Dec 132016
 

Много често при избор на инвертор възниква въпроса, трябва ли да купувам инвертор с истинска (реална) синусоида или да избера такъв, с модифицирана (квази) синусоида, който е доста по-евтин? Тук вече сме обяснили как се избира мощността на инвертора, в зависимост от характера на товара. Сега ще обясним по-подробно, кога се налага използването на инвертор с реална синусоида.

  1. Какво е инвертор с реална синосуида (Pure sine wave invertor)?

sinewafe

Изходното напрежение на инвертора с реална синосуида има формата на синусоидата на променливото напрежение в обществената електрическа мрежа. При синусоидална промяна на напрежението, то се покачва и спада плавнo (плавно се променя фазовия ъгъл) и също променя своята полярност моментално, когато синосуидата пресича 0 волта.

 

  1. Какво е инвертор с модифицирана синосуида (Modified Sine- wave invertor)?

MODIFIED-SINE-WAVE

При инверторите с модифицирана синусоида напрежението се покачва и спада рязко (ъгълът на фазата се променя рязко) и то остава на 0 волта за известно време, преди да промени своята полярност.

 

  1. Какви са предимствата на инверторите с реална синосуида?

Изходната вълнова форма е синосуидална вълна с много ниско хармонично изкривяване и ефективно предаване на електрическата енергия както на обществената електрическа мрежа.

Индуктивни товари като микровълнови печки и двигатели работят по-бързо, по-тихо и по-ефективно като не загряват много при работа.

Намалява се акустичния и електрическия шум на вентилатори, флуоресцентни лампи, аудио усилватели, телевизори, факсове и телефонни секретари.

Предотвратява се крашването на компютри, странни разпечатки от принтери и нередни образи на монитори.

  1. Кои устройства няма да функционират правилно с инвертор с модифицирана синосуида?

Всяко устройство, което използва контролен механизъм, отчитащ фазата на напрежението (регулиране на напрежение / контрол на скорост) или моментното пресичане на нулата на напрежението (за управления по време) няма да работи правилно с инвертор с модифицирана синусоидална форма. Също така, тъй като модифицираната синосуидална вълна е форма на квадратна вълна, тя се състои от множество синосуиди на нечетни хармоници (кратни) на основната честота на синусоидата. Например за 60 Hz основна честота модифицирана синусоида ще се състои от вълни с нечетни хармонични честоти на третата (180 Hz), петата (300 Hz.), седмата (420 Hz.) и така нататък хармонични. Високочестотното съдържание на хармоници в модифицирана синусоида води до засилени радио смущения, по-силен ефект на загряване в електромотори / микровълнови печки и претоварване поради намаляване на съпротивлението на филтриращи кондензатори, кондензатори за подобряване на фактора на мощността.

modified-sine-wave-vs-pure-sine-wave

Някои примери на устройства, които не могат да работят правилно с модифицирана синусоида и също може да се повредят, са дадени по-долу:

– Лазерните принтери, копирни машини, магнитно-оптични дискове;

– Вградените часовници в устройства като радиочасовници, будилници, кафемашини, хлебопекарни, микровълнови печки и т.н., може да не отчитат или запазват времето правилно;

– Устройства за контрол на изходното напрежение като димери, регулатори на вентилатори и скорост на електромотори може да не работят правилно или изобщо да не работят;

– Шевни машини с контрол на скоростта и/или микропроцесорно управление;

– Устройства без трансформатор с капацитивен вход за захранването (импулсни захранвания) като: (I) самобръсначки, фенерчета, нощни лампи, детектори за дим и т.н.

(II) зарядни устройства за акумулаторни батерии, ръчни електрически инструменти могат да се повредят.

– Устройствата, които използват радиочестотни сигнали, пренасяни по електрическата мрежа;

– Някои нови пещи с микропроцесорно управление;

– Газоразрядни (HID) лампи като метал-халогенни лампи могат да се повредят.

– Някои флуоресцентни лампи / осветителни тела, които имат кондензатори за корекция на фактора на мощността.

Освен това инверторът може да се изключи и да покаже претоварване.

Jul 182014
 

Много хора си мислят, че поставянето на соларна система е сложно, скъпо и слабоефективно и поради тази причина все още нямат такава. Има разбира се случаи, при които поставянето на фотоволтаични устройства е наложително и тогава и скептиците се заемат с инсталирането им. Едва тогава разбират, че: първо – има много написано по въпроса; второ – никак не е трудно и трето, но не по значение – ползите са много и дълготрайни. Нека съвсем простичко анализираме, от какво имаме нужда за получаване на безплатен ток от слънцето, с други думи, какво включва понятието соларна система? От какво се състои тя?

Всеки фотоволтаичен източник на ток трябва да има: соларен панел (фотоволтаична клетка), акумулатор, свързващи проводници с определено сечение и определен вид, консуматори, предвидени да получават ток от преобразуването на слънчевите лъчи в електричество, един инвертор на напрежение ако консуматорите са на 220 волта и едно устройство, което да контролира процесите наречено контролер на соларни панели.

kontroler

За да изберете правилно мощността на соларния панел, акумулатора и инвертора е добре да използвате удобният и лесен за работа  калкулатор за изчисление на мощност на соларни панели

Соларният контролер следи състоянието на заряд на акумулатора, управлява зарядните процеси и може да включва и изключва консуматора. По този начин акумулаторът се използва оптимално и значително се увеличава експлоатационния му срок. Контролерът, освен това предпазва системата от презареждане, от дълбок разряд на акумулатора, както и от обратен ток към соларния панел. Обикновено контролерът има 6 клеми групирани по чифтове със съответните означения.

kontroler2

На една от двойките се свързва акумулатора, като е задължително, при свързване, да се започне именно от него. На втората двойка клеми, трябва да се свърже соларния панел, а на третата – консуматорът ако е на 12 волта, или инверторът, ако искаме да захранваме консуматори на 220 VAC. Има строго съответствие между мощността на соларния панел, мощността на акумулатора, размерът на тока, който може да протече през контролера, общата мощността на консуматорите, включвани едновременно към фотоволтаичната система, както и сечението на кабелите, с които се свързват всички компоненти. Ако не се спази това съответствие на мощностите, както и последователността на свързване към контролера на другите устройства – системата ще изгори. Важно е да се знае, че при примерна дължина на кабелите от 10 метра, при номинален зареждащ ток на контролера от 10 А, сечението на свързващият проводник трябва да е 6mm2 или повече. При големина на зареждащият ток на контролера от 8 А – сечението трябва да е 5 mm2, при ток 6 А – 3mm2 и съответно при зареждащ ток от 5 А, сечението на свързващите проводници не може да е по-малко от 3mm2. Кабелите за соларни панели са специални. Поради това, че ще работят на открито и при резки температурни колебания, излагане продължително на силни слънчеви лъчи, дъжд, сняг и други атмосферни влияния, те имат изключително стабилна изолация, специално подсигурена срещу продължително излагане на UV – лъчи. Цената им е относително по-висока, от тази на обикновените захранващи проводници, но специалистите препоръчват да се използват именно този тип проводници, поради качествата им. Особено важно е, когато се свързва към системата фотоволтаичният панел, той да бъде покрит с непрозрачна материя, за да се предотврати генерирането на електроенергия в течение на процеса на свързване. При свързване, винаги свързвайте първо положителния полюс, а след това отрицателния, като това се отнася както за соларния панел, така и за акумулатора и консуматора.

Повечето контролери на соларни панели имат различна светлинна индикация, за състоянието, в което се намира системата, така че ползвателят на контролера да бъде информиран във всеки един момент с колко ток разполага. Има консуматори, които е недопустимо да бъдат изключвани от контролера, като например аварийно осветление, охранително-сигнализационни системи и др. Тогава те могат да бъдат включени директно към акумулаторната батерия, но трябва да се има предвид, че тогава контролерът няма да може да предпази акумулатора от дълбок разряд и трябва да се обезопаси допълнително.

Контролерите на соларни панели, освен всичко друго, имат и специални изисквания за тяхното разположение. Така например, контролерите не трябва да се монтират на открито или във влажни помещения. Не трябва да бъде поставен на пряко изложение на слънчеви лъчи. Трябва да бъде монтирани на стена или хоризонтална повърхност с отстояние от поне 10 cm до най-близкият предмет, за да се осигури естествена конвекция на въздуха. Добре е контролерът да се монтира близо до акумулатора, но на разстояние не по-малко от 30 cm.

Контролерите не изискват специално обслужване, т.е. те са необслужваеми, макар че веднъж годишно е добре да се направи профилактика на цялата система, да се отстрани евентуален прах и мръсотия и да се притегнат свързващите винтове.

Има контролери работещи с различни напрежения: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Друг параметър, който е от изключително значение при избор на контролер е неговата собствена консумация Качествените контролери се отличават с много ниска собствена консумация от порядъка на 4 mA. По скъпите модели могат да бъдат програмируеми, да се управляват дистанционно и пр. Разбира се може да се свързват повече от един соларен панел към контролера, като се съобразяваме с общата мощност на контролера и начина на свързване на панелите (последователно, паралелно или смесено.)

Изборът на надежден и качествен контролер е е дно от най-важните условия за дълга и ефективна работа на цялата соларна система. Важно е да се провери дали избраният уред съответства на DIN EN ISO 900-2000  или подобен стандарт, да е закупен от реномирана фирма с традиции в продажбата на фотоволтаични системи като Викиват и да е съобразен като капацитет с мощността на соларната система. Както се вижда от този текст няма нищо сложно в инсталацията на соларна система, а най-хубавото идва след това, когато токът който произвежда е напълно безплатен. При все по-нарастващите цени на елктрическата енергия, популярността на системи произвеждащи еленергия от слънцето вятъра и други възстановяеми източници, ще нараства.

 

Dec 272013
 

Да се върнем на понятието инвертор, конвертор, преобразувател или още трансфертер или инвертер. Всъщност това са многото имена на едно и също устройство. Някои от тях са транслитерации на наименованието му от английски (конвертор) или руски (трансфертер) и за да е още по-сложно, казвайки само инвертор, може да се имат предвид поне три принципно различни устройства, на които няма да се спирам специално: инвертор климатик, инвертор електрожен и инвертор за соларни системи с UPS, освен това нека не забравяме че има и трифазен инвертор. Стана ли ясно? :)

Щом е ясно, нека минем на втората част от въпроса, а именно: „как се ползва“?

инвертор

Инвертор с истинска синусоида

 

В първата част от статията обърнахме специално внимание на рисковете от претоварване на инвертора поради непознаване или несъобразяване с характера на товара. Има обаче и други не по-малко сериозни опасности, с които трябва да се съобразим преди и по време на експлоатация на преобразувателя на напрежение.

Схема на свързване

Схема на свързване

На първо място като всеки електрически уред той се влияе негативно от прах, висока околна температура, напр. над 40 градуса, висока влажност, над 90% и други замърсявания възпрепятстващи нормалната конвекция на охлаждащия, устройството, въздушен поток. По-мощните инвертори имат вграден вентилатор, който се включва автоматично при по-продължителна работа и по тежък режим, за да го предпазят от прегряване, затова е важно да не се поставят предмети препречващи въздуха, издухван от вентилатора навън. Добре е да се остави пространство около 10 sm около инвертора; да се постави на суха, равна чиста повърхност, да не се потапя във вода, както и да се пази от дъжд и влага. Трябва да се обърне специално внимание на кабелите, свързващи инвертора със захранващия акумулатор. Те трябва да са правилно оразмерени, т.е. да имат сечение релевантно на мощността на инвертора. Ако кабелите не са оразмерени правилно те ще греят. Кабелите освен това трябва да отговарят на стандартите, да не са с повредена изолация или прекъснати жила. Има освен това специални изисквания за безопасност за работа с и около акумулатори. Едно от тях е да не се пуши и да не се пали огън, друго – да не се поставят върху тях метални предмети, които могат да доведат до късо съединение. Вашите метални украшения като дълги ланци, гривни и др. могат при допир до плюса и минуса на акумулатора да предизвикат късо и да доведат до изгаряния. При включване към инвертора на устройства с голям пусков ток, това може да доведе до пик, при който инвертора да изключи и ако в същото време има включен компютър и работите с данни, той също може да изключи (ако не е лаптоп )и това да доведе да загубата на данните.

В заключение може да се каже, че инверторът на напрежение е едно много практично и полезно устройство осигуряващо мрежово напрежение там, където няма електрическа мрежа. Това определено създава по-голяма независимост на отдалечени и неелектрифицирани места. Също може да бъде устройство, в което ако има вградено UPS, непрекъсваемо токозахранване, то този инвертор може да се използва в локално парно, камини с водни ризи и други системи за домашна автоматизация, спирането на захранването до които, може да доведе до тежки и скъпоструващи аварии.

Dec 182013
 

Да започнем с инвертор.

 

converter

Инвертори за напрежение от 12 VDC към 220 VAC, с мощност до 4000W, с и без UPS с модифицирана и истинска синусоида

Дори да потърсите в уикипедия ще откриете едва десетина реда за това иначе доста полезно устройство. Самото му название показва, че нещо обръща, инвертира (лат. inverto), често хората го наричат инвертор за кола или инвертор за камион. Ако трябва по-стриктно да го назовем, ще стане ясно и какво се инвертира, защото пълното му название е инвертор на напрежение. Ще го намерите и като DC/AC converter в англоезични текстове. Така разбираме и какво прави: преобразува постояннотоковото напрежение например от акумулатора в променливотоково  220 V ( 50 Hz ) с цел захранване на различни консуматори работещи с мрежово напрежение. Този тип инвертори започват да стават много търсени в началото на лятото, особено от хората изкушени от къмпингуване „на диво“, т.е. на места, където няма наблизо електрическо захранване. Трябва ви един сравнително мощен акумулатор и един инвертор със средна мощност от типа на 400-500-600 W и ще можете да си зареждате лаптопа или вечер да гледате филм по LED телевизора, както и да имате светлина вечер от икономична LED лампа с мощност 3.5 W.

Инверторите на напрежение са с модифицирана и с истинска (пълна) синусоида, като вторите са в пъти по-скъпи. За обикновените домашни уреди модифицираната (опростена) синусоида е достатъчна, макар че уредите, в чието устройство има двигатели ще имат по-високо ниво на шума. Модифицираната синусоида има трапецовиден вид на вълната на напрежението. Истинска синусоида се изисква при измервателни уреди, в медицинската техника, при телекомуникационни устройства или лабораторни уреди.форама на напрежението на инвертор с истинска синусоидасинусоида

Повече главоболия предизвиква правилният избор на мощност на инвертора. Проблемът идва от това, че трябва да сме наясно с вида на товара (консуматорите). Ако повечето от консуматорите са с преобладаваща активна съставка на товара, то може да изберем инвертор с около 20 % резерв по мощност. Това означава, че инвертора трябва да има с 1/5 по-висока мощност от сбора на мощностите на всички включени електроуреди след него. Ако обаче товара е с реактивен характер (индуктивен или капацитивен), то инвертора трябва да е с 3 до 5 пъти по-голяма мощност от тази на устройствата включени на изхода му, иначе може да го претоварим и да се включи защитата му. Как обаче да познаем какъв е вида на мощността на една електрическа кафеварка или кафемелачка например или на електрическата самобръсначка? Всъщност за непрофесионалистите има някои елементарни ориентири, при които няма да се налага да мерите фактора на мощността cos Ф. Ако в уреда, който включвате има електрически двигател или трансформатор, той е с реактивен товар и трябва да умножите мощността написана на капака му по три. Следователно кафеварката е активен товар, а кафемелачката – индуктивен. Самобръсначката също е индуктивен. Лаптопа също се захранва през адаптор, в състава на който е включен трансформатор, но той е сравнително малък и няма да повлия съществено изчисляването на нужната мощност на инвертора. Практически всеки лаптоп може да захраните с инвертор с мощност 300 W и по-голяма  в зависимост от консумацията на батерията в режим на заряд. Бормашини, помпи, винтоверти, ъглошлайфи, центрофуги, хладилници с мотор, климатици, аспиратори и др. са все индуктивности.

Инверторите имат три вида мощности. Една постоянна, която могат да поддържат за много дълъг период от време. Точно тази мощност се приема за номиналната мощност на инвертора и се изписва върху корпуса му с големи цифри. Втората, е мощност малко по-голяма от нея (около 20-30%), която всеки инвертор може да осигури за не-повече от половин час и една трета – пикова (моментна), която е до два пъти по-голяма от номиналната, но може да се отдава само за няколко милисекунди. Тя също е важна, защото служи при осигуряването на достатъчно мощност в пусков режим на електродвигатели или капацитивни товари.

Jul 232013
 

Power supply sources are among the electronic devices that are most used in laboratories for testing various household and industrial appliances and equipment. A power supply unit can be defined as a source which supplies energy and power. Unlike industrial energy sources, such as hydroelectric power plants, heating or renewable energy, we are going to focus only on power supplies that are used for testing and evaluating the parameters of an appliance or an electronic circuit, and we are going to make a research of the possible development of the investigated object.
The initial division of power units can be done according to the type and specifications of their input and output signal:
AC input – DC output (adapters, desk power supplies for laboratories, chargers for batteries);
AC input – AC output (separating transformers, AC laboratory desk power supplies with amendable secondary voltage – automatic transformers, frequency inverters);
AC input – a combination of AC-DC outputs.
DC input – DC output (DC-DC converter);
DC input – AC output (inverter, generator).
We would like to clarify that the word „desk“ means not only easily transportable equipment, as several devices discussed below have very high weight, but also shows the purpose of use, i.e. the devices are used on desks in laboratory and engineering test configurations.

Adjustable AC-AC power supply unit

When testing electrical equipment powered by alternating voltage, it is often necessary to assess how the equipment will react when subjected to higher than the nominal voltage, and also when subjected to lower than the nominal voltage. Standard voltage variations are +/- 10%, but the deviation during actual operation can be greater if we connect a very powerful consumer to the same line, so it is important to test the equipment with voltages beyond its standard fluctuations. Sometimes an engineer-constructor in the process of designing a new device needs to test it with stress (peak) values ​​in order to eliminate the weaknesses occurring during the test, and thus to make it resistant to more extreme loads, thereby considerably extending its life.

AC-AC+DC sinhro

Laboratory power supplies with synchronous AC-DC output and AC output

For this purpose we need an AC power supply device with adjustable output voltage. Another possible use of the adjustable power supply unit is to see what happens with the electronics, when the test device is connected for a long time through a very long power cord (or extension), which has some voltage drop or the electrical circuit cannot maintain standard nominal values ​​of current and voltage. The latter is characteristic for consumers which are remote from the power substation, usually in holiday areas or suburbs. The electronic device is reached by voltage whose values ​​are lower than those which were set when the equipment was designed and this continues for a long time. An AC-AC power supply unit can operate similarly to test various devices before they are put on the conveyor.

The change of the output voltage in the power supply unit is accomplished by switching individual coils or through the use of an autotransformer. The typical front panel of a power supply unit usually has an ammeter, voltmeter and / or power meter, a commutator of different voltages or a rotary potentiometer for gradual voltage alternation. There are also sockets or terminals for several different channels or even some type of contact, a commutator between the channels and a power button for switching the unit. If necessary, the adjustable AC-AC power supply unit or one of its channels can be used for switching and gradually adjusting a soldering iron.

 Adjustable AC-DC power supply

An AC-DC power supply is the widespread adapter, also called a battery eliminator. This name describes their main function – to replace the batteries with the huge advantage that the power supply can change the value of the output DC voltage and is typically much more powerful than a universal adapter, for example. On its front panel there is usually a commutator of the main DC voltages, a switching button and sockets for connecting the DC consumer (e.g. for a banana plug). A special case of this power supply is a charger for a car battery, but it can also be used to power radios, car stereos, etc.

DC supply

Laboratory linear single-channel DC power supply with LED indication and gradual adjustment of current and voltage

One variation of this type of power supply unit is a power supply device which maintains constant (stabilized) voltage, irrespective of the magnitude and the alteration of the load (constant voltage supply). These devices are also adjustable, so their front panel is equipped not only with a voltage regulator but also with a voltmeter, and occasionally an ammeter, by which the voltage is set. They can have one or more single outputs, and an option to connect the device to a more precise measuring system. This unit can also work as a replacement of batteries (battery eliminator), if necessary.
The next version of AC-DC adjustable power supply is a power supply unit, the output of which is fed with constant voltage and constant current (constant voltage / constant current supply). These devices are very common and are present in all electrical laboratories, research centers, university laboratories, telecommunications and automation. They are made of electronic components and modules, selected at very high standards for quality and precision. The output provides stabilized output voltage, and stabilized output constant current and they can be adjusted gradually and independently of each other.

2chanel DC supply

Laboratory two-channel linear DC power supply

The source of  stabilized constant voltage and constant current is made of a step-down transformer, a rectifier and a filtering unit, a source of comparison voltage, a circuit for comparison of stabilized voltage and respectively stabilized current, an amplifier, a stabilizer, a circuit for DC measuring, etc. When the output voltage changes due to changes of the supply voltage or the current through the load, the alternating signal is compared with the comparison voltage by means of the scheme for measuring stabilized voltage, then the error signal is amplified by the amplifier for comparison and is fed to the amplifier as a control signal (positive feedback) in order to change the output voltage to a specified value. The amplifier for comparison consists of an operational amplifier with high amplification, so that it is able to make the stabilization even at small voltage changes. Devices of this type can be connected both in series and in parallel so that there are higher voltages or currents.

A variation of this laboratory linear DC power supply is when the device is equipped with two, three or more outputs (multiple output supply). This laboratory linear DC power supply can be programmable, as we will mention further in the text, its two channels can be connected in parallel and in series, depending on the purpose of measurement. Contemporary power supplies are equipped with LED screens, which display the parameters of current and voltage of both channels, buttons for gradual regulation of voltage and current of the front panel, protections against overloads and current rush, cooling system, etc. The more expensive power supply units also memorize the settings made in previous measurements, which is very useful during repetitive tests.

Thus we gradually come to the next category of power supplies – programmable linear DC power supply units.

These are DC power supplies, equipped with their own software, participating in a computer controlled system for testing or production. These laboratory devices work with different types of interfaces, the most common of which are: IEEE-488, also known as GPIB. Another popular interface is RS-232, and in the various units are used some network interfaces, e.g. Ethernet, USB interfaces, etc. These devices have detailed instructions regarding the interface, with which they work for the user’s facilitation. The computer connection is also useful because it gives the opportunity to download volt-ampere characteristics of the studied device easily and quickly.

In the next part of the article we will focus on how you can choose your required power supply, pulse power supply units, which are indispensable, brief summarized instructions on how to work with the most common power supplies, control of the technical characteristics of EFT, avoiding pulsation and extraneous noise, achieving the highest precision of a device, selecting operation mode, etc. We will look three-phase power supplies with high power and DC-DC power.

Aug 192012
 

 

 

Many people think that the installation of a solar system is complicated, expensive and of limited efficiency and therefore they do not yet have one. There are of course cases when the placement of photovoltaic devices is necessary and then even skeptics install them. Only then they realize that: first – there is lots of information on the subject; Second – it is not difficult at all and third, but not least important – the benefits are numerous and sustainable. Let’s just simply analyze what we need to get free electricity from the sun, in other words, what does a solar system mean? What does it consist of?
Each photovoltaic current source must have: a solar panel (a photovoltaic cell) a battery, specific connecting wires having a particular section , consumers designed to aborb power from the conversion of sunlight into electricity, a voltage inverter, if consumers are of 220 volts and a device to control the processes, which is called solar panels controller.
kontroler

In order to select the proper power of the solar panel, the battery and the inverter, we recommend the convenient and easy to use calculator of the power of solar panels.
The solar controller monitors the state of the battery’s charge, it manages the charging processes, and it can switch on and off the consumer. Thus, the battery is used in an optimal way and its durability considerably increases. Moreover, the controller protects the system from overcharging, from deep discharge of the battery, as well as from reverse current to the solar panel. Usually the controller has six terminals grouped in pairs with the corresponding indications.

kontroler2

The batteryhas to be connected to one of the pairs, and it is obligatory that we start connecting namely the battery. We have to connect the solar panel to the second pair of terminals, and to the third pair we need to connect the consumer, if it is on 12 volts or the inverter, if we want to power consumers to 220 VAC. There is a clear correspondence between the power of the solar panel, the power of the battery, the size of the current that can flow through the controller, the total power of the consumers that are connected simultaneously to the photovoltaic system, as well as the section of the cables that connect all components. If you do not observe the power correspondence and the specified successiveness in connecting the devices to the controller – the system will burn. It is good to know that given a cable length of 10 meters, with a nominal charging current of the controller of 10A, the cross section of the connecting wire has to be 6mm2 or more.

 

When the size of the charging current of the controller is 8 A – the cross section must be 5 mm2, when the current is 6 A – 3mm2 and respectively at charging current of 5 A, the cross-section of the connecting wires can’t be less than 3mm2. The cables for solar panels are special. As they work outdoors in extreme temperature fluctuations, prolonged exposure to strong sunlight, rain, snow and other weather conditions, they have extremely stable insulation specially protected against prolonged exposure to UV-rays. Their price is relatively higher than that of conventional power cables, but experts recommend using this particular type of wires because of their qualities. When connecting the photovoltaic panel to the system, it is very important that it is covered with an opaque material in order to prevent the generation of electricity in the course of the connection process. Always connect the positive terminal first, then the negative, and it applies not only to the solar panel, but also to the battery and the consumer.

 

Most solar panel controllers have different light indications in order to keep the user of the controller informed at any time about the amount of electricity available. Some consumers, for ex. emergency lighting, security- signaling systems and others are not supposed to be disconnected from the controller. They can be connected directly to the battery, but it should be borne in mind that in this case the controller will not be able to prevent the battery from deep discharging and therefore it needs to be further secured.
Solar panel controllers, among other things, have special requirements regarding their location. For example, the controller must not be installed outdoors or in damp areas. It must not be placed in direct exposure to sunlight. The controller must be mounted on a wall or a flat surface with a distance of at least 10 cm to the nearest object to provide natural air convection. It is recommended that the controller is mounted near the battery, but at a distance not less than 30 cm.
Controllers do not require special service, i.e. they are maintenance-free, although preventive maintenance of the entire system is recommended once a year so that dirt and dust can be removed and the connecting screws – tightened.
Different controllers work with different voltages: 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Another parameter that is crucial in the selection of a controller is its own consumption. Quality controllers are characterized by very low own consumption of about 4 mA. More expensive models can be programmed, controlled remotely, etc. Of course, you can connect more than one solar panel to the controller, taking into account the total power of the controller and the way the panels are connected (series, parallel or mixed connection).
Choosing a reliable and quality controller is one of the most important preconditions for long and efficient operation of the entire solar system. It is important to verify whether the selected device corresponds to DIN EN ISO 900-2000 or a similar standard, whether it is purchased from a reputable company with traditions in the sale of PV systems, such as Vikiwat Ltd. and whether it is consistent with the power capacity of the solar system. As you can see there is nothing complicated about installing a solar system, and the best comes next as the produced current is completely free. As prices of electric energy constantly increase, the popularity of systems producing energy from the sun, wind and other renewable sources will increase.