwinding the setting screw, we must make holes in this box for the cables, using pliers. We also need to install the base on the provided space, using wood screws if the base is wooden or using metal screws in pre-drilled holes, if the base is metal.

Installation of a double Schuco socket

Double socket, when intended for flush mounting, has a base that goes in a single console box, so its installation doesn’t have any specifics. It is important to observe the placement of the phase in one terminal and to connect neutral to the other terminal and the grounding plates, which in this case are paired. It should be borne in mind that if the load capacity of a single socket is about 3000W, in the double socket each contact can be loaded to half that value, i.e. up to 1500W, if the contact is threefold – up to 1000W.

 

Jan 192013
 
What is HDMI?

Technically HDMI stands for High-Definition Multimedia Interface (multimedia interface with high resolution). The cable is a global standard for communication, developed by a consortium of some of the largest electronics manufacturers, including: Sony, Hitachi, Philips, Panasonic, Thomson (RCA), Toshiba and Silicon Image. Today more than 800 companies use the HDMI standard in their products.

This means that one cable can connect all components of a system of „home theater“ (TV, DVD player, game consoles, monitors, etc.) With high quality picture and sound without reservations, who the manufacturer is and if the product will be compatible.

HDMI cable

Why HDMI?

HDMI cables are the best and easiest way to play audio and video, you can buy. High-Definition Multimedia Interface or HDMI is the only way that you can experience 1080p resolution. This definitely means that if you want to fully enjoy the new generation of movies with amazing quality of sound and picture, you should use high quality HDMI cable.

Unlike some other cables, HDMI transfers not compressed and fully digital image data transmitted between devices. HDMI eliminates the need for complex connections between sound and picture. It replaces several cables at once. And of course the end result is perfect picture and sound with just one easy connection.

All in one!

HDMI provides the same, all-digital signal, transfer of sound (up to eight channels at the same time), which would consist of at least 3 individual video cables and at least one audio, in order to achieve the same effect in the quality of picture and sound. With HDMI, all this information is transmitted flawlessly with a reliable cable. For all features that today’s „home theater“ offers (satellite and cable operators, Blu-ray, game consoles and countless different ways of entertainment) HDMI is much easier, „clean“ and less confusing way to connect.

HDMI

What to look for?

Each HDMI connector integrates 19 cable pairs, which must have exactly the same length and the corresponding factors to convey precisely the bits that make up the digital audio and video signal. These bits must be transmitted perfectly harmonized to allow the data to be interpreted correctly. Therefore, all HDMI cables on the market are designed, manufactured and tested with very little lenience before being marked with the official HDMI logo.

 

However, not all HDMI cables are identical. Especially when using cables more than 10 meters long, the quality can suffer!

Distinguishing factors can be:

Materials: characteristics – such as the thickness of the wire and insulation, shielding and shield design that increase the reliability of the cable.

Speed ​​Rating: higher speed rating represents higher bandwidth.

Bit depth rating: 8 bit from basic to high-end cables – 12 or even 14 bits.

Maintenance of specific functions: This is one of the most important factors that encourage you to take into consideration. These „specific“ features may include: resolution 1080p (or higher), a higher rating to „frame“ 120Hz or 240Hz, deep colors, automatic synchronization, etc.

 

Kalin Diev