охладителен радиатор

Електроника
Охлаждане на полупроводникови елементи чрез алуминиеви радиатори.

Въведение Тази статия е от съществено значение за всеки, който се занимава или му се налага да използва охладителен радиатор за даден тип електронен елемент…

Прочети още »
Бутон за връщане нагоре
Затвори