Oct 292014
 

При работа на камините с водни ризи включени в система за локално парно е от съществено значение непрекъсваемата работа на водната циркулационна помпа. Ако тази помпа спре, водата в системата няма да може да се охлажда в радиаторите на парното, това може да доведе до прегряването и в тази част от системата, която е най-близо до работещата камина и да се стигне до тежка авария, затова в тези системи, както и в системите със слънчеви колектори винаги се предвижда допълнително аварийно захранване, което да се включи автоматично, при отпадане на основното захранване. Това аварийно захранване включва инвертор със подходящата мощност, акумулатор като източник на аварийно захранване, както и защити и кабели.

Схема на свързване

Схема на свързване

 

 

Наричано често UPS (Uninterruptible Power Supply) за камини, това представлява устройство, което при прекъсване на мрежовото захранване произвежда напрежение, което осигурява нормалната работа на локалното парно при прекъсване или колебание на мрежовото напрежение. Освен това устройството автоматично зарежда акумулаторната батерия при наличие на мрежово захранване, като след пълното зареждане преминава в режим – резерв, до следващото спиране на централното захранване. Сърцето на това устройство е инверторът

original_36605

Инвертор с истинска синусоида

преобразуващ постоянното напрежение идващо от акумулатора със стойност около 12 волта в променливо мрежово напрежение с големина 220 волта. За нормалната работа на циркулационните помпи в системата е желателно инверторът да произвежда напрежение със синусоидален характер. Инверторът с чиста синусоида  (Pure sine wave) осигурява качествено захранване на помпата. Ако в системата участва инвертор с модифицирана синусоида, помпата ще загрява, ще издава висок шум и при продължителна работа може да изгори. Времето, през което може да се поддържа аварийното захранване зависи от силата (капацитета) на акумулаторната батерия, измерван в Ah (амперчаса).

Car-battery

Акумулаторна батерия

При изборът на мощността на инвертора, най-добре е да се направи консултация със специалист. Трябва да се има предвид, че товари с индуктивен или капацитивен характер, като помпи, хладилници, климатици и др. изискват мощността на инвертора да е 4 -5 пъти по-голяма от тази на включените консуматори. Трябва също да се съблюдава поляритета на свързване във постояннотоковата част на веригата. Ако все пак размените поляритета инвертора има предпазител, който ще изгори и ще спаси скъпоструващата техника от повреди. При избор на инвертори е важно да се обърне внимание на характеристиките на устройството.

thumb-3961-ups2

Цените варират в много широки граници и е необходимо да се потърси най-ефективното решение с най-добра цена. В заключение ще уточним, че независимо от качеството и цената на инсталираното оборудване за постигане на максимален комфорт чрез локално парно, при което енергията се извлича от фосилни източници, газова горелка или фотоволтаичен панел, електрозахранването по същество си остава най-несигурната компонента в системата. Проблемите с електричеството са една от най-честите причини за сериозни аварии на домашно парно, затова разходите за аварийно захранване, трябва да се впишат в графата „задължителни“  иначе рискувате изведнъж да се окажете в ситуация, в която вложените усилия и средства са били напразни.

Dec 272013
 

Да се върнем на понятието инвертор, конвертор, преобразувател или още трансфертер или инвертер. Всъщност това са многото имена на едно и също устройство. Някои от тях са транслитерации на наименованието му от английски (конвертор) или руски (трансфертер) и за да е още по-сложно, казвайки само инвертор, може да се имат предвид поне три принципно различни устройства, на които няма да се спирам специално: инвертор климатик, инвертор електрожен и инвертор за соларни системи с UPS, освен това нека не забравяме че има и трифазен инвертор. Стана ли ясно? :)

Щом е ясно, нека минем на втората част от въпроса, а именно: „как се ползва“?

инвертор

Инвертор с истинска синусоида

 

В първата част от статията обърнахме специално внимание на рисковете от претоварване на инвертора поради непознаване или несъобразяване с характера на товара. Има обаче и други не по-малко сериозни опасности, с които трябва да се съобразим преди и по време на експлоатация на преобразувателя на напрежение.

Схема на свързване

Схема на свързване

На първо място като всеки електрически уред той се влияе негативно от прах, висока околна температура, напр. над 40 градуса, висока влажност, над 90% и други замърсявания възпрепятстващи нормалната конвекция на охлаждащия, устройството, въздушен поток. По-мощните инвертори имат вграден вентилатор, който се включва автоматично при по-продължителна работа и по тежък режим, за да го предпазят от прегряване, затова е важно да не се поставят предмети препречващи въздуха, издухван от вентилатора навън. Добре е да се остави пространство около 10 sm около инвертора; да се постави на суха, равна чиста повърхност, да не се потапя във вода, както и да се пази от дъжд и влага. Трябва да се обърне специално внимание на кабелите, свързващи инвертора със захранващия акумулатор. Те трябва да са правилно оразмерени, т.е. да имат сечение релевантно на мощността на инвертора. Ако кабелите не са оразмерени правилно те ще греят. Кабелите освен това трябва да отговарят на стандартите, да не са с повредена изолация или прекъснати жила. Има освен това специални изисквания за безопасност за работа с и около акумулатори. Едно от тях е да не се пуши и да не се пали огън, друго – да не се поставят върху тях метални предмети, които могат да доведат до късо съединение. Вашите метални украшения като дълги ланци, гривни и др. могат при допир до плюса и минуса на акумулатора да предизвикат късо и да доведат до изгаряния. При включване към инвертора на устройства с голям пусков ток, това може да доведе до пик, при който инвертора да изключи и ако в същото време има включен компютър и работите с данни, той също може да изключи (ако не е лаптоп )и това да доведе да загубата на данните.

В заключение може да се каже, че инверторът на напрежение е едно много практично и полезно устройство осигуряващо мрежово напрежение там, където няма електрическа мрежа. Това определено създава по-голяма независимост на отдалечени и неелектрифицирани места. Също може да бъде устройство, в което ако има вградено UPS, непрекъсваемо токозахранване, то този инвертор може да се използва в локално парно, камини с водни ризи и други системи за домашна автоматизация, спирането на захранването до които, може да доведе до тежки и скъпоструващи аварии.