May 302014
 

Един от главните проблеми, които трябва да намерят решение при проектирането и изграждането на система за видеонаблюдения, безусловно е осигуряване на захранването и линиите на връзка. Тази обширна тема непосредствено засяга не само източника на напрежение, заедно със захранващите проводници, но и така също , различните мълниезащитни модули и заземителни елементи. Практиката показва, че именно правилното проектиране на захранващият модул на системите за видеонаблюдения, могат да помогнат да се избегнат много неприятности в процес на експлоатацията на тези системи.
При проектирането и монтажа на системите за видеонаблюдения, основната и на-често срещана грешка, е опитът да се направи по възможно най-евтин начин проекта за сметка на използването на неоптимални или даже неподходящи захранващи блокове и линии за свързване. Понякога това става, въпреки натрупаният горчив опит от вече направени грешки от монтажниците на тези системи, свързани с понижаване на надеждността и предпазването от случайни събития, влияещи отрицателно на оборудването като цяло. Вследствие на несериозното отношение на електромонтажната група към изискванията за захранването, се създават предпоставки за грешки, водещи до неизправности и повреди в работата на отделни елементи на системите за видеонаблюдение, но също и до сериозни щети в цялото оборудване. Нерядко вследствие на излизането от строя на захранващото устройство, се стига до повреждане на скъпоструващи камери (като показаната на снимката) и друга електроника.kamera za videonabludenie

Всъщност в 99.9% от случаите на схемотехническите решения, в крайното стъпало на камерите не е предвидено галваническо, оптическо или друго отделяне на линията на захранване от линията на видеосигнала. Това значи, че тези грешки в подобни схеми провокират повреди в записващите и контролиращите системи в приема на видеосигнала.

kamera

В резултат заради един евтин захранващ блок, несъответстващ на техническото задание, излиза от строя цялата система за видеонаблюдение.
В настоящият момент широко разпространение са получили три вида схеми за реализация на източника на захранване за видеонаблюдение: линеен, импулсен и резервен.
Разглеждайки първото конструктивно решение, трябва да уточним, че възможността да бъде реализирано на практика, трябва да следва едно прецизно тестово изпитване на цялото оборудване. Подобна предпазливост е обусловена от факта, че линейните стабилизатори са най чувствителни към интерференцията в индуктивността и изобщо към смущенията в реактивните съставящи и различните флуктуации в захранването. Принципът на действие на линейният стабилизатор е основан на понижаването и изправянето на входното напрежение. Ако имаме 220 VAC на входа, което се преобразува до 12 VDC на изхода и имаме изменение на входното напрежение до 235-240 VAC, то това може моментално да повреди видеокамерите и регистратора, а наличието на предпазител във веригата ще спаси системата единствено от пожар и съвсем неправилно е да се предоверяваме на неговита защитни функции. Така също трябва да отбележим още един немаловажен недостатък на линейният стабилизатор – неговото малко КПД.
Всички споменати дотук недостатъци на линейните стабилизатори са напълно изключени в импулсните преобразуватели. Минимално влияние на захранващият блок оказват неговата индуктивност, дължината на кабела, външните високочестотни смущения, искрящи контакти и различие в потенциалите на различни точки в системата. При използване на импулсни захранващи блокове може да се изгради система не просто с висока надеждност, но и максимално изгодна като отношение цена/качество.
Използването на резервен източник на захранване, най-често се използва в специализирани обекти, където системата за видеонаблюдения получава енергия директно от резервна батерия или от други източници на алтернативна енергия с цел предотвратяване на спиране на работа на камерите при отпадане на мрежовото напрежение, често изключвано умишлено от крадци или престъпници . В този случай проблемите по захранващата линия са сведени до минимум и единственото условие за отсъствие на неприятности представлява именно предпазителят в електрическата верига.

Свързваща линия

За изграждане на свързващи линии в системите за видеонаблюдение, в зависимост от условията на монтаж се използват три основни вида кабели: двужилен, кабел с усукани двойки и комбиниран.
Най-разпространеният от тях е двужилният кабел.

fror

Този кабел е подходящ за захранване на системите за видеонаблюдение поради своите температурни параметри и защитеността си от различни въздействия, макар че неговите паралелни проводници могат да натрупат разлика в потенциала при полагането му на особено дълги разстояния. Също така при изграждане на захранващата линия е необходимо да се отчита наличието или отсъствието на близост на други силови проводници. Особено внимание трябва да се обърне на недопустимата паралелност на силови и нисковолтови линии, в противен случай при комутации в силовите линии в свързващата камерите, линия, може да възникнат доста силни смущения. Трябва да се знае, че подобни двужилни кабели в повечето случаи са неекранирани и незащитени от високочестотни смущения. Именно по тази причина кабелите с голяма дължина започват да функционират като антена и съберат в себе си всички външни смущения.
Кабелът с усукани двойки, от своя страна не е предназначен за използване като захранващ кабел, но въпреки това често се използва от различни монтажни организации.

ftp

Основната грешка е използването на кабел с усукани двойки, едновременно като захранващ кабел за камерите и като кабел пренасящ сигнал, независимо дали аналогов или цифров. Това води до два основни проблема: първо, близкото разположение на проводниците, увити един около друг по двойки, много силно влияе негативно върху качеството на изображението и второ – малкото сечение на проводника, силно ограничава дължината на линията. Използването на този вид кабел в системите за видеонаблюдение трябва да е много внимателно, защото при проектиране на трасето в системите за видеонаблюдение трябва да се вземе под внимание пада на напрежение в зависимост от дължината на линията. За стандартно свързване на видеокамера с коаксиален кабел предназначен за товар от 75 Ohm, използването на кабел с усукани двойки е недопустимо.

kabel za videonablyudenie

Комбиниран кабел за видеонаблюдение: коаксиален за сигнала и 4 захранващи.

При избор на кабел, трябва да се съобразяваме със сложността на обекта, правилната оценка на смущенията от външни източници и изискванията за безопасност. При високи стандарти за качество на картина и безопасност, задължително за видео сигнален кабел е той да бъде екраниран, захранващият кабел да е със сечение изчислено с 30% запас и изработен от качествена мед.

Комутация

Както е показала практиката най-надеждните съединения се осъществяват чрез качествена спойка или добре стегнато клемно съединение. Проводниците трябва да бъдат добре почистени и калайдисани, защото с течение на времето медната основа на кабела се окислява и възникват прекъсвания в работата на системите за видеонаблюдения. Колкото е по-висока степента на окисление, толкова е по-голям пада на напрежение в това място на свръзка и при големи токове може да възникне искрене, нагряване на проводника, късо съединение и вследствие на това – пожар. Много производители предвиждат съединител от тип букса M-F, което е подходящо за вътрешно полагане, но е напълно неприложимо при монтаж на открито. В заключение ще добавим, че независимо от голямото разнообразие на пазара на различни системи за видеонаблюдения, трябва да бъдем изключително внимателни, защото често зад красивата опаковка се крият проводници с много ниско съдържание на мед в жилото, а красивите златисти контакти бързо се окисляват от влагата във въздуха. Доверявайте се единствено на утвърдили се на пазара производители и търговци, които имат отговорно отношение към клиентите си и добра репутация, какъвто е случаят с Викиват.

Jan 152014
 
Встъпление

В тази статия ще разгледаме някои основни положения на електрическото устройство наречено контактор без претенции за изчерпателност. Ще се опитаме максимално просто да обясним какво представлява, какви видове контактори има, както  и принципа на действие, приложенията и най-важните характеристики на този уред. Без да се опитваме да заместваме уикипедията ще дадем една кратка представа, включително и изображения,  предназначена за неспециалисти с основна цел, повишаване на общата техническа култура на читателите на нашия скромен блог.

Определение

Контакторът е двупозиционен електрически апарат за често включване и изключване на силови електрически вериги от разстояние при нормален режим на работа. Затварянето и отварянето на контактите на контактора най-често се извършва чрез електромагнитно задвижване.

Конструкция

Контакторът се състои от главни контакти, спомагателни контакти, бобина, магнитопровод, корпус, дъгогасителна система. Намотката (бобината) със магнитопроводът, състоящ се от неподвижна Ш-образна част и подвижна част (котва), заедно с крепежните им елементи образуват електромагнитната система на контактора. Контакторът има главна, силова верига и спомагателна, управляваща верига. Възможни са и варианти, когато токът е малък, при които да няма дъгогасителни камери или спомагателни контакти.

Трифазен                                         Принципно устройство на трифазен контактор.

Принципно устройство на трифазен контактор.
1. Бобина 2. Пружина 3. Подвижна част (котва) 4. Затварящи се контакти

 

Принцип на действие

При затваряне на  управляващата верига протича ток през бобината на контактора, създава електромагнитно поле в магнитопровода и около него, което е насочено така, че да привлече котвата. Тя е свързана с подвижните силови контакти , които се затварят, като по този начин започва да тече ток в силовата верига. По този начин се осъществява дистанционен пуск на електрически двигатели или други устройства с по-високо напрежение и ток от тези на управляващата верига. Контакторът в общия случай няма механични средства за задържане на силовите контакти във включено положение при изключване на управляващото напрежение затова, при отсъствие на управляващо напрежение те се отварят. За да се задържат силовите контакти във включено положение се използват различни видове механични задържащи стопери.

Приложение

Контакторите се използват за често комутиране на мощни консуматори от дистанция. Функционират на релеен принцип, но стойностите, с които оперират, са много по-големи от тези на обикновените релета и могат да достигнат от няколко ампера до стотици ампери и няколко киловолта напрежение. В комбинация с термично реле контакторите служат за защита на електрическата мрежа от претоварване.  Постояннотоковите контактори се използват за електрически локомотиви, дизелови локомотиви, електрически влакове, трамваи и тролейбуси, за асансьорите, лифтове), компенсация на реактивната мощност, комутация на големи постоянни мощности.

Видове контактори

Контакторите могат да бъдат различни видове в зависимост от:

– вида на тока – постояннотокови и променливотокови (контакторите за постоянен ток са предназначени за превключване навериги за постоянен ток и обикновено се задействат от постояннотоков електромагнит, променливотоковите контактори са предназначени за превключване на променливотокови вериги, електромагнитите на тези контактори могат да бъдат както AC така и DC)

-по броя на полюсите – могат да бъдат от 1 до 8 полюса

-по номиналния ток на главната верига – от 1.5 до 4800А

-по номиналното напрежение на главната верига – от 27 до 2000 VDC, от 110 до 1600 VAC с честота 50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10 000 Hz.

-честотата на комутациите

-условията на работа и т.н

contactorcontactor2contactor1

 

Избор на контактор

При подбора на контактора трябва да се имат предвид следните основни параметри:

1. Ток и напрежение на силовата верига, мощност на консуматора и вид на товара (активен или реактивен), наличие на пусков ток.

2. Ток и напрежение на оперативната верига, вид, големина.

3. Режим на работа, честота на комутациите, наличие на повторно кратковременни натоварвания.

4. Брой на полюсите

5. Климатичното изпълнение

Огромен набор от качествени контактори на много ниски цени ще намерите тук.