Aug 112015
 

В ежедневието често ни се налага да направим дребни ремонти по жилището или колата, които не изискват особена квалификация или умения, тогава изведнъж се оказва, че нямаме нужните инструменти. Така сме изправени пред неприятната алтернатива, да отидем и да купим нещо набързо (а често това се случва в почивните дни) или да потърсим нужното от приятели и съседи. Предвидливият човек си купува най-често използваните прости ръчни инструменти, не когато му трябват, а защото осъзнава, че ще му потрябват някога. И наистина, няма как едно домакинство да мине без чук, клещи, комплект отвертки, гаечни ключове, поялник, пила, ножовка, ролетка, трион и др.

otvertki

Отвертки, изолирани, закалени

Този списък може да се удължи много, ако обичате да човъркате в свободното си време различни уреди и устройства.

nojovka

Ножовка

Ако пък сте любител на електрониката, списъка е друг. Освен това, всички тези инструменти е добре да бъдат поставени в специална кутия за инструменти, за по-лесно пренасяне до работното място.

kufar instrumenti

Куфар за инструменти

В съвременния свят, не просто се предлагат огромно разнообразие от ръчни инструменти, но можете да изберете един и същ инструмент, например клещи от различни марки и различни модификации, например освен популярните универсални клещи,

kleshti

Универсални клещи

често се налага да се използват клещи-резачки, удължени клещи, извити при върха клещи,

kleshti udaljeni

Извити при върха удължени клещи

клещи за заголване на кабели, клещи за зегерки, клещи за кербоване (кримпване) на различни кабелни накрайници като BNC, RJ11, RG12, RG45 и др.

kerbovane

Клещи за кримпване

При електротехниците работещи със средни напрежения се налага използването на клещи изолирани за напрежение от 1000V. А при запояване на електронни елементи се използват прецизни тънки клещи от типа клещи-пинсети. В добрите магазини има комплекти от инструменти в специални куфари за инструменти наричани понякога гедоре (името произлиза от името на немската фирма за ръчни инструменти GEDORE основана през 1919г. в Ремшайд, което пък произлиза от името на братя Довидат, т.е. GEbruder DOvidat REmschein), които веднъж закупени решават пълноценно проблема с нуждата от най-често използваните при домашни ремонти, видове инструменти. По-големите гедоре комплекти се купуват и от професионалисти за авто ремонти или механични работилници.

gedore

Гедоре

Освен инструменти един домашен майстор има нужда и от някои консумативи. Част от най-използваните са различни видове кабели с различен брой жила и сечение, термошлаух, различни винтове, болтове, гайки, шайби, федерки, пружини, дюбели, видии, планки и гумени уплътнения, шкурка, лепила, спрейове, смазки и средства за запояване, като тинол, калаено-оловни припои, флюсове, колофон и др.

pila

Триъгълна пила

Когато се започне по-сериозен ремонт обичайните консумативи няма да помогнат, тогава се налага да се направи план за ремонта и да се състави списък със необходимите инструменти и материали, които са необходими в конкретния случай. Обикновено именно след направени големи ремонти остават неизползвани консумативи, които после служат като резерв при дребни аварии вкъщи. Списъка с ней-често използваните инструменти няма да е пълен без да споменем широко разпространените напоследък макетни ножчета, от чието име става ясно за какво първоначално са били измислени, но сега се използват за хиляди други неща.

макетно ножче

Макетен нож

Например с тях режат листовете топлоизолация, ползват ги при рязане на гипскартон, при лепене на тапети, заголване на кабели и др. Друг инструмент, който ще намерите във всяка ремонтна работилница е шублера. Освен обикновения метален шублер измерващ вътрешни, външни размери и дълбочини, вече има и т.н. дигитален шублер, чието показание се изписва на дисплей, захранван от малка часовникова батерия LR44.

shubler

Дигитален шублер

Този шублер има повишена точност на измерване достигаща до 0.04mm. За измерване с още по-голяма точност има цифрови и механични микрометри. Тяхната точност достига до 0.003mm.

Ръчните инструменти са необходими за всеки дом и колкото е по-голяма тяхната колекция, толкова по-лесен и успешен ще е всеки ремонт. Предвидливите майстори цял живот надграждат своят набор от инструменти и дори се гордеят с тях.

May 232014
 
Какво представлява понятието „електроника” ?

Електрониката е инженерна наука, чиято цел е използването за полезни цели на контролирано движение на електрони през различна среда. Възможността за контрол на потоците електрони най-често служи за манипулиране на информация или за управление на различни устройства. Електрониката е клон на електротехниката, която има по-широк предмет, включващ генерирането, разпространението, управлението и приложенията на електроенергия. Каква е историята на електрониката? Историята на електротехниката започва в средата на миналия век, когато е изобретена електронната лампа. До средата на 20 век този дял на техниката се нарича радиотехника, тъй като неговите основни приложения, използващи главно електронни лампи, са свързани с предаването и приемането на радиосигнали. Днес повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти и намират приложение в широк кръг практически области. Още от началото на 19 век, с откриването на електричеството и неговите свойства, се появяват и първите електронни компоненти, но те намират широко практическо приложение едва век по-късно. Развитието на електрониката през следващите десетилетия и до днес, следва две основни посоки – намаляване на размера на базовите компоненти (транзистори, и други подобни устройства), позволяващо все по-ефективна интеграция, по-големи мощности и по-широко приложение, и непрекъснатото усложняване на използваните в електронните устройства методи (например, преходът от аналогова към цифрова обработка на сигнала). В резултат на това електронните апарати стават все по-сложни и намират приложение в повечето области на техниката, както и във всекидневието.

Електрониката и нейните цели.

Целта на електрониката е да създава практически приложими уреди. На базата на един постоянен източник на енергия, чрез пасивни електротехнически и електронни компоненти, активно управляващи потока електрони в една електрическа верига, се постига трансформиране на неелектрически величини в електрически и обратно, управляват се и се усилват електрически сигнали, става възможно създаване на електромагнитно поле в пространството, като с това се осъществява безжична връзка на големи разстояния. В исторически план се обособяват различни поколения уреди, като размерите на отделните им компоненти и консумацията на ток прогресивно намаляват. Тези уреди се разделят на: 1. уреди, изградени на базата на електронни лампи 2. уреди, изградени на базата на дискретни полупроводници 3. уреди, изградени на базата на устройства с размери от порядъка на нанометри (наноелектроника). 4. уреди, изградени на базата на релета 5. уреди, изградени на базата на полупроводникови интегрални схеми (микроелектроника) Основната задача на тези уреди е пренасяне и обработване на сигнали и информация. Електронен компонент е всеки физически обект в електронна система, чието предназначение е да влияе на електроните или техните полета по желания начин, съвместим с функцията на електронната система. В повечето случаи елементите са свързани електромеханично чрез запояване върху печатна платка, за да се създаде електронна верига с определена функция (например усилвател, радио приемник, или генератор). Компонентите може да са самостоятелно или в по-сложни групи като например интегралните схеми. В зависимост от това дали обработват аналогови или цифрови сигнали, електронните вериги и съответно уредите, изградени от тях, се разделят на аналогови и цифрови. Какво представляват електронните сигнали? Основна задача на електрониката е обработката чрез физически компоненти, понякога задействани от вграден софтуер, на електронните сигнали – физични величини, разглеждани като носител на информация. Най-често тази функция се изпълнява от електрическо напрежение или електрически ток, но също и от други величини, като електрично или магнитно поле. Електронните сигнали обикновено се разделят на 3 основни групи, според начина на отчитане на сигнала и неговото използване – аналогови, цифрови и силови сигнали. В много случаи е уместно сигналите да се разделят на два компонента – полезен сигнал, съдържащ търсената информация, и шум. Този сигнал се разделя на аналогов, цифров, смесен и силов сигнал.

Вериги с аналогов сигнал.

При веригите с аналогов сигнал физичната величина, използвана за пренос на информация, се разглежда като непрекъсната във времето, за разлика от цифровите вериги, при които сигналът има дискретни стойности. Възможните стойности на аналоговия сигнал са безкрайно много и образуват непрекъснат интервал. Тази особеност на аналоговите сигнали силно затруднява съхраняването на информация и извършването на аритметични операции върху данните, в което е основното преимущество на цифровите вериги. Основните области на приложение на веригите с аналогов сигнал са радиотехниката, аудиотехниката и видеотехниката. Пример за аналогови вериги са вакуумните лампи и транзисторните усилватели, операционните усилватели и генератори.

Вериги с цифров сигнал.

Цифровите сигнали, за разлика от аналоговите, могат да заемат само определен набор дискретни стойности, които могат да бъдат кодирани в цели двоични числа. В най-простия вариант цифровият сигнал може да заема само две стойности – 0 и 1. Цифровите вериги са материално реализиране на булевата алгебра и са в основата на съвременната изчислителна техника. Термините „цифрова верига“, „цифрова система“ и „логика“ са синоними в контекста за цифровите вериги. Основно приложение на веригите с цифров сигнал са интегралните схеми, в частност микропроцесорите и микроконтролерите, а съвременните компютри са съставени почти изцяло от цифрови електронни устройства. В наши дни цифровите вериги изместват все повече аналоговите, поради своята по-лесна разработка, по-висока степен на интеграция и по-гъвкава употреба.

Вериги със смесен сигнал.

Веригите със смесен сигнал се отнасят към интегралните схеми (ИС), които съдържат аналогови и цифрови вериги, комбинирани в една полупроводникова подложка или върху една печатна платка. Смесените вериги обикновено се използват за управление на аналогови устройства с цифрова логика, например за регулиране на оборотите на двигател. Микроелектротехника. Микроелектрониката е област на електрониката, която е свързана с изучаването и производството на миниатюрни електронни компоненти. Производственият процес се базира на планарната технология, свързан е с производството на интегрални схеми и протича в специално построени за целта заводи, в които се вземат специални мерки за висока степен на чистота и обезпрашеност поради това, че и най-малка прашинка може да повреди готовото изделие. Много електронни компоненти имат своите миниатюрни еквиваленти върху интегралните схеми: транзистори, кондензатори, резистори, диоди.

Обобщение.

Безспорно електрониката и електронните устройства са неизменна част от нашето ежедневие. 99% от хората на XXI век използват мобилни телефони, компютри, таблети и телевизори всеки ден. Живеем във време на непрекъснат технически прогрес. Технологии и решения, които неотдавна бяха трудно постижими за средностатистическия човек, днес са част от ежедневието ни и постоянно се срещат в нашите домове. Невъзможно е да си представим живот без хладилник и микровълнова печка. А телевизорът се е превърнал в абсолютна необходимост. От обективна гледна точка, тази домашна техника служи да задоволи различни нужди, като през годините сме наблюдавали огромен прираст в продажбите й.

Автор: Милко Романски

Feb 112014
 

Зумерът е сигнален елемент (устройство), оповестяващ със звук определено, предварително зададено, очаквано събитие. Думата идва от немски „summer“ и означава жужене. В англоезичната транскрипция – buzzer или beeper и представлява звукоизлъчвател (звукова аларма). Това е произвеждащият звук, елемент в алармените сигнализации. Може да се каже, че принципно бузерът е интерфейса между човек и машина. Може да е електромеханичен (магнитен), електронен или пиезоелектричен. Зумерите, които използват пиезоелектрична керамика се наричат пиезолектрични зумери. Зумерите се използват в различни видове сирени и алармени сигнализации, пожароизвестителни аларми, в битовата техника, промишлеността, автомобилостроенето, телефоните и др. Най-честата му употреба е за забравени включени светлини в автомобила или за невключени при потегляне светлини, но ще го срещнете и като сигнализитор за забравена отворена врата към помещение с ограничен достъп. Аларма при неоторизиран опит за натискане на бутон или движение на мишката на компютър. В домакинството, при достигане на определено предварително зададено време на микровълнова или обикновена фурна, за да знае домакинята, че ястието е готово*. За входни звънци, аларми на електронни часовници и др. Звукът може да е непрекъснат, периодичен или еднократен. Но какво всъщност представлява звука?

zvuk

Звук. Характеристики на звука

Звукът е вибрация на въздуха. Трептене на материята, водещо до периодична промяна на налягането на въздуха, възприемано от слуховия апарат на човек. Звукът освен във въздуха се разпространява в газове, течности и твърди тела и не се разпространява във вакуум. Трептенето е вид надлъжна механична вълна и като такава има всички характерни свойства на вълните: интензитет (сила), честота, амплитуда, период, дължина на вълната, скорост и посока на разпространение.

sound-wave

Основните характеристики, имащи практическо значение и при зумерите са сила на звука, честота и скорост на разпространение. Скоростта на звука във въздуха, при дадена температура, е константа и при 20℃ е 340 m/s. Силата на звука се измерва в бел (B), но по-често се използва десетократно по-ниската стойност на величината – децибел (dB). Най-често избираната сила на звука при конструиране на зумерите е около 80-90 dB. За ориентация 10-20 dB е звукът от шумолене на листа или движение на мишка, а при над 120 dB звукът става болезнено силен и може да причини увреждания.

Woman-With-Hands-Over-Ears

Честотата е броят на трептенията за секунда и се измерва в херц (Hz) на името на немският физик Хайнрих Херц, експериментално доказал наличието на електромагнитните вълни. Човешкото ухо възприема като звук честотите в диапазона от 20 Hz до 20 kHz, макар че има отделни индивиди чуващи и извън  тези граници. Човешкото ухо е така устроено, че да усили звуковото налягане. По продължението на около 4 cm,заети от средното и вътрешното, уши, са използувани три различни физически принципа, за да усилят слабите вибрации във въздуха по такъв начин, че да предизвикат акустични вълни в течност.

sound

Подобният на резонанс на органова тръба ефект (Хелмхолцов резонатор) на ушния канал усилва въздушното налягане около 10 пъти. Лостовата система, образувана от костите на средното ухо усилва сигнала още около 3 пъти. Разликата между площта на ушното тъпанче и площта на овалното прозорче, осигуряват допълнителни 30 пъти усилване. Резултатът от тези три механизма може да доведе до усилване на звуковата вълна повече от 800 пъти преди тя да приведе течността във вътрешното ухо в движение. Това усилване ни позволява да чуваме слаби и отдалечени звуци. Зумерите или бузерите са така създадени, че звукът, който емитират е около средните стойности на диапазона на чуваемост, защото в средната част на честотната лента звукът се чува най-добре. От 2.8 до 6 kHz са обичайните честоти на звука на бузерите.

180px-SchemaPiezo

Зумери. Принцип на действие, структура, видове

Пиезоелектричните зумери се състоят от пиезоелектрична диафрагма, която представлява пиезоелектричен керамичен диск прилепен към метална плоча от месинг или никелова сплав. Около диска има резонираща кутия с отвор в средата за емитиране на звука. В задната част на елемента има два извода. Единият от тях е свързан с металният диск, а другият с пиезопластината. При подаване на напрежение пиезокристалът се разширява и свива увличайки със себе си металния диск, който произвежда звук генериран от вибрациите в него. Звукът се усилва от акустичната кутия, в която се намира и излиза през отвора в средата и.

theory-pz edit bg

Параметри характеризиращи зумера:

  • номинално напрежение – пиезозумера (пиезотрансдюсер) работи с правоъгълни импулсни вълни.
  • захранващо напрежение – напрежението, което се подава за нормалното функциониране на устройството.
  • консумиран ток – ток, който е необходим за нормалното функциониране на зумера. В началото на процеса на работа този ток е 3 пъти по висок. Пиезо бузерът може да направи по-високо SPL (sound pressure level) т.е. ниво на звуковото налягане при по висок капацитет, но ще косумира повече електроенергия.
  • изходен звук – силата му се измерва при приложено номинално напрежение от децибелметър разположен на разстояние 10 cm.
  • резонансна честота – зумерът може да създаде звук с различни честоти, но се приема, че най-високата и най-стабилна SPL се емитира при резонансната честота.
  • работна температура – зумерът работи нормално при температури от -30 до +70
buzzer z

Видове зумери

Как да си изберем зумер?

Има много различни методи за избор на бузер, но най-важни сред тях са няколко параметъра като напрежение, ток, принцип на действие, размери, монтажни размери и разбира се най-важния – колко голямо е нивото на звуковото налягане, SPL, и на каква честота го искаме. Резонансната честота на излъчване на пиезоелемента е пряко свързана с диаметъра на самия елемент. Колкото е по-голям диаметърът на елемента, толкова е по-ниска честотата и обратно.

Работно напрежение: обикновено, работното напрежение за магнитен зумер е от 1.5V до 24V, за пиезо зумер от 3V до 220V. Все пак, за да се получи достатъчно високо SPL, ние предлагаме  най-малко 9V за управление на  пиезо зумер.

Консумация на ток: според напрежението, токът на консумация на магнитния зумер е от десетки до стотици милиампери; обратно пиезозумерът спестява много повече електричество и има нужда само от няколко милиампера, като консумира три пъти повече от работния ток, когато бузерът започва работа.

Размери: размерите на бузера са обратно пропорционални на честотата, оказват влияние върху SPL, като големината на магнитният зумер е от 7 mm до 25 mm, а пиезозумерът е от 12 mm до 50 mm или дори по-голям.

Тип на свързване: SMD тип, чрез проводници и т.н.

Определяне на силата на звука (ниво на звуковото налягане SPL): силата на звука в децибели се измерва на 10cm от зумера и може да бъде от порядъка на 85dB, най-силен звук издават общите сирени.

Основният работен елемент във всеки зумер е пиезоелектричната пластина (диафрагма). Според начина, по който се получава сигнала, различаваме два вида пиезоелектрични, произвеждащи звук компоненти. При единия свързването е такова, че задвижването на диафрагмата е чрез външен сигнал (зумер без генератор), а при другото, чрез осигурено самозадвижване чрез съпротивления и транзистори (зумер с генератор).

img_ind_13 - Copy img_ind_14 - Copy

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Макар че там, същата работа върши и обикновена звънчева сигнализация, но от друга страна, този тип звънчеви сигнализации могат да влязат в категорията елементарен механичен зумер.

Nov 272013
 

Ето една опростена схема на свързване на LED диод:

Какво ни е нужно:

1. LED диод

2. Проводник/ци

3. Захранване

4. Резистор (съпротивление)

Ето и кратка опростена схема на нашата опитна постановка:

led-diod-resistor

 

 

 

 

 

 

А ето как стават нещата на практика, като ползвате разбира се  калкулатор за тази схема. 

Nov 202013
 

Блогът на Викиват има за цел да предоставя на  вас – нашите клиенти, полезна информация свързана с електрониката. Тук ние ще представим статии, предложения и отзиви свързани не само с продаваните от нас стоки, но и с редица проблеми съпътстващи ежедневието на любителите и професионалистите в електрониката. Бихме желали този блог да стане място за споделяне на идеи, мнения и критики, като уважението към чуждото становище, толерантността и креативноста ще бъдат адмирирани. Ще ви предоставим възможността да ни изпращате тематични статии свързани с електрониката, като след разглеждане от администратор ще бъдат публикувани с вашето име и ако желаете данни за контакт с вас (e-mail). За най-добрите статии ще има и награди предоставени от „Викиват“ ЕООД.

Aug 112013
 

In our everyday lives we ​​often have to do minor repairs of our homes or cars, which do not require any special qualifications or skills, but suddenly it turns out that we don’t have the necessary tools. So, we face the unpleasant alternative to go and buy something quickly (and it often happens at the weekend) or to ask friends or neighbors to lend us the necessary equipment.  Usually people buy the most commonly used simple hand-tools not when they need them, but when they realize that they would ever need them. Indeed, there is no way for a family to go without a hammer, pliers, a set of screwdrivers, wrenches, a soldering iron, a file, a saw, a measuring tape, etc.

otvertki

This list could be pretty much extended in case you love to tinker various instruments and devices in your spare time.

nojovka

If you are a lover of electronics, there is another list. Moreover, all these tools need to be placed in a special tool-box in order to be easily transported to your workplace.

kufar instrumenti

Our modern world offers not only a huge variety of hand tools, but you can choose a single tool, such as pliers, from different brands and various modifications,

kerbovane

e.g. besides the popular universal pliers it is often necessary to use plier-cutters, extended pliers, curved at the tip pliers, pliers for stripping cables, pliers for crimping various cable terminals such as BNC, RJ11, RG12, RG4, etc.

kleshti
Electricians working with medium voltages need to use pliers, which are insulated for 1000V voltage and when soldering electronic components we need to use precise thin pliers of the type pliers-tweezers.

kleshti udaljeni
The best stores sell toolkits in special tool-cases, sometimes called Gedore (the name comes from the name of the German company for hand tools GEDORE, founded in 1919 in Remscheid, which in turn comes from Dovidat brothers, i.e. GEbruder DOvidat REmscheid). These tools entirely solve the problem with the need of the most commonly used types of instruments in home repairs. Larger Gedore kits are purchased by professionals for the purpose of auto repairs or for mechanical workshops.

gedore

Besides tools, a skillful home worker also needs some supplies. Some of the most used ones include different types of cables with different numbers of cores and cross section, a heat shrink, various screws, bolts, nuts, washers, springs, wall-plugs, splice bars and rubber seals, sandpaper, adhesives, sprays, lubricants and soldering tools, tin-lead solders, fluxes, rosin, etc.

pila
When a major repair has to be done and the usual supplies won’t help, then we need to make a list with the tools and materials necessary for the specific situation. Usually right after large home repairs there are a lot of unused supplies left, which then serve as a reserve for minor repairs at home. The list with the most frequently used tools would not be complete without mentioning the recently widespread box-cutters, whose name reveals their original purpose of use but now they are used for thousands of other things.

макетно ножче

For example, they are used for cutting insulation sheets, plasterboard, wallpaper, cables, etc. Another tool that you will find in every repair shop is a caliper. Apart from the conventional metal caliper measuring internal, external dimensions and depths, you can find the so called digital caliper, whose reading is shown on a display, powered by a small clock LR44 battery.

shubler
This caliper has high measuring accuracy of up to 0.04mm. If you need to measure with more precision you can use digital and mechanical micrometers. Their accuracy is up to 0.003mm.
Hand tools are necessary for every home, and the greater their collection, the easier and more successful is each repair. Provident workers constantly enlarge their collection of tools and are proud of them.

 

Jun 262012
 

What does the term „electronics“ mean?

Electronics is an engineering science which aims at using the controlled motion of electrons through various media. The possibility to control the flow of electrons is most often used for manipulating information or controlling different devices. Electronics is a branch of electrical engineering, which has a wider scope, including the generation, distribution, control and application of electricity. What is the history of electronics? The history of electronics began in the middle of the last century, when the electronic tube was invented. Until the mid-20th century, this part of engineering was called radio-engineering since its major applications using mainly electronic tubes are connected with the transmission and reception of radio signals. Today, most electronic devices use semiconductor components and are used in a wide range of practice areas. The first electronic components appeared at the beginning of the 19th century, along with the discovery of electricity and its properties, but they became widely used as late as a century later. The development of electronics in the coming decades and until today has followed two basic directions – reducing the size of the basic components (transistors, and similar devices), allowing more effective integration, larger capacities and wider application, and the growing complexity of the methods used in electronic devices (e.g. the transition from analogue to digital signal processing). As a result, electronic devices have become more sophisticated and are used in most fields of engineering and in everyday life.

Electronics and its objectives. The purpose of electronics is to create practically applicable devices. Based on a constant source of energy through passive electrical and electronic components, actively managing the flow of electrons in an electrical circuit, it is possible to transform non-electrical values ​​to electrical and vice versa, electrical signals are controlled and amplified, the creation of electromagnetic field in space becomes possible, thereby establishing a wireless connection at large distances. Historically, there are different generations of devices, and the dimensions of their single components and the power consumption have been progressively reduced. These devices are divided into: 1. Devices based on electronic tubes. 2. Devices based on discrete semiconductors 3. Devices based on mechanisms with dimensions of the order of nanometers (nanoelectronics). 4. Devices based on relays. 5. Devices based on semiconductor integrated circuits (micro-electronics)

The main task of these devices is the transfer and processing of signals and information. Electronic component is any physical entity in an electronic system, which is intended to influence the electrons or their fields in the desired manner consistent with the function of the electronic system. In most cases, the elements are connected electromechanically by soldering onto a printed circuit board in order to create an electronic circuit with a particular function (e.g. an amplifier, a radio receiver, or a generator). The components may be separate or in a complex group such as integrated circuits. Depending on whether they process analog or digital signals, electronic circuits and respectively the devices made of them are divided into analog and digital. What are electronic signals?

The main task of electronics is processing by physical components, sometimes triggered by embedded software, of electronic signals – physical quantities considered as a carrier of information. Most often, this function is performed by electric voltage or electric current, but also by other variables, such as electric or magnetic field. Electronic signals are usually divided into three main groups according to the reporting of the signal and its use – analog, digital and power signals. In many cases it is appropriate the signals to be divided into two components – a useful signal containing the requested information, and noise. This signal is divided into analog, digital, mixed and power signal.

Analog circuits.In analogue circuits the physical quantity used for transferring information is considered continuous over time, in contrast to digital circuits, where the signal has discrete values. The possible values ​​of the analog signal are infinitely many and form a continuous interval. This feature of analog signals impedes the storage of information and the arithmetic operations of the data, which is the main advantage of digital circuits. The main application areas of analog circuits are radio-engineering, audio and video-engineering. Examples of analog circuits are vacuum tubes and transistor amplifiers, operational amplifiers and generators.

Digital circuits. Digital signals, as opposed to analog ones, may take only a certain set of discrete values ​​that can be encoded in integers. In the simplest case the digital signal can take only two values ​​– 0 and 1. Digital circuits are physical realization of Boolean algebra and are the basis of modern computing. The terms „digital circuit“, „digital system“ and „logic“ are synonymous in the context of digital circuits. Digital circuits are mostly used in integrated circuits, especially microprocessors and microcontrollers, and contemporary computers are composed almost entirely of digital electronic devices. Nowadays, digital circuits increasingly displace analogue ones because they can be easily elaborated, they have higher degree of integration and more flexible usage.

Mixed-signal circuits. Mixed-signal circuits belong to integrated circuits (ICs), which contain both analog and digital circuits combined into a single semiconductor substrate or over a printed circuit board. Mixed-signal circuits are normally used for controlling analog devices with digital logic, for example for adjusting the rotations of an engine. Microelectronic engineering. Microelectronic engineering is part of ​​electronics, which is connected with the studying and the production of miniature electronic components. The production process is based on a planar technology, it is connected with the manufacture of integrated circuits and takes place in plants that are specially constructed for this purpose, where there are special precautions against dirt and dust because the slightest speck of dust can damage the finished product. A lot of electronic components have their miniature equivalents in integrated circuits: transistors, capacitors, resistors, diodes.

Summary

Undoubtedly electronics and electronic devices are an integral part of our daily lives. 99% of XXI century people use mobile phones, computers, tablets and television every day. We live in a time of continuous technical progress. Technologies and solutions that have recently been difficult to achieve for the average person are already part of our everyday lives. It is impossible to imagine life without a refrigerator or a microwave. And the TV is an absolute necessity. From an objective point of view, home appliances serve to meet our different needs, and over the years we have witnessed a huge increase in sales.