Aug 132015
 

Генерацията цифрови програмируеми таймери, с отчитане на географските координати, са съвременно средство за автоматизация на системи за осветление на обекти, светлинни реклами и табла, витрини, знаци, пана или улично осветление на населени места, осигуряващи значителна икономия на средства и необслужваем режим на работа. Устройствата имат достатъчно мощност, да контролират осветителни тела с обща консумация до 4000W, което означава, че ако се използват LED осветителни тела с консумация 40W, един таймер може да включва и изключва до 100 лампи. Фотоелектрическия таймер има възможност за седмична програмация, което означава, че може да се програмира да различава работните дни от уикенда, когато това е необходимо. Функцията му за включване и изключване в зависимост от осветеността го прави много подходящ за автоматизация на уличното осветление в населени места. Така ще имаме сигурност, че контролираното осветление винаги ще се включва при залез слънце и ще се изключва автоматично при изгрев.

анс15т

Моделът AHC 15Tза разлика от другите електронни и аналогови таймери, допълнително се настройва според географското положение на контролирания обект.

меридиани и паралели

Електрическата и механичната му износоустойчивост са изключително високи и достигат до над 1 000 000 цикъла. Има удобен LCD дисплей, който служи при процеса на програмиране и дава информация за настройките на устройството. Важно е да се отбележи, че устройството има съвсем незначителна собствена консумация, съвсем малки размери и може да се постави на DIN шината на електроразпределителното табло. Но най-същественото му предимство е, че програмираните времена на включване и изключване са във функция, от географската ширина и продължителността на деня, което означава, че ако вие сте настроили таймера да включи например в 9 часа осветлението на обекта (например парк, квартал или паркинг), но в определения сезон, на определените географски координати на определения ден слънцето залязва в 9.30 – таймера ще включи в 9.30ч.

diferent

Това изключително улеснява работата с таймера и пести значителни количества електроенергия. Не се налага пълно препрограмиране през 2-3 месеца, когато залеза и изгрева на слънцето започнат силно да се различават от зададените при програмирането.

Функцията свързана с астрономическата корелация може и да не се включва, ако не желаете той да се съобразява с изгрева и залеза на конкретното местоположение. Когато обаче тя се включи, настройката започва с избор на полукълбото в което се намирате – северно или южно. След това трябва да установите географската си ширина, която впрочем е изписана на всички географски карти или да я потърсите в интернет. Когато настроите и нея, можете да започнете да настройвате датата, часа и времената на включване е изключване. Всичко това е описано детайлно в инструкцията за експлоатация на контролера. Устройството работи с много малко отклонение от зададеното време – около 2s, широк диапазон на работната температура и нормална влажност на въздуха: от 35 до 85%. Понася значителни отклонения от номиналното напрежение, което го прави незаменимо в малки и отдалечени населени места с нестабилно номинално напрежение. Може да работи както при 180VAC така и при 250VAC. Фотоелектрическият програмируем ключ е снабден с предпазен капак, който след програмирането се затваря и предпазва дисплея и бутоните от механични повреди и прах.

В заключение ще споменем, че фотоелектрическия седмично програмируем таймер с астрономическа корелация за еврошина е изключително полезно устройство, което благодарение на спестените за електроенергия пари многократно изплаща цената си.

Apr 232015
 

Релетата за време, наричани още таймери, според конструкцията, принципа на действие и начина на изпълнение се разделят на аналогови и  електронни устройства, които служат за превключване на електрически вериги и консуматори по предварително избрана времедиаграма и интервал от време. Според максималния им времеви обхват  познаваме 24 – часови таймери, седмични таймери, релета за време със закъснение при включване (ON-delay), релета за време със закъснение при изключване (OFF-delay), циклични релета за време, многофункционални релета за време, релета за време тип стълбищни автомати и различни комбинации от всичко изброено.

10
Към аналоговите релета за време спадат и електромеханичните и механични релета, които не се нуждаят електрическо захранване. Наричат ги също часовникови релета. Те се състоят от механична врътка, чрез която се настройва времето на изключване, свързана към контактна система и часовников механизъм.

2

При завъртане на врътката на желаното време, започва обратно отброяване, като след изтичане на, зададеното ръчно време, контактната система сменя състоянието си от включено на изключено или обратно. Може след изтичане на заданото време да се включи звуков сигнал (кухненски часовник). Основен недостатък на този тип таймери е, че нямат голяма точност и се използват, когато не се налага да търсим висока точност.

1

Този тип действие може да се реализира и от електронни таймери и се нарича нормален режим на релето за време. Режимът се състои от предварително зададено време, след изтичане на което релето сработва и нормално отворените контакти се затварят, а нормално затворените се отварят. Вариант на този режим е, когато релето има зададено време на изключване, но то започва да тече, когато към него се подаде захранване, ръчно или чрез някакъв тип автоматизиран процес.

3

Когато искаме да постигнем функция с обратното действие, използваме реле за време със закъснение при включване, това е така наречения отложен старт. При тази функция предварително е настроено времето на отброяване и с подаване на захранване към релето, започва отброяване на зададеното време. След неговото изтичане изходът превключва (т.е нормално отвореният контакт на изхода се затваря а нормално затвореният се отваря) и остава в това положение до следващ импулс, прекъсване или рестарт на захранването.

Комбинация от двата режима, описани по горе, се състои в реле за време изпълняващо цикличен режим (режим тригер). Названието тригер идва от формата на кривата на напрежението, представляваща поредица от правоъгълни импулси с дължина, съответстваща на времето на включено и изключено състояние на релето (фиг.1). Релета за време в този режим изпълняват последователност от интервали: на работа и пауза.

9

По-просто казано, предварително се настройват времето на работа и времето на пауза. След подаване на захранване към релето, то задейства контактната система на изхода си и включва до изтичане на времето на работа, след което се връща в изходно положение (изключва) до изтичане на времето на пауза, след изтичане на това време, релето отново реагира и цикъла се повтаря до следващ импулс, прекъсване или рестарт на захранването.

10

Многофункционално реле за време

 

Когато едно реле изпълнява описаните по-горе функции (отложен старт, времезакъснение при изключване, тригер режим), както и допълнителни, се нарича многофункционално реле.

По-различен е принципа на действие на седмичните и 24 часови релета за време (таймери) наричани още програматори за време. Те представляват механични или електронни релета за време, които се настройват по астрономическото време. При тях, в зависимост от паметта им, имаме възможност да настройваме n-на брой, времена на включване и изключване на електрическите вериги. Според начина им на монтаж, съществуват такива за табло или за контакт.

16

Седмично елекктронно реле за време

 

Таймерите за контакт, освен релейния механизъм имат вграден контакт и се включват директно в подбран контакт на захранващата мрежа, като след тях се включва управлявания консуматор, докато тези за табло, се нуждаят от опрводяване по определена електрическа схема.

17

24 часово механично реле за време

 

При седмичните таймери, първоначално настройваме точните часове на включване и изключване на консуматорите за всеки един ден от седмицата като можем да избираме различни режими за всеки един от тях. След това се подава захранване, за да се активира програмирането на релето. Седмичният режим на работа се повтаря всяка седмица според настройките на предходната седмица.

18

Дисплей на електронен седмичен таймер

При 24 часовите, или още наричани денонощни таймери, в зависимост от нашето желание еднократно настройваме времена на включване и изключване на консуматори само за един ден, като цикъла се повтаря всеки ден.

15

Релетата за време тип стълбищни автомати се използват най-често в контрола на стълбищното осветление на жилищни сгради, бизнес сгради и др. Принципа им на действие се основава на режима на закъснение при изключване или вече познатия ни нормален режим.

11

Схема на електрическата верига на стълбищен автомат

При свързване на релето по определена схема към консуматорите и подаване на импулс (сигнал старт), чрез бутон за стълбищно осветление, свързаните към релето товари се стартират и работят толкова време, колкото е зададено.

Nov 212013
 

Както обещах, ето втора част на препоръките за спестяване на електроенергия вкъщи.

4. Сменете дограмата на вратите и прозорците със съвременна PVC или алуминиева дограма. Не е много евтино, но ви гарантира 30 % намаляване на сметките за електроенергия. При смяна на дограмата увеличете максимално размера на прозорците. Така и така ще къртите, по-добре си направете т.н. френски прозорци, които ще осигурят повече светлина в дома ви и дори в мрачен зимен ден няма да се налага да палите лампи. Изберете си стъклопакет с инертен газ в него, стъкла, които спират UV лъчите и голяма дебелина на профила с прекъснати термомостове. Остъклете си терасите с PVC дограма и поставете втора входна врата.

5. Боядисайте стаите със съвременни светлоотразяващи бои от по-светлата част на спектъра. Поставете икономичните лампи в аплици, полилеи и плафони, които не спират светлинния поток, а го отразяват и го насочват, за да постигнете максимума от всеки лумен светлина. Поставете повече огледала в дома си. Те отразяват светлината и увеличават общата разсеяна светлина в стаите.

6. Сложете външна топлоизолация, която обхваща абсолютно всички издатини на жилището ви и ако живеете в блок на някакъв междинен етаж, нека изолацията достига поне на 30 см. от другите, съседни на вашия, етажи. Отгоре поставете стреха на изолацията, за да не прониква стичащата се вода по стените вътре в изолацията, защото „мокър пуловер не топли“, както казват германците.

7. Ако сте на първия или последен етаж обърнете сериозно внимание на топлоизолацията на пода и тавана, защото както знаем топлия въздух се издига нагоре и ако тавана ви не е добре изолиран, поне 20 % от топлината „бяга“ от там. Дори да сте на междинен етаж е добре да помислите да топлоизолирате тавана и пода. Не е разумно да разчитате съседа да ви топли…

8. Поставете таймер  (реле за време) на бойлера си, като настроите терморегулатора му на по-ниска температура, например 55-60 градуса, а ключа (пакетния прекъсвач) на I степен с цел максимална икономия. Таймерът е добре да се настрои, да включи бойлера поне един час след официалния час за начало на нощната тарифа, защото често часовниковите релета на електромерите на енергоразпределителните предприятия не са много точни, както и да изключва един час преди края на нощната тарифа.

9. При готвене използвайте съдове с размер на дъното равен на този на диаметъра на нагревателната плоча, като желателно е да ползвате индукционни печки или такива с металокерамични плочи или поне печки с газови котлони. Има съвременни уреди, които могат да готвят няколко ястия едновременно чрез разполагането на съдовете на етажи. Така в най-долния съд например може да се постави месо, в междинния съд, който е снабден с отвори да се постави топла гарнитура от картофи, моркови, броколи и червено цвекло, а най-горе в съд с тънкостенно дъно – ориз. Освен това е добре да се изключи електрическият уред 10-15 минути преди края на процеса, като се разчита на остатъчната температура в съдовете за окончателно приключване на сготвянето на продуктите.

Aug 132013
 

The generation of digital programmable timers that read geographical coordinates is a modern means of automation of systems for illuminating objects, lighting and advertising boards, shop windows, signs, posters or street lighting of towns, providing significant cost saving and maintenance-free operation. The devices have enough power to control lighting fixtures with total consumption of up to 4000W, which means that if you use LED lighting, consuming 40W, a timer can switch up to 100 lamps. The photoelectric timer can be programmed weekly, which means that it can be programmed to distinguish between the working days and the weekend, when necessary. Its on and off function, depending on the light, makes it suitable for automation of street lighting. This makes sure that the controlled lighting always switches on automatically at sunset and switches off at dawn. The AHC 15T model, unlike the other electronic and analog timers, can be further adjusted according to the geographical position of the controlled object.

анс15т

Its electrical and mechanical durability are extremely high and reach over 1 million cycles. There is a convenient LCD display that is used during the programming process and provides information about the settings of the device. It is important to note that the device has insignificant own consumption, very small sizes and can be placed on the DIN rail of the distribution board.

меридиани и паралели

But its most significant advantage is that the programmed switching times depend on the latitude and the length of day, which means that if you set the timer to switch on the light of the object (e.g. park, district or parking lot) at 9:00 p.m., but during the given season at the definite geographic coordinates the sun sets at 9:30 – the timer will be started at 9.30. This makes it extremely easy to operate with this timer and saves significant amounts of electricity. There is no need to make full reprogramming every 2-3 months when the sunset and the sunrise become significantly different from the previously set times during the programming.

diferent

The function associated with the astronomical correlation may not be switched on, if you do not want it to comply with the sunrise and sunset at the specific location. However, when switched on, the setting begins with the selection of the hemisphere where you are – north or south. Then you need to determine the geographical width, which by the way is written on all maps or to search the Internet. When you set it, you can start setting the date, time and the switching times. All this is described in details in the instructions of the controller. The device operates with very little deviation from the set time – about 2s, wide operating temperature and normal humidity: from 35 to 85%. It bears significant deviations from the nominal voltage, which makes it indispensable in small and remote settlements with unstable nominal voltage. It can operate at both 180VAC and at 250VAC.  The programmable photoelectric switch is equipped with a protective cover, which closes after the programming is done and protects the display and the buttons from mechanical damage and dust.

As a conclusion we will mention that the photoelectric weekly programmable timer with astronomical correlation for DIN rail is an extremely useful device, which, thanks to the money saved on electricity, repeatedly pays its price.