Mar 072014
 

Вентилаторът е устройство за принудително преместване на газове в сгради и помещения от индустриален и битов характер. Вентилаторът представлява ротор, към който по определен начин неподвижно са закрепени ламели (лопатки), които при въртене на ротора упражняват върху въздуха (газа) определено налягане, завихрят го и го отблъскват в определена посока.

Вентилатор с предпазна решетка, gif

Вентилатор с предпазна решетка

От конфигурацията на ламелите зависи посоката, в която се изхвърля въздуха. Обикновено вентилаторите намират приложение като основен елемент в системите за въздушна климатизация, аспирация и отопление, както и за обдухване на охлаждащи радиатори на различни устройства. Вентилатори се използват за въздухозахранване за поддържане на горивни процеси, служат също за вентилация на заводски халета, машинни зали, багрилни помещения и обществени здания, както и за въздушни завеси – топли или студени. Съществуват вентилатори с ляво и дясно въртене. Вентилатори се използват за транспортиране на брашно, дървени стърготини, метален прах, талаш и др. Използването на вентилатори започва в края на XIX век, като в началото намират приложение в проветряването на рудници, трюмове на кораби, ускоряване на процеса на сушене и др.

Основните параметри на вентилаторите са:

  • дебит – представлява обемът въздух преминал през вентилатора за единица време. Дебитът се измерва в ( m3/s ).
  • пълно налягане – нарастването на енергията на въздуха преминал през вентилатора. Пълното налягане се измерва в ( Pa ).
  • статично налягане – то е резултантна величина от разликата между пълното и динамичното налягане и определя кинетичната енергия на въздуха след вентилатора. Също се измерва в  ( Pa ).
  • мощност – това е мощността на електродвигателя на вентилатора и се измерва във ватове ( W ).

Дебитът е главен параметър при избора на вентилатор. Дебитът се изчислява по формулата на Бернули и представлява изтекъл обем флуид през определена площ за единица време. При избор на вентилатор се отчита:

– вида на помещението (промишлено, търговско, жилищно).

– вида на вентилационната система, която ще се използва (нагнетателна, смукателна или смесена).

– необходимият дебит (определя се на базата на това, колко пъти трябва да се смени въздуха в помещението за единица време).

– типът на електрозахранването (еднофазно или трифазно).

– изискването за шум в, и около обекта.

Напоследък все повече домакинства поставят нова алуминиева или PVC дограма, като по този начин отлично топлоизолират жилищата си, но веднага възниква проблемът с влагата и мухъла, който е източник на токсини. Качеството на въздуха в жилищните и работните помещения е от изключителна важност. Много от здравословните проблеми на съвременния човек се предизвикват от въздуха в собствения му дом или на работното място. Вече е доказано, че качеството на въздуха в добре уплътнените и отлично термоизолирани жилища не е здравословен. Въпреки съветите на специалистите да се проветряват често помещенията, заради високите цени на парното и тока, повечето българи не го правят. В жилището на едно тричленно семейство ежедневно се отделят 6-14 kg вода при дишане (30-100 g/h от човек), при готвене, къпане, пране, както и от растения и аквариуми. За да се изведат 10 kg вода навън е необходимо раздвижването на 3000 m3 въздух. Това означава, че средно 7 пъти на ден трябва да има обмен на въздуха в жилището, за да се отстрани ненужната влага. Това обаче води до загуба на топлина и високи сметки за отопление. Както е известно съчетанието от температура, влажност и скорост на движение на въздуха в помещението определят чувството за комфорт на човек в това помещение. От съществено значение е и наличието на достатъчно кислород в него, както и наличието на прекалено много въглероден двуокис. Всички знаем, че когато се съберат твърде много хора в едно малко помещение, след известно време, застоялият въздух понижава работоспособността им и предизвиква бърза умора. При липса на циркулация се повишава концентрацията на радон, други вредни газове, миризми и прах. Трайното решение е добрата вентилация. При навлизане на определено количество свеж въздух отвън и извеждане на застоялия и замърсен въздух от помещението се решават всички гореспоменати проблеми, а това може да стане с правилно изчислени и поставени вентилатори – нагнетателни и аспирационни. По този начин ще подобрим значително качеството на въздуха без да губим топлина (през зимата).

При изчисляване на дебита на вентилатора трябва да се вземе в предвид вида на помещенията и видовете дейности, които се извършват в тях. По-долу са показани приблизителни препоръчителни норми за това, колко пъти трябва да се смени въздуха за един час:

Търговски и обществени обекти:                        Битови помещения:
Фурни                                     20-30 пъти                           Кухня                               6 пъти
Банки                                         3-4  пъти                            Баня                                 5 пъти
Кафенета, барове                 10-15 пъти                           Санитарен възел           7 пъти
Столови                                    5-10 пъти                            Пералня                         10 пъти
Кина и театри                         5-8 пъти                              Мазе                                 4 пъти
Конферентни зали               8-12 пъти                             Гараж                               4 пъти
Фоайета                                    3-5 пъти                              Тоалетна                        10 пъти
Гаражи                                     6-8 пъти
Спортни салони                    6-12 пъти
Фризьорски салони            10-15 пъти
Лаборатории                          8-12 пъти
Тоалетни                                 8-15 пъти
Офиси                                       4-8 пъти
Библиотеки                             3-5 пъти
Записващи студия             10-12 пъти
Ресторанти                            6-10 пъти
Училищни стаи                     2-4 пъти

Друг показател е, какво е необходимото нормално количество въздух за един човек:

При нормална активност – 20-25 m3/h

При нормална активност с пушене – 30-35 m3/h

При лека физическа работа – 45 m3/h

vortex_structures

Пример за изчисляване на дебит на вентилатор:

Дебитът на вентилатора се изчислява по формулата:
D=V.p.k  (m3/h)
V е обемът ДхШхВ, в m3
р – кратност на въздухообмена, Колко пъти трябва да се смени въздуха в помещението за час.
k – коефициент на запълване на помещението. Колко мебели има в помещението.  Стойността на коефициента се избира в интервала между 0,7-0,95. Колкото повече мебели има толкова по-малка е стойността на този коефициент.
Например за баня с габарити 2,40 х 1,40 х 2,50 m  обемът на помещението е V=8,40 m3.

Следователно, необходимият дебит на вентилатора, изчислен по горната формула, е равен на D=V.p.k= 8,4.5.0,9=37,80 m3/h.

За добрата вентилация е от съществено значение местоположението и броя на вентилаторите. В едно по-голямо помещение например е по-удачно да се поставят няколко по-малки вентилатора на подходящи места, отколкото един голям. Вентилаторите трябва да се поставят така, че да има достъп на свеж въздух до всяка точка на помещението. Също така обемът на изтегленият въздух трябва да е приблизително равен на нагнетеният в помещението. Аспирационните устройства се поставят в горната част на помещението, а нагнетяващите, на местата от които има достъп до свеж и чист въздух. Добре е да са в диаметрално противоположните части на стаята. Нагнетателните устройства са задължителни в помещенията с камина, защото ако включите аспирацията над готварската печка в кухнята например, тя ще предизвика зона с ниско налягане, а това може да доведе до всмукване на дим в помещението.

Съвременното решение позволява автоматизиране на процеса на вентилирането на помещенията. Автоматичното управление позволява активиране на вентилатора при определени условия: при определена влажност в помещението, при влизане или излизане от банята (със сензор за присъствие) или през определен период от време. Някои вентилатори имат таймер плюс вградена система за контрол на скоростта на вентилатора.

Видове вентилатори

По типа на конструкцията различаваме:

  • аксиален
  • радиален
  • тангенциален
  • без перка
Осев вентилатор

Аксиален вентилатор

При аксиалният, въздушният поток се нагнетява от лопатките на вентилатора по оста, около която се върти ротора. Това е един от най-разпространените видове вентилатори и намира приложение при охлаждането на електроника (компютри), битови (настолни, прозоречни), санитарни, турбовитлови самолетни двигатели, вентилатори за шахти, вентилатори за аеродинамични тръби и др.

Вентилатор в метален кожух и предпазна решетка

Радиален вентилатор

Centrifugal_fan

Радиален вентилатор с наклонени назад ламели

Радиалният вентилатор засмуква въздуха през входен отвор намиращ се по оста, във вътрешността на ротора. Роторните перки са спираловидни и изтласкват въздуха по центробежен начин. Този вентилатор е разположен в специален спираловиден кожух, имащ формата на охлюв. Изходният въздух е под прав ъгъл спрямо входния. Може да бъде с извити напред или назад лопатки, като когато лопатките са извити назад има 20% икономия на електроенергия и по-висока поносимост към претоварвания. При извити напред лопатки, вентилаторът е по-малък по размер, има по-ниска скорост на въртене и съответно по-ниско ниво на шума. Този тип вентилатори се използват масово в промишлеността. Намират приложение за помещения с агресивна среда (бояджийни, вредни производства), във взривоопасни среди, тогава те са със специално изпълнение и др.

cross-flow-fans-66514-5553727

Тангенциален вентилатор

Тангенциалният вентилатор е с формата на издължен, кух в средата, цилиндър. Лопатките му са разположени по периферията и са усукани по оста. Въздуха се завихря и изтласква по цялата дължина на вентилатора – тангенциално. Специален дифузьор насочва въздуха в желаното направление. Тези вентилатори създават равномерен въздушен поток по цялата дължина на цилиндъра. характеризират се с безшумност, сравнително големи размери и ниско въздушно налягане. Тангенциалните вентилатори намират широко приложение в климатиците, за въздушни завеси и др.

FAN

Вентилатор без перка

fhvВентилаторите без перка са сравнително нови изделия. Имат тороидална форма на активната част със сечение на самолетно крило и сравнително широка и масивна основа. Този вентилатор има напълно равномерен въздушен поток. Въздухът се засмуква в цилиндричната основа на вентилатора чрез технология, заимствана от самолетните двигатели. След това въздухът навлиза в кух пръстен, откъдето излиза през процеп с широчина едва 1,3 mm, като се ускорява и увлича околния въздух със себе си и създава доста силна въздушна струя. Засега този вид вентилатор струва сравнително скъпо (около 600лв.), но се надяваме, че скоро това ще се промени.

Според предназначението и мястото на монтаж, вентилаторите се делят на:

канални – поставени са във въздуховодещ канал; може да са радиални или аксиални, често са свързани с аспирационна система.

Вентилатор за монтаж в тръбен въздуховод

Тръбен вентилатор

– таванни – поставени са, както се разбира от името, на тавана в комбинация с осветително тяло или самостоятелно. Може да са перка въртяща се по посока на часовниковата стрелка или в посока обратна на часовниковата стрелка. Като това ще промени посоката на циркулацията на въздуха.

Вентилатор за охлаждане на помещения монтиран на тавана.

Таванен вентилатор

ceiling_fan_counter_ac     ceiling_fan_clock

 

 

 

 

 

– покривни – поставени са на покрива на сградата, имат високи изисквания за влаго и износоустойчивост, изработени са обикновено от галванизирани метали, имат форма на турбина и имат предпазна рамка.

Copper-Turbine-Vent-by-Luxury-Metals

Покривен вентилатор

– многозонални – монтирани са в специален корпус, позволяващ диференциране на зоната или помещението, от което се засмуква въздух. Те са незаменими за обекти, които имат само един канал за изтегляне на замърсения въздух, а много на брой зони за вентилация. С тях се оптимизират разходите за въздухопроводи и др.

Към тази категоризация може да прибавим и битовите настолни вентилатори, които са преносими, както и санитарните (прозоречен тип), за мокри помещения. Те са с предпазни решетки, жалузи или с много меки перки.

Има разбира се още много и различни приложения на вентилаторите, които не са намерили място в това изложение, като например вентилаторите за кола, вентилаторите, които задвижват ховърктрафта и др.

Лодка задвижвана с вентилаторна тяга

Ховъркрафт

 

 

 

 

 

Dec 272013
 

Да се върнем на понятието инвертор, конвертор, преобразувател или още трансфертер или инвертер. Всъщност това са многото имена на едно и също устройство. Някои от тях са транслитерации на наименованието му от английски (конвертор) или руски (трансфертер) и за да е още по-сложно, казвайки само инвертор, може да се имат предвид поне три принципно различни устройства, на които няма да се спирам специално: инвертор климатик, инвертор електрожен и инвертор за соларни системи с UPS, освен това нека не забравяме че има и трифазен инвертор. Стана ли ясно? :)

Щом е ясно, нека минем на втората част от въпроса, а именно: „как се ползва“?

инвертор

Инвертор с истинска синусоида

 

В първата част от статията обърнахме специално внимание на рисковете от претоварване на инвертора поради непознаване или несъобразяване с характера на товара. Има обаче и други не по-малко сериозни опасности, с които трябва да се съобразим преди и по време на експлоатация на преобразувателя на напрежение.

Схема на свързване

Схема на свързване

На първо място като всеки електрически уред той се влияе негативно от прах, висока околна температура, напр. над 40 градуса, висока влажност, над 90% и други замърсявания възпрепятстващи нормалната конвекция на охлаждащия, устройството, въздушен поток. По-мощните инвертори имат вграден вентилатор, който се включва автоматично при по-продължителна работа и по тежък режим, за да го предпазят от прегряване, затова е важно да не се поставят предмети препречващи въздуха, издухван от вентилатора навън. Добре е да се остави пространство около 10 sm около инвертора; да се постави на суха, равна чиста повърхност, да не се потапя във вода, както и да се пази от дъжд и влага. Трябва да се обърне специално внимание на кабелите, свързващи инвертора със захранващия акумулатор. Те трябва да са правилно оразмерени, т.е. да имат сечение релевантно на мощността на инвертора. Ако кабелите не са оразмерени правилно те ще греят. Кабелите освен това трябва да отговарят на стандартите, да не са с повредена изолация или прекъснати жила. Има освен това специални изисквания за безопасност за работа с и около акумулатори. Едно от тях е да не се пуши и да не се пали огън, друго – да не се поставят върху тях метални предмети, които могат да доведат до късо съединение. Вашите метални украшения като дълги ланци, гривни и др. могат при допир до плюса и минуса на акумулатора да предизвикат късо и да доведат до изгаряния. При включване към инвертора на устройства с голям пусков ток, това може да доведе до пик, при който инвертора да изключи и ако в същото време има включен компютър и работите с данни, той също може да изключи (ако не е лаптоп )и това да доведе да загубата на данните.

В заключение може да се каже, че инверторът на напрежение е едно много практично и полезно устройство осигуряващо мрежово напрежение там, където няма електрическа мрежа. Това определено създава по-голяма независимост на отдалечени и неелектрифицирани места. Също може да бъде устройство, в което ако има вградено UPS, непрекъсваемо токозахранване, то този инвертор може да се използва в локално парно, камини с водни ризи и други системи за домашна автоматизация, спирането на захранването до които, може да доведе до тежки и скъпоструващи аварии.

Jun 032012
 

 

computer fans

PC fans

Nowadays we often need to repair our PC by ourselves. In this article I will try to consider the common problems with processor fans, power supply, video cards and computer cases.

PC (case) fan; laptop processor cooling fan

procesor fan

procesor fan

Symptoms:

1. Noise from the fan – this is a common problem when starting the PC. The reason in most cases is the lack of lubricating oil on the bearing or the sleeve (depending on the type of fan)

2. The vane stops – due to ejected lubricant and / or dirt on the bearing or the sleeve. This leads to heating or overheating of components. I would advise you to examine the machine from time to time (once in one or two months), especially in the summer when it is hot, and if you notice a failure or a suspicious noise of the fan, you need to take action.

3. Absence of power supply to the fan.

4. Dust

What can be done:

1. The cheapest option is to lubricate the bearing or the sleeve. This is not recommended, but if there is no other option, this is a temporary solution.

– Remove the sticker on the fan. Then, if there is a cap protecting the axis, remove it, too.

– Take fine machine oil and put a single drop.

– Move the vane until you feel that it moves without effort.

– Wipe the oil on the fan housing so that you can put the sticker on again.

– Mount and test the fan.
2. Purchase a new fan with the same characteristics at the nearest electronics store. Itisadvisable.

3. Clean with a soft brush (for painting or drawing) the dust on the vane and on the support bracket.
4. If you have done everything described above and the fan still does not rotate, the reason may be that it doesn’t get power supply. Or maybe it cannot receive the information properly (the processor fan and some video cards have the option for revolution regulation and stop-start functions).

– You have to check whether there is power supply using a multi-meter. Usually the problem is in the power supply unit of the PC and replacing it solves the problem.

– Another option is to check the settings in the BIOS. Most often case fans can be switched on and off from the BIOS.