Jan 312014
 

 

Светлината

kolbreac1 Както всички знаем светлината е видимата част от електромагнитното излъчване. Дължината на вълната видима като светлина за човешката ретина е в диапазона от 380-400 до 760-780 nm. По-късата дължина на вълната е в ултравиолетовата част на излъчването, а по-дългата – в инфрачервената част, която се възприема и като топлина. Съвременните представи за светлината са, че тя има корпускулярно-вълнови характер. Т.е. светлината от една страна може да се разглежда като електромагнитна вълна, разпространяваща се във вакум с постоянна скорост, а от друга, като поток фотони частици с определена енергия, импулс, момент на импулса и собствена маса равна на нула (в покой). Светлината за разлика от звука може да се разпространява и във вакум. Средата, в която се разпространява светлината влияе  на нейната скорост. Скоростта, с която светлината се разпространява във вакум е константа и е 299 792 458 m/s. Тя е толкова неизменна, че вече дори основната мерна единица – метъра се измерва с разстоянието, което светлината изминава за определено време. Така скоростта на светлината става фундаментална физична величина с абсолютна стойност. Имаме два вида източници на светлина: естествени (звездите, светкавиците, галактиките, полярното сияние, луната и слънцето), естествени източници са и животни и растения, излъчващи светлина, като светулките, някои риби, гъби и насекоми (биолуминисценция), някои химични елементи при определени условия също светят (хемилуминесценция) и изкуствени източници: това е светлина създадена по изкуствен път от човека, като се започне от факли, свещи, огън и се стигне до електрически източници на светлина. Най-яркият и мощен източник на светлина е лазерът. Той е източник на монохроматична, кохерентна, насочена светлина. Изпуска тънък, добре насочен сноп с постоянна дължина на вълната (еднакъв цвят), постоянна фаза и голяма яркост, а най-разпространен, все още е, обикновената електрическа крушка с нажежаема жичка. Крушката, както често се нарича от повечето хора електрическата лампа с едисонова жичка, е изобретена от едноименния физик и използва ефекта на загряване и отделяне на светлина на електрически проводник с високо съпротивление, когато през него преминава електрически ток. Други видове лампи са луминисцентните лампи, метал-халогенните лампи, натриевите лампи, живачни лампи и LED лампите.

Основни характеристики на светлината

1. Светлинен поток, който се измерва в лумени (lm), един лумен е равен на светлинния поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела. и съпоставен с консумацията във ватове (W), е основен показател за енергоефективността на лампите. Например при обикновената крушка при консумация от 100W, светлинният поток е 1300-1530lm. При енергоспестяваща лампа от типа CFL, при 20W получаваме 1100lm, т.е. 55lm/W, затова често се казва, че енергоспестяващата крушка е 5 пъти по-ефективна от обикновената. При LED лампите имаме още по-голяма ефективност от порядъка на 90 до 160lm/W. Разбира се има модели, при които това съотношение е дори по-голямо и обратно. 2. Интензитет – силата на светлината се измерва в кандела (равна на интензитета на светлината в дадено направление от източник на монохроматично лъчение с честота 540·1012 херца, енергийната сила на светлината на който в това направление е (1/683) W/sr.) Тази честота съответства на зеления цвят, към който човешкото око е най-чувствително. Думата candela идва от латинската дума за свещ, защото е приблизително равна на силата на светлината, излъчвана от една свещ. Затова преди време силата на светлината се е определяла в свещи. Сега това е вече остаряло. Така например, една лампа с нажежаема жичка с мощност 100W е с интензитет на светлината 100cd, но една LED лампа с мощност 5W има 30cd интензитет.

спектър

Дължина на електромагнитната вълна и приложението и в някои устройства.

3. Дължина на вълната – наричана и период във физиката, представлява разстоянието между два съседни максимума (или минимума) в синусоидата на вълната. Броят на вълните за единица време се нарича честота. При светлината имаме ултравиолетови лъчи, видима светлина и инфрачервена светлина, ако разширим диапазона стигаме до радиовълни, рентгенови и гама лъчи.

spectral_responses2

Дължината на вълната във функция от интензитета за някои от най-разпространените видове лампи е показана на фигура 1. Ако трябва да анализираме светлинния спектър във видимата част от дължината на вълната на различните лампи, съотнесен към спектъра на дневната светлина, ще забележим, че докато при дневната (слънчевата) светлина имаме сравнително равномерен интензитет при всички дължини, при лампата с едисонова жичка, при дължини на вълната в ултравиолетовия и синия спектър интензивността (силата на светене) е доста по-слаба и се увеличава постепенно, като в червената и инфрачервената част на спектъра интензитета е дори по-голям от този на дневната светлина. Основният недостатък на обикновената крушка е, че при нея приблизително 95% от енергията, консумирана от лампата, се отделя като топлина, което се вижда и от графиката, а само 5% – като видима светлина. Флуоресцентната или луминесцентната лампа, както е показано на фиг.1 има доста дупки в спектъра и е с най-слабите показатели от всички показани лампи. Халогенната лампа, известна също като волфрамова халогенна лампа или кварцова йодна лампа, представлява крушка с нажежаема жичка, в която има добавен малко количество халоген, например йод или бром. Комбинацията от халогенния газ и нажежаемата волфрамова нишка произвежда халогенна циклична химична реакция, която отново отлага изпарения волфрам обратно върху нишката, увеличавайки нейния живота и поддържа чистотата на обвивката. При нея спектъра е много близък до този на слънчевата светлина, като единствената разлика е във синята част на спектъра, където интензитета е много нисък, затова и светлината от халогенните лампи ни изглежда малко жълта, затова и има пик в спектъра на този вид крушки именно в тази зона на спектъра. LED лампите, на които ще се спрем по-подробно по-нататък в изложението имат спектър различен за различният вид светодиодни лампи. При студено бялата светодиодна лампа имаме максимум в спектъра около 450nm дължина на вълната (синия спектър), докато при топло-бялата LED лампа пикът е при 550nm дължина на вълната и обърнете внимание на резкия спад в синята част на спектъра, което води до топло-бялата светлина, излъчвана от този вид LED лампи. Изводът е, че ако съчетаем студено бели и топло бели LED лампи ще наподобим силно спектъра на слънчевата светлина.

4. Цветна температура –  наричана още спектрофотометрична или колориметрична температура, характеризира интензитета на излъчването на източника на светлина , като функция от дължината на вълната в оптичния диапазон. Съгласно формулата на Планк , цветната температура се определя като температура на абсолютно черно тяло , при което то излъчва радиация от същия цветен тон, какъвто е на разглежданото лъчение. Характеризира относителният дял излъчване с определен цвят в източник на видима светлина. Използва се в колориметрията, астрофизика (изследване на разпределението на енергията в спектъра на звездите ) и се измерва в Келвин. Един келвинов градус е равен на един целзиев градус, но двете скали са изместени една спрямо друга (°C = K – 273,15). Цветната температура характеризира спектралния състав на източника на светлина.

533px-PlanckianLocus

фиг.2

За да стане по-ясно ще дадем примери: обикновената парафинова свещ има цветна температура от 1900 К, лампите с нажежаема жичка – 2700 – 3000 К, халогенните лампи – 3500 К, лампи за осветяване на витрините с месо в магазините (имат засилен интензитет в червената част на спектъра) –  3890 К, луминесцентните лампи 4500 – 6500, дневна светлина (средно) – 5200 К, дневна светлина при облачно време 6500 К, лампа за аквариуми (имат актиниево син оттенък) 10 000 К, ясно синьо небе през зимата  15 000 K, синьо небе в полярните ширини20 000 K.

colors

фиг.3

5. Осветеност – характеризира отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхност, и площта и. Измерва се в лукс, означава се с lx и е равна на 1 лумен на квадратен метър). Количеството светлина, отразено от повърхността, се нарича яркост.

Как да четем написаното върху опаковките на лампите. Някои сравнения.

1. Произведената светлина в лумени. Ако разделите посочените лумени на ватовете на крушката ще получите нейната ефективност. За база може да се ползва крушка с нажежаема жичка: 100W съответстват 1300-1530 лумена, на крушка от 75W – 920-1060 лумена, на 60W – 700-810 лумена, на 40W – 410-470 лумена, а на 25W – 220-250 лумена.

2. Продължителност на живота на лампите. Измерва се в часове. Обикновените лампи имат около 1000 h. LED лампите имат живот над 15 000 h. Енергоефективните лампи също имат дълъг живот, но той зависи от честото им включване и изключване. При чести комутации ресурса им рязко намалява.

3. Цвят на светлината. Това е подробно обяснената по-горе цветна температура. Обикновената лампа има единствено топло бяла светлина, докато при LED лампите цветната температура може да се избира между топло бяла  2700 К, студено бяла 5500-6500К, или неутрална-4000К най-близка до слънчевата. Най голяма ефективност се получава при студено бялата светлина.

4. Брой включвания и изключвания. Тази информация е особено важна за енергоспестяващите крушки. Не трябва да се инсталират стандартни компактни луминесцентни крушки (3000-6000 включвания или изключвания) на места като тоалетни или коридори със сензори за движение, където те ще бъдат включвани и изключвани често, т.е. над 3 пъти на ден. LED лампите нямат проблем с комутациите.

5. Време за достигане на максимална осветеност или бързина на загряване на лампата. Стандартните компактни луминесцентни лампи (енергоспестяващите) загряват сравнително по-бавно от обикновените и LED лампите.

6. Регулиране силата на светене, димируемост на лампата. Винаги проверявайте дали лампата е димируема ако смятате да я използвате в система с регулируемо осветление. Повечето стандартни енергоспестяващи лампи не са димируеми, но има и изключения.

7. Работна температура. Ако лампата се използва за външно осветление или в по-високи планински места през зимата може светлинния поток да намалее при ниски температури. По принцип енергоспестяващите лампи са по-чувствителни на промени на температурата и влажността.

8. Размери. Важно е да се провери размера на лампата, ако трябва да се постави на точно определено място с неголеми размери. Обикновено LED лампите са най-компактни от всички. От направените сравнения се налага извода, че в момента LED лампите са най-икономични, с най-добър светлинен спектър, с възможност за избор на цветна температура, компактни, с много дълъг живот, най-бързо загряващи и могат да ви спестят много пари.

LED лампи
led lamps

Различни модели LED лампи

LED лампите, наричани още светодиодни лампи са създадени на базата на светодиоди (LED). LED лампите имат дълъг живот и висока електрическа ефективност (много висок светлинен добив), която е няколко пъти по-висока от лампите с нажежаема жичка, и значително по-висока, отколкото повечето флуоресцентни лампи, а с някои чипове могат да достигнат излъчване повече от 150 лумена на ват.

Подобно на лампите с нажежаема жичка и за разлика от повечето флуоресцентни лампи (например тръбни и CFL), LED светлината след включване достига пълна яркост за милисекунди, без нужда от време за загряване. Живота на флуоресцентното осветление също така намалява с честото включване и изключване. Първоначална цена на LED лампата е обикновено по-висока от тази на обикновените лампи и съизмерима с цената на енергоспестяващите (CFL), но с продължаващите и днес изследвания в областта на органичните светодиоди (OLED) и полимерните светодиоди (PLED), цената за произведен лумен светлинен поток на устройството наречено LED лампа бързо намалява. За това допринася и лавинообразната им разпространение.
Някои LED лампи са направени, за да бъдат директно съвместими с цокъла на лампите с нажежаема жичка или луминесцентните лампи, като при подмяната на стандартните луминесцентни тръби с LED тръби в осветителните тела, задължително трябва са премахне дросела, стартера и всякаква електроника и да се подадат чисти 220 волта в двата края на LED пурата. На опаковката на LED лампата може да е показано количеството произведени лумени, консумацията на енергията във ватове, цветната температура в келвини или описание (напр. „топло бяло“), часовете живот, а понякога и еквивалентна мощност на лампа с нажежаема жичка.
LED lamps 120cm
Светодиодите не излъчват светлина във всички посоки, и тези техни характеристики свързани с посоката на светене са отразяват на проектирането на лампите, затова имаме лампи с насочен напред светлинен поток и такива с поток разпространяващ се във всички посоки (при него лампата изглежда като царевичен кочан).
led_lamp_corn
Светлинният поток на единичен светодиод е по-малък от този на лампата с нажежаема жичка и на компактните флуоресцентни лампи, затова в повечето случаи се използват повече светодиоди при проектирането на лампата. Вече все помощни версии на LED лампите стават достъпни като цена. Светодиодите са подложени на неблагоприятното влияние на високата температура, така че LED лампите с висока мощност обикновено включват в устройството си елементи за разсейване на топлината като радиатори и охлаждащи ребра.
LED_Lamp
LED лампите с общо предназначение обикновено са с бяла светлина. Светодиодите излъчват светлина в тази лента на дължината на вълните, чиито цвят е характерен за енергийната група на полупроводниковия материал, използван за да се направи LED. За да излъчват бяла светлина от светодиодите се изисква или смесване на светлината от червени, зелени и сини светодиоди, или с помощта на фосфор да се конвертира някоя от светлината на другите цветове.
original_32957
Белите LED лампи имат по-дългата продължителност на живота и по-висока ефективност (повече светлина за същото електричеството), отколкото другите видове осветление. LED източниците са компактни, което дава гъвкавост при проектиране на осветителните тела и отличен контрол върху разпределението на светлината с малки рефлектори или лещи. Поради малкия размер на светодиодите, контролът на пространственото разпределение на осветлението е изключително гъвкав и светлината и пространственото разпределение на LED излъчването може да бъде контролирано, без загуба на ефективност.
Led-Bulbs
Светодиодните лампи са направени да заемат мястото на лампите с нажежаема жичка с винтов цокъл или компактните флуоресцентни крушки (енергоспестяващите CFL). Тези лампи са изработени със стандартни за лампите цокли и форми, като например винтовия цокъл на обикновената крушка, формата MR16 с дву-пинова база, или цокъл GU5.3 (двупинова капачка) или GU10 (байонетен монтаж) и са направени съвместими с напрежението, което се подава към гнездата. Те включват схеми за коригиране на променливотоковата мощност и конвертиране на напрежението до подходяща стойност.
Някои модели LED крушки са съвместими с димери, използвани за лампи с нажежаема жичка.
LED lamps 2
LED лампите често имат като характеристика посока на светлината. Това прави използването им за художествено насочено осветление много подходящо. Използват се за осветяване на картини, замъци и църкви, подчертаване на орнаменти от фасадата и др. Лампите са намалили цените си  за няколко години в пъти и сега струват под 10лв., докато доскоро цената им беше над 50лв. Тези крушки са с по-голяма мощност и по-ефективни от компактните енергоспестяващи флуоресцентни крушки и се предлагат с продължителност на живота над 30 000 часа, но намаляват, ако работят при по-висока температура, отколкото е посочено. Лампите с нажежаема жичка имат типичен живот от 1000 часа, а компактните флуоресцентни лампи около 8000 часа.
LED крушките поддържат интензивността на произведената светлина до края на живота си. Интензитета обикновено може да падне по-малко от 10% след 6000 или повече часа на работа, и в най-лошия случай не повече от 15%. Светодиодните лампи се предлагат в разнообразие от цветови свойства. Покупната цена е по-висока в сравнение с тази на повечето други, но по-високата ефективност може да направи общата цена на притежание (покупната цена плюс разходите за електроенергия и смяна на крушки) по-ниски.
Светодиодните лампи граничат с възможността да бъдат приети като основен източник на светлина във всички случаи и напълно да заменят лампите с нажежаема жичка.
Aug 112013
 

LED tubes replace conventional fluorescent tubes, being over 2-3 times more economical and having 10 times longer life and better light current. They don’t contain harmful substances and they have a scattering angle of 270 degrees and therefore there is no need of costly and complex reflectors. LED tubes do not need a starter and a throttle or any other electronics because they operate at 220VAC, thanks to a built-in power supply unit. LED tubes light up immediately. The light emitted from a LED tube does not flicker and does not irritate the eyes, because it is very close to the daylight.

LED pura
LED tubes lighting doesn’t have the annoying hum that often accompanies the operation of fluorescent lamps. LED tubes are produced in the standard sizes of fluorescent lamps and can replace them after the shutdown of throttles, starters or other electronics necessary for the operation of fluorescent tubes.

LED pura siva

And if everything said so far is not enough to highlight the advantages of LED tubes to fluorescent tubes, we will add that LED tubes do not generate UV and IR rays, they have very low temperature and do not attract insects with their light. LED tubes, just like all other types of LED lamps, can be manufactured with cold white, warm white and neutral light.

They can also be transparent, which makes the diodes visible, and can also be opaque, which are preferable because their light is diffused and soft. For these advantages LED tubes are widely used in the lighting systems of offices, shops, hotels, shopping malls, schools, hospitals, office buildings, supermarkets, etc. When large objects are illuminated by hundreds of LED tubes, it is advisable that the power supply goes through a voltage stabilizer with power corresponding to the consumption. This is done because the electric-network voltage sometimes goes beyond the normal fluctuation margins, especially if the object is distant from the power transformer or if there are powerful consumers that commutate within the circuit.

стабилизатор на напрежение
The voltage stabilizer maintains the voltage in a narrow range and thus the LED tubes, which are connected after it, are protected and their lives are longer. Below you can see schematic diagrams showing how a fluorescent light fixture is adapted to work with LED tubes.

The first scheme shows a fluorescent tube connected to ballast, through which the power supply voltage passes. Once we have disconnected it from the mains, we unmount the electronic ballast and connect one pin to each end of the LED tube to phase and zero, respectively. The second scheme displays another case which is practically possible – a fluorescent fixture with a starter and electromagnetic throttle. We remove the starter and again supply power to two pins at both sides of the LED tube. In this case, the throttle is not removed. The LED tube can work without it, but it represents inductance, which due to its inertness to external changes can serve as a filter to changes in the mains voltage.

преработка на луминесцентно осветително тяло в LED тяло.

Recently, manufacturers of LED tubes started producing LED tubes with unilateral power supply. This does not complicate in any way the installation of the tube in the luminaire. We just have to watch for the indication written on the tube.

Untitled

Aug 032013
 

LED panels are a relatively new development of manufacturers of LED lighting, which appeared on the market to meet the demand for lighting for suspended ceilings. Before the invention of LED panels this function was performed by LED spotlights, but the light they emit is not completely homogenous in all parts of the room, and does not create the comfort, which is achieved with LED panels. Among other things, LED panels are mounted extremely easily – they just need to be put in the place of a standard element of the ceiling, and after that connected to the supply line.

product_large_56034
The initial construction of LED panels was a little rough and bulky, but soon manufacturers of LED started creating very thin and lightweight LED panels that can be mounted even in very shallow suspended ceilings, according to customer requirements. LED panels can be rectangular, square and round, with a large variety of sizes.

product_large_52293

The soft, pleasant and evenly distributed light which LED panels emit quickly made them a bestseller on the market for LED lighting. All this is combined with the other advantages of LED lighting – 100 times longer life than ordinary incandescent bulbs, as well as extremely high electricity saving, which in some models reaches over 90%.

product_large_56976

Other advantages of all LED lighting sources is that, unlike CFL lamps (known as energy-saving lamps) LED lamps do not need time to reach their maximum luminous flux, they aren’t affected by frequent commutation, like all other lamps,  they don’t pollute the environment, i.e. they are environmentally friendly because they don’t contain lead or mercury, they operate with low voltage and therefore are safe, unlike fluorescent tubes they are resistant to stroke and vibration, they don’t emit IR and UV rays, and have very low dazzling factor thanks to the scattered diffuse light provided by the lens surface of the panel.

product_large_47119

In warm weather LEDs do not additionally heat the room, like conventional incandescent bulbs, thereby reducing the consumption of air conditioning systems to cool the premises.

product_large_57624

Finally, let us note that LED panels’ light doesn’t flicker, which, even invisible to the eye, very quickly leads to fatigue, decreased ability to concentrate and irritability. This is an important advantage particularly in winter months when the natural daylight is not enough and we need to use additional lighting in offices almost during the whole day. Except in suspended ceilings, LED panels can be placed freely and hanging, which creates an opportunity for interesting interior design solutions. Sometimes LED panels are used in vertical walls separating two neighboring areas, thereby creating stylish indoor low light.

product_large_53802

The market offers waterproof LED panels as well, which are ideal for wet areas such as bathrooms, locker rooms or spa areas with indoor pools. There are also mini LED panels suitable for smaller areas, such as hallways, elevators, repair rooms, etc.

Jan 102013
 

LED lamps are no longer such a novelty and there is more and more technical information about them. Like any high-tech product, and they are undoubtedly such, LED lamps have specific features to achieve a remarkably long life that is their important characteristics. Here we will take a look at 10 of the most important features in the operation of LED lamps, which really should be taken into account if we do not want these lamps to burn out.

Broken-Bulb

 1. LED lamps for mains voltage of 220V can operate trouble-free also at voltage of 180 to 245V. Sometimes, however, the voltage goes beyond these limits because of instability of the electricity system. When powerful power consumers drawing large inrush current are connected, when there are peaks in the network, power surges and various transients processes, it is necessary to put RLC filters and AC voltage stabilizers.
 2. LED lamps cannot operate in electric fixtures for fluorescent lighting. This means that you cannot just unwind a fluorescent tube and put a LED tube in its place, since in the luminaires equipped for fluorescent lighting there are chokes, starters, ballasts and ignition devices that are required for the normal operation of fluorescent lamps, but would damage irreversibly a LED lamp inserted in their place. This is because the switching of a fluorescent lighting fixture is done by a high-voltage pulse of the order of 1100 to 4000V, which will cause failure of the LED lamp.
 3. LED lamps, in general, should not be regulated by various regulating devices such as rheostats, dimmers etc., because they will burn-out. This, of course, does not apply to the specially produced dimmable LED lamps that are a little more expensive.
 4. LED lamps are sensitive electronic devices and any damage of the mains has negative impact on them, e.g. arcing of contacts or sockets, switches with glyme lights and other sources of disturbances of the energy reaching the LED lamps.
 5. LED lights emit heat during their operation. Although this heat is incomparably smaller than the heat emitted by incandescent lamps, if it has nowhere to disperse, for example in a sealed light globe, this can lead to overheating and burn-out of the LED lamp. You need to insure a possibility for cooling the LED lamp and this can be done through natural convection of warm air through specially created for the purpose openings or through some type of ventilation.
 6. LED lights designed to work with constant voltage of 12VDC, can also work with voltage, which varies between 10.5 – 14.2VDC, produced by a battery or voltage 12VDC, produced by stabilized power supply.
 7. LED lights operating at 12VDC must not be supplied with adapters AC / DC, on the output of which there is stabilized 12VDC for large current, as at idle running and low load the output voltage varies in the range of 11-18VDC.
 8. LED lamps that operate at 12V, both constant and alternating voltage can be supplied with voltage with pure sine-wave from transformers with toroidal magnetic core, having „hard“ feature, best from a transformer designed to supply power to lamps, the so called „lighting transformer“, on the secondary side of which there is voltage 11,5VAC.
 9. LED lamps that operate at 12V AC / DV cannot be powered by electronic transformers for halogen lamps because their output voltage has complex shape and high amplitude value. They can be powered by switching power supplies or toroidal transformers with voltage 11.5VAC.
 10. LED lamps for 12VAC cannot be powered by batteries, to which there are connected network chargers, solar controllers, inverters, etc., because sometimes this leads to generation of voltage up to 70V.
 11. LED lamp
Nov 142012
 

In our modern society the significance of minimizing the cost for electricity is constantly growing. Optimizing household appliances has long been a priority for leading companies in the world. Water heaters, ovens, dishwashers, washing machines and air conditioners are the most ‘’esurient’’ when it comes to energy consumption, and this is probably the first thing that catches the eyes of the customers in the stores. We all know that the price of electricity will continue to increase; that is why I would like to give a few tips for those of you who want to easily reduce the average expense in a household by up to 20% or even more.

1. The mentioned appliances above are really the biggest consumers of electrical energy in a household, which is why their choice and their replacement with the latest more economic models is crucial.

2. Pay attention to the lighting in your home as well. Let’s count how many lights you have installed at home, not forgetting night lamps, those on the balcony or lamps installed over the kitchen sink or oven, if you have any. Let us assume that the number is roughly 30 (at least this is my case). If their average power is about 50 W simple calculation shows that if lit continuously for an hour they will burn 1500 W, and surely this is no small number. To be more realistic we’ll presume that not all of them are lit at the same time and also there are times when almost all of the lights in the house are off (during the night). So we’ll reduce the figure by 60%. We’ll get 900W, and to calculate what energy we consume monthly we multiply by 30 and we get the striking 54 000W, that represents a big part of our electricity bills and it will only get worse. There is, however, a way which will help you reduce this number 10 times! Recently LED lamps have invaded the market, because with only 5W power consumption they emit enough light to rival the ordinary 50W light bulbs. Vikiwat sells a wide variety of these super efficient LED lamps. On our site you’ll find many of them. Their other main advantage is that their lifespan is 60 times longer than the lifespan ordinary light bulbs. There are lamps with various color temperature like cold white, warm white, yellow and so on. This may give you fresh ideas for your interior design. Also common are the so called LED spotlights which can be cleverly embedded with suspended ceilings and other modern lighting solutions for the home. The choice is wide.
Not to go unnoticed are the energy saving lamp, which also will quite successfully reduce electricity bills.

3. If you like uttermost solutions, there is one long-term investment which could reduce your electricity expenses down to 0. You are probably guessing it. In Bulgaria, the sun is shining 8 to 9 months through the year, and even during the coldest of winters our star is often peeking behind the clouds. Most of the people, who can afford it, are already using it to their advantage. In VIKIWAT you will not only find everything you need for a photovoltaic installation, like various items and accessories, but you will also be given technical assistance with the assembling of the system itself. Controllers for solar photovoltaic systems, highly efficient solar panels, inverters, gel batteries, special UV protected cables, as well as toolkits for connecting photovoltaic panels will be found under the following link:

http://vikiwat.com/en/kontroleri-za-solarni-fotovoltaichni-sistemi.htmlsolar-panel